Урок 10

<< - Урок №9Урок №11 - >>
розмовна практика
<< - Урок №9Урок №11 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

HE CANNOT HEAR THAT I AM HERE.
ВІН НЕ ЧУЄ, ЩО Я ТУТ
1.Where is he?
1.Де він?
2.There.
2.Там.
3.Can he hear you?
3.Він чує вас?
4.No, he cannot.
4.Ні, він не може.
5.But
5.Але
6.he knows
6.він знає,
7.that
7.що
8.I am here.
8.я тут.
WE SIT AND WAIT
МИ СИДИМО І ЧЕКАЄМО.
1.We sit here.
1.Ми сидимо тут.
2.They sit there,
2.Вони сидять там, а
3.we sit here.
3.ми сидимо тут.
4.We sit and wait.
4.Ми сидимо і чекаємо.
5.We must wait.
5.Ми повинні чекати.
6.For who?
6.Кого?
7.For the boss.
7.Босса.
SHE SAYS SO
ВОНА ГОВОРИТЬ ТАК,
BUT
А
YOU SAY NOT
ВИ ГОВОРИТЕ НІ
1.SHE SAYS
1.ВОНА КАЖЕ,
THAT
ЩО
2.IT IS SO,
2.ЦЕ ТАК,
BUT
А
3.YOU SAY
3.ВИ ГОВОРИТЕ,
THAT
ЩО
4.IT IS NOT SO.
4.ЦЕ НЕ ТАК.
5.SHE SAYS ONE THING,
5.ВОНА ГОВОРИТЬ ОДНУ РІЧ,
AND
А
6.YOU SAY ANOTHER.
6.ВИ ГОВОРИТЕ ІНШУ.
TOM AND MARY ARE
ТОМ І МЕРІ -
PUPILS OF GRADE FOUR
УЧНІ ЧЕТВЕРТОГО КЛАСУ
1.Who are you?
1.Хто ви?
2.I am John.
2.Я Джон.
3.And who are they?
3.А хто вони?
4.They are Tom and Mary.
4.Вони - Том і Мері.
5.What are they?
5.Що вони?
6.They are pupils.
6.Вони учні.
7.What grade?
7.Який клас?
8.Grade four.
8.Клас чотири.
THERE IS A CUP
Є ЧАШКА
AND
І
THERE IS TEA
Є ЧАЙ
1.WHAT IS IT?
1.ЩО ЦЕ?
2.IT IS A CUP.
2.ЦЕ - ЧАШКА.
3.WHAT IS THERE?
3.ЩО МАЄТЬСЯ?
4.THERE IS TEA.
4.Є ЧАЙ.
5.WHERE?
5.ДЕ?
6.THERE.
6.ТАМ.
7.IN THE CUP
7.У ЧАШЦІ
8.THERE IS TEA.
8.Є ЧАЙ.
AT THE SEASIDE
У МОРЯ
THERE WERE MOUNTAINS.
БУЛИ ГІРИ.
AND THERE WAS FOREST.
І БУВ ЛІС.
AND THERE WAS SEA.
І БУЛО МОРЕ.
1.Where did you go?
1.Куди ви поїхали?
2.I went to the seaside.
2.Я поїхав на море.
3.It was good there.
3.Було добре там.
4.Was there a forest?
4.Був там ліс?
5.Yes, there was.
5.Так, був.
6.There was a forest near the sea.
6.Там був ліс біля моря.
7.And mountains, too.
7.І гори теж.
8.Quite a lot of mountains.
8.Досить багато гір.
9.I love mountains and sea.
9.Я люблю гори та море.
THEY DRINK COLD
ВОНИ П'ЮТЬ ХОЛОДНЕ,
BUT
А
WE DRINK HOT.
МИ П'ЄМО ГАРЯЧЕ.
1.WE DRINK HOT TEA.
1.Ми п'ємо гарячий чай.
2.IT IS GOOD.
2.ВІН - ДОБРИЙ.
3.THEY DRINK TOO.
3.ВОНИ П'ЮТЬ ТЕЖ.
4.BUT NOT HOT.
4.АЛЕ НЕ ГАРЯЧИЙ.
5.THEY DRINK COLD.
5.ВОНИ П'ЮТЬ ХОЛОДНИЙ.
6.WE DRINK HOT,
6.МИ П'ЄМО ГАРЯЧИЙ,
BUT
АЛЕ
7.THEY DRINK COLD.
7.ВОНИ П'ЮТЬ ХОЛОДНИЙ.
HOLD IT AND WAIT
ТРИМАЙТЕ ЦЕ І ЧЕКАЄТЕ
ONE MOMENT
ОДИН МОМЕНТ
1.Hold it
1.Тримайте це
2.one moment.
2.один момент.
3.Take it
3.Візьміть це
and
і
4.hold it.
4.тримайте це.
5.I shall take it
5.Я візьму це
6.in one moment.
6.через один момент.
HE CAME WITH OTHERS
ВІН ПРИШОВ З ІНШИМИ,
AND
І
IT WAS NOT BAD
ЦЕ БУЛО НЕ ПОГАНО
1.He came with others.
1.Він прийшов з іншими.
2.He was not alone.
2.Він був не один.
3.Others came,
3.Інші прийшли,
4.and he came, too.
4.і він прийшов теж.
5.With others.
5.З іншими.
6.It is good to come with others.
6.Це добре приходити з іншими.
7.But to come alone is not good.
7.Але приходити одному не добре.
8.At all.
8.Зовсім.
WE LIKE THESE
НАМ ПОДОБАЮТЬСЯ ЦІ.
AND
І
THOSE ARE GOOD TOO
ТІ - ДОБРІ ТЕЖ
1.These are good.
1.Ці хороші.
2.We like them.
2.Нам подобаються вони.
3.What about those?
3.Як щодо тих?
4.Those!
4.Ті!
5.Those are good.
5.Ті хороші.
6.Quite good.
6.Цілком хороші.
7.We like those,
7.Нам подобаються ті
8.too.
8.теж.
WHEN YOUR WORK IS NEAR,
КОЛИ ВАША РОБОТА БЛИЗЬКО,
IT IS VERY GOOD
ЦЕ ДУЖЕ ДОБРЕ
1.She works there,
1.Вона працює там,
2.he works here.
2.він працює тут.
3.Her work is far,
3.Її робота далеко,
4.his work is near.
4.його робота близько.
5.To go far is difficult
5.Ходити далеко важко
but
але
6.to go near is easy.
6.ходити близько легко.
7.Quite easy.
7.Зовсім легко.
THEY DO MANY THINGS
ВОНИ РОБИТЬ БАГАТО РЕЧЕЙ
1.At school they do
1.У школі вони роблять
reading and writing.
читання та письмо.
2.And other things.
2.І інші речі.
3.Playing and singing.
3.Ігри та спів.
4.Playing is good
4.Ігри - добре,
and
і
5.singing is good.
5.спів - добре.
6.And reading is good.
6.І читання добре.
7.And writing is good.
7.І письмо добре.
I CAN HEAR SOME TALK
Я ЧУЮ ЯКУСЬ РОЗМОВУ
1.Can you hear?
1.Ви чуєте?
2.I can.
2.Я чую.
3.What can you hear?
3.Что ви чуєте?
4.Some talk.
4.Якась розмова.
5.Who talks?
5.Хто говорить?
6.Jimmy and Jenny.
6.Джиммі та Дженні.
7.They talk and I hear.
7.Вони кажуть, а я чую.
8.I am sorry.
8.Мені дуже шкода.
IT WAS VERY BAD
ЦЕ БУЛО ДУЖЕ ПОГАНО,
WHAT YOU DID
ТЕ ЩО ВИ ЗРОБИЛИ
1.To do that!
1.Зробити те!
2.To do what?
2.Зробити що?
3.To do what you did.
3.Зробити те, що ви зробили.
4.It was very bad.
4.Це було дуже погано.
5.What you did
5.Те, що ви зробили,
was very bad.
було дуже погано.
I LIKE IT
МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ ЦЕ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
IT WORKS
ВОНО ПРАЦЮЄ
1.Like it?
1.Подобається це?
2.Very much.
2.Дуже.
3.Why?
3.Чому?
4.Because
4.Тому що
5.it works.
5.воно працює.
6.It works well.
6.Воно працює добре.
7.And
7.І
8.I like it very much.
8.мені подобається це дуже.
THANK YOU.
ДЯКУЄМО.
WHAT YOU READ
ТО, ЩО ВИ ЧИТАЛИ,
WAS QUITE GOOD
БУЛО ДОСИЛЬНО ДОБРЕ
1.It was not bad.
1.Це було непогано.
2.It was good.
2.Це було добре.
3.Quite good.
3.Досить добре.
4.Thank you.
4.Спасибі.
5.Thank you very much.
5.Дякую.
6.Why?
6.Чому?
7.Because
7.Тому що
8.what you read was good.
8.те, що ви прочитали, було добре.
IT IS NOT THERE
ВОНО НЕ ТАМ,
BUT HERE.
А ТУТ.
AND IT IS NOT GOOD
І ВОНО НЕ ДОБРЕ,
BUT GREEN
А ЗЕЛЕНЕ
1.What kind of bus is that?
1.Що за автобус - той?
2.A green bus.
2.Зелений автобус.
3.Where? There?
3.Де? Там?
4.No. Not there but here
4.Ні. Не там, а тут.
5.How good is it?
5.Наскільки гарний він?
6.It is not good
6.Він не хороший,
7.but
7.але
8.it is green.
8.він зелений.
YOU WRITE AND I SEE
ВИ ПИШІТЬ, А Я ПОДИВЛЮСЬ,
AND TELL YOU WHAT TO DO
І СКАЖУ ВАМ, ЩО РОБИТИ
1.Let us read this.
1.Давайте читати це.
2.Read it once.
2.Читайте це один раз.
3.And then tell.
3.А потім розповідайте.
4.And then read again.
4.А потім читайте знову.
5.And then?
5.А потім?
6.And then write.
6.А потім пишіть.
7.You write and I read.
7.Ви пишіть, а я почитаю.
8.And I see.
8.І я подивлюся.
9.And I tell you what to do.
9.І я скажу вам, що робити.
YOU CAN LEAVE IT AND GO
ВИ МОЖЕТЕ ЗАЛИШИТИ ЦЕ І ЙТИ
1.Leave this book on the table.
1.Залишіть цю книгу на столі.
2.It is good that you brought it.
2.Добре, що ви принесли її.
3.I am glad that you did it.
3.Я радий, що ви це зробили.
4.Thank you.
4.Спасибі.
5.Now leave it here.
5.Тепер залиште її тут.
6.And go.
6.І йдіть.
ONLY ONE UNDERSTANDS
ТІЛЬКИ ОДИН РОЗУМІЄ,
HOW TO DO IT
ЯК РОБИТИ ЦЕ
1.There is one
1.Є один,
2.who understands.
2.хто розуміє.
3.Only one understands,
3.Тільки один розуміє,
4.how to do it.
4.як робити це.
5.He understands well.
5.Він розуміє добре.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.alone
2.another
3.boss
4.brought
5.forest
6.hold
7.love
8.moment
9.mountains
10.once
11.sea
12.seaside
13.talks
14.then
15.those
16.went
Learned total: 373