Урок 9

<< - Урок №8Урок №10 - >>
розмовна практика
<< - Урок №8Урок №10 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

IT IS DIFFICULT
ВАЖКО
TO UNDERSTAND ENGLISH
РОЗУМІТИ АНГЛІЙСЬКУ
1.Come and read.
1.Приходьте та читайте.
2.What?
2.Що?
3.This.
3.Це.
4.Why?
4.Чому?
5.To understand.
5.Щоб розуміти.
6.To understand what?
6.Розуміти, що?
7.English.
7.Англійську.
8.You see,
8.Чи бачите (розумієте),
9.It is difficult
9.Це важко
10.To understand English.
10.Розуміти англійську.
THE BOY SMILES
ХЛОПЧИК ПОСМІХАЄТЬСЯ,
AND А THE SUN IS IN THE SKY.
А СОНЦЕ НА НЕБІ.
1.THIS BOY IS A SCHOOLBOY.
1.ЦЕЙ Хлопчик - школяр.
2.HE IS IN THE CLASSROOM.
2.ВІН У КЛАСІ.
3.TEXTBOOKS ARE
3.ПІДРУЧНИКИ
ON THE BOOKSHELF.
- НА КНИЖКОВІ ПОЛИЦІ.
4.THE BLACKBOARD IS ON THE WALL.
4.ДОШКА - НА СТІНІ.
5.THE BOY IS IN THE CLASSROOM.
5.Хлопчик у класі.
6.THE SUN IS IN THE SKY.
6.СОНЦЕ - У НЕБІ.
7.THE SMILE IS ON THE FACE.
7.Посмішка - на обличчі.
IT IS ENGLISH TO DRINK TEA.
ЦЕ - ПО АНГЛІЙСЬКИ - ПИТИ ЧАЙ.
1.TEA.
1.ЧАЙ.
2.WE DRINK TEA.
2.МИ П'ЄМО ЧАЙ.
3.YOU SEE,
3.РОЗУМІЄТЕ,
4.IT IS GOOD TO DRINK TEA.
4.ДОБРЕ ПИТИ ЧАЙ.
5.IT IS GOOD
5.ЦЕ - ДОБРЕ,
6.BECAUSE
6.ТОМУ ЩО
7.IT IS ENGLISH.
7.ЦЕ ПО АНГЛІЙСЬКИ.
8.TO DRINK TEA IS ENGLISH.
8.ПИТИ ЧАЙ - ЦЕ ПО АНГЛІЙСЬКИ.
MUST YOU WRITE?
ЧИ ВИ ПОВИННІ ПИСАТИ?
1.Must you write?
1.Чи повинні ви писати?
2.Yes, I must write.
2.Так, я маю писати.
3.Must you?
3.Чи повинні ви?
4.Yes, I must.
4.Так, я повинен.
5.Must you write today?
5.Чи повинні ви писати сьогодні?
6.Yes, I must write now.
6.Так, я маю писати зараз.
YOU MUST NOT COME IN
ВИ НЕ ПОВИННІ ВХОДИТИ
1.You must not do it.
1.Ви не повинні це робити.
2.Do what?
2.Що робити?
3.Come in here.
3.Заходити сюди.
4.WHY?
4.Чому?
5.You see,
5.РОЗУМІЄТЕ (Чи бачите),
6.there are many people here.
6.Тут багато людей.
7.You must not come in.
7.Ви не повинні входити.
PEOPLE SPEAK ENGLISH IN AMERIKA
ЛЮДИ ГОВОРЯТЬ АНГЛІЙСЬКОЮ В АМЕРИЦІ.
1.I LEARN ENGLISH.
1.Я ВЧУ АНГЛІЙСЬКУ.
2.IT IS VERY GOOD.
2.ЦЕ - ДУЖЕ ДОБРЕ.
3.I GO TO AMERICA.
3.Я ЇДУ В АМЕРИКУ.
4.IT IS GOOD IN AMERICA.
4.ДОБРЕ В АМЕРИЦІ.
5.PEOPLE IN AMERICA SPEAK
5.ЛЮДИ В АМЕРИЦІ РОЗМОВЛЯЮТЬ
ENGLISH
АНГЛІЙСЬКОЮ.
6.ONLY ENGLISH.
6.ТІЛЬКИ АНГЛІЙСЬКОЮ.
THEY STUDY ENGLISH
ВОНИ ВЧАТЬ АНГЛІЙСЬКУ,
TO GO TO ENGLAND.
ЩОБ ЇХАТИ В АНГЛІЮ.
1.WHO ARE THEY?
1.ХТО ВОНИ?
2.THEY ARE CHILDREN.
2.ВОНИ ДІТИ.
3.WHAT DO THEY DO?
3.ЩО ВОНИ РОБИТЬ?
4.THEY STUDY ENGLISH.
4.ВІНИ ВЧАТЬ АНГЛІЙСЬКУ.
5.WHY?
5.ЧОМУ?
6.TO GO TO ENGLAND.
6.ЩОБ ПОЇХАТИ В АНГЛІЮ.
7.IN ENGLAND
7.В АНГЛІЇ
8.THEY SPEAK ENGLISH.
8.ВОНИ ГОВОРЯТЬ АНГЛІЙСЬКОЮ.
THIS IS GOOD
ЦЕ -ДОБРЕ, А
AND А THAT IS BAD.
ТО - ПОГАНО.
1.I LIKE THIS.
1.МЕНІ ЦЕ ПОДОБАЄТЬСЯ.
2.IT IS VERY GOOD.
2.ЦЕ - ДУЖЕ ДОБРЕ.
3.WHAT IS VERY GOOD?
3.ЩО ДУЖЕ ДОБРЕ?
4.THIS IS VERY GOOD.
4.ЦЕ - ДУЖЕ ДОБРЕ.
5.AND
5.А
6.WHAT IS BAD?
6.ТО ПОГАНЕ?
7.THAT IS BAD.
7.ТО - ПОГАНЕ.
HE MUST KNOW EVERYTHING.
ВІН ПОВИНЕН ЗНАТИ ВСЕ.
1.Write a letter.
1.Напишіть листа.
2.Write a letter to him.
2.Напишіть йому листа.
3.Write to him
3.Напишіть йому
4.Tell him everything.
4.Розкажіть йому все.
5.He must know it.
5.Він має знати це.
6.He must know everything.
6.Він має знати все.
HE UNDERSTANDS AND KNOWS A LOT.
ВІН БАГАТО ЗНАЄ І РОЗУМІЄ.
1.Does he know?
1.Він знає?
2.Of course,
2.Звісно,
3.he does.
3.він знає.
4.He knows.
4.Він знає.
5.He knows a lot.
5.Він знає багато.
6.And
6.І
7.he understands.
7.він розуміє.
8.He understands a lot.
8.Він розуміє багато.
10.Quite a lot.
10.Досить багато.
THERE ARE CHILDREN
ТАМ Є ДІТИ
AND FLOWERS
І КВІТИ
IN THE YARD.
У ДВОРІ.
1.Our yard is near the street.
1.Наш двір близько до вулиці.
2.Children play in the yard.
2.Діти грають у дворі.
3.Girls sit on the bench
3.Дівчата сидять на лавці
4.under a tree.
4.під деревом.
5.They look at the white flowers.
5.Вони дивляться на білі квіти.
IT IS BAD,
ЦЕ - ПОГАНО,
WHAT YOU READ.
ТЕ, ЩО ВИ ЧИТАЄТЕ.
1.READ AGAIN.
1.ЧИТАЙТЕ ЗНОВУ.
2.WHY?
2.ЧОМУ?
3.BECAUSE
3.ТОМУ ЩО
4.WHAT YOU READ IS BAD.
4.ТО, ЩО ВИ ЧИТАЄТЕ - ПОГАНО.
5.IT IS VERY BAD.
5.ЦЕ ДУЖЕ погано.
6.READ AGAIN,
6.ЧИТАЙТЕ ЗНОВУ,
7.PLEASE.
7.БУДЬ ЛАСКА.
IT IS DIFFICULT,
ЦЕ ВАЖКО,
BUT
АЛЕ
THEY DO.
ВОНИ РОБЛЯТЬ.
1.THEY LOOK
1.ВОНИ ДИВИТЬСЯ
2.AND
2.І
3.THEY SEE.
3.ВОНИ БАЧАТЬ.
4.THEY WANT TO UNDERSTAND.
4.ВОНИ ХОЧУТЬ ЗРОЗУМІТИ.
5.IT IS DIFFICULT.
5.ЦЕ Важко.
6.TO UNDERSTAND IS DIFFICULT.
6.ЗРОЗУМІТИ - Важко.
7.TO SPEAK IS NOT DIFFICULT.
7.ГОВОРИТИ - НЕ Важко.
8.BUT
8.АЛЕ
9.TO UNDERSTAND IS DIFFICULT.
9.ЗРОЗУМІТИ - Важко.
MY FRIEND WILL COME
МІЙ ДРУГ ПРИЙДЕ
TO HEAR WHAT I SAY.
ЩОБ ПОСЛУХАТИ,ЩО Я КАЖУ,
1.WILL HE COME?
1.ВІН ПРИЙДЕ?
2.YES, HE WILL.
2.ТАК, ВІН ПРИЙДЕ.
3.YOU SEE,
3.БАЧИТЕ,
4.I WANT TO SEE HIM.
4.Я ХОЧУ БАЧИТИ ЙОГО.
5.WHY?
5.ЧОМУ?
6.HE IS MY FRIEND.
6.ВІН - МІЙ ДРУГ.
7.I WANT
7.Я ХОЧУ
TO SAY SOMETHING
СКАЗАТИ ЩОСЬ
TO HIM.
ЙОМУ.
8.HE MUST HEAR
8.ВІН ПОВИНЕН ПОЧУТИ,
WHAT I SAY.
ЩО Я ГОВОРЮ.
I LEARN WITH PETER
Я ВЧУСЬ З ПІТЕРОМ
AND І PETER LEARNS WITH ME.
ПІТЕР ВЧИТЬСЯ ЗІ МНОЮ.
WE LEARN TOGETHER.
МИ ВЧИМОСЯ РАЗОМ.
1.Peter is my friend.
1.ПІТЕР мій друг.
2.He goes to school with me.
2.Він ходить до школи зі мною.
3.There
3.Там
4.he reads and writes
4.він читає і пише
5.with me.
5.зі мною.
6.And he eats with me.
6.І він їсть зі мною.
7.And he writes with me.
7.І він пише зі мною.
8.And he speaks to me
8.І він говорить зі мною
9.about school.
9.про школу.
10.It is a nightmare.
10.Це кошмар.
MY FRIEND WILL COME
МІЙ ДРУГ ПРИЙДЕ
TO HEAR WHAT I SAY.
ЩОБ ПОСЛУХАТИ, ЩО Я КАЖУ.
1.WILL HE COME?
1.ВІН ПРИЙДЕ?
2.YES, HE WILL.
2.ТАК, ВІН ПРИЙДЕ.
3.YOU SEE,
3.БАЧИТЕ,
4.I WANT TO SEE HIM.
4.Я ХОЧУ БАЧИТИ ЙОГО.
5.WHY?
5.ЧОМУ?
6.HE IS MY FRIEND.
6.ВІН - МІЙ ДРУГ.
7.I WANT
7.Я ХОЧУ
TO SAY SOMETHING TO HIM.
СКАЗАТИ ЩОСЬ ЙОМУ.
8.HE MUST HEAR
8.ВІН ПОВИНЕН ПОЧУТИ,
WHAT I SAY.
ЩО Я КАЖУ.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.again
2.america
3.bench
4.blackboard
5.bookshelf
6.england
7.knows
8.letter
9.nightmare
10.peter
11.reads
12.sky
13.smile
14.street
15.textbooks
16.today
17.tree
18.under
19.understands
20.wall
Learned total: 354