Урок 12

<< - Урок №11Урок №13 - >>
розмовна практика
<< - Урок №11Урок №13 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

MY NAME IS MRS. WHITE.
МЕНЕ ЗВУТЬ МІСІС ВАЙТ.
MY PHONE NUMBER IS 237-5976
МІЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ 237-5976
My name is Susan Black.
Мене звуть Сюзан Блек.
My address is 378 Main Street,
Моя адреса: 378 Меїн Стріт,
Waterville, Florida.
Вотервіл, Флорида.
My license number is 112897
Номер моїх прав водія 112897
My Social Security number
Мій номер соціального
is
забезпечення -
044-35-9862
044-35-9862
WHERE ARE YOU FROM?
ЗВІДКИ ВИ?
What's your name?
Як вас звати?
What's your address?
Яка у вас адреса?
What's your phone number?
Який ваш номер телефону?
Where are you from?
Звідки Ви?
My name is David Miller.
Мене звуть Давид Міллер.
I'm American.
Я американець.
I'm from New York.
Я з Нью-Йорка.
HE CAME WITH OTHERS
ВІН ПРИШОВ З ІНШИМИ,
AND
І
IT WAS NOT BAD
ЦЕ БУЛО НЕ ПОГАНО
1.He came with others.
1.Він прийшов з іншими.
2.He was not alone.
2.Він був не один.
3.Others came,
3.Інші прийшли,
4.and he came, too.
4.і він прийшов теж.
5.With others.
5.З іншими.
6.It is good to come with others.
6.Це добре приходити з іншими.
7.But to come alone is not good.
7.Але приходити одному не добре.
8.At all.
8.Зовсім.
9.Not good at all.
9.Погано зовсім.
THERE WAS A CUP
БУЛА ЧАШКА
AND
І
THERE WAS TEA
БУВ ЧАЙ
1.WHAT WAS THAT?
1.ЩО БУЛО ТЕ?
2.THAT WAS A CUP.
2.ТО БУЛА ЧАШКА.
3.WHAT WAS THERE?
3.ЩО БУЛО?
4.THERE WAS TEA.
4.БУВ ЧАЙ.
5.WHERE?
5.ДЕ?
6.THERE.
6.ТАМ.
7.IN THE CUP
7.У ЧАШЦІ
8.THERE WAS TEA.
8.БУВ ЧАЙ.
DO YOU SEE WHAT IS IN FRONT?
ВИ БАЧИТЕ, ЩО ПОПЕРЕДУ?
NOTHING.
НІЧОГО.
1.Where is it?
1.Де це?
2.It is in front.
2.Це попереду.
3.Look!
3.Дивіться!
4.Do you see?
4.Ви бачите?
5.Yes, I do.
5.Так, я роблю.
6.I see.
6.Я бачу.
7.It is near.
7.Це близько.
8.It is in front.
8.Це попереду.
9.But I see nothing.
9.Але я не бачу нічого.
HE COULD NOT HEAR
ВІН НЕ ЧУВ,
THAT
ЩО
I WAS HERE
Я БУВ ТУТ
1.Where was he?
1.Де він був?
2.There.
2.Там.
3.Could he hear you?
3.Він чув вас?
4.No, he could not.
4.Ні, він не чув.
5.But
5.Але
6.he knew
6.він знав,
7.that
7.що
8.I was here.
8.я тут.
IT IS GOOD,
ЦЕ - ДОБРЕ,
WHAT YOU READ.
ТЕ, ЩО ВИ ЧИТАЄТЕ.
1.DO NOT READ AGAIN.
1.НЕ ЧИТАЙТЕ ЗНОВУ.
2.WHY?
2.ЧОМУ?
3.BECAUSE
3.БО
4.WHAT YOU READ IS GOOD.
4.ЩО ВИ ЧИТАЄТЕ - ДОБРЕ.
5.IT IS VERY GOOD.
5.ЦЕ ДУЖЕ ДОБРЕ.
6.DO NOT READ AGAIN,
6.НЕ ЧИТАЙТЕ ЗНОВУ,
7.PLEASE.
7.Будь ласка.
IT IS NOT EASY
НЕ ЛЕГКО
TO BE DIFFICULT.
БУТИ СКЛАДНИМ.
1.IT IS NOT GOOD, I AM AFRAID.
1.БОЮСЯ, ЩО ЦЕ НЕДОБРЕ.
2.NOT TOO GOOD.
2.НЕ ЗАНАДТО ДОБРЕ.
3.YOU SEE,
3.БАЧИТЕ,
4.TO BE GOOD IS DIFFICULT.
4.БУТИ ДОБРИМ Важко.
5.TO BE BAD IS EASY,
5.БУТИ ПОГАНИМ ЛЕГКО,
BUT
А
6.TO BE GOOD IS DIFFICULT.
6.БУТИ ДОБРИМ Важко.
WE LIKE THESE,
НАМ ПОДОБАЮТЬСЯ ЦІ,
AND THOSE ARE GOOD, TOO
І ТІ ТЕЖ ХОРОШІ
1.THESE ARE GOOD.
1.Ці - хороші.
2.WE LIKE THEM.
2.НАМ ВОНИ ПОДОБАЮТЬСЯ.
3.WHAT ABOUT THOSE?
3.А ЯК НАЗЛІК ТИХ?
4.THOSE!
4.ТІ!
5.THOSE ARE GOOD.
5.ТІ - ДОБРІ
6.QUITE GOOD.
6.Досить ДОБРЕ.
7.WE LIKE THOSE,
7.НАМ ПОДОБАЮТЬСЯ ТІ
8.TOO.
8.ТЕЖ.
HE EATS AND DRINKS
ВІН ЇСТЬ І П'Є
A LOT OF DIFFERENT THINGS
БАГАТО РІЗНИХ РЕЧЕЙ
1.He eats a lot.
1.Він їсть багато.
2.Does he?
2.Він їсть?
3.Yes, he does.
3.Так, він їсть.
4.What does he eat?
4.Що він їсть?
5.Vegetables.
5.Овочі.
6.And meat.
6.І м'ясо.
7.Sometimes.
7.Іноді.
8.And
8.А
9.Does he drink?
9.Він п'є?
10.Yes,
10.Так,
11.he drinks a lot,
11.він п'є багато
12.too.
12.теж.
13.What does he drink?
13.Що він п'є?
14.Water and tea.
14.Воду та чай.
15.Sometimes water,
15.Іноді воду,
16.sometimes tea.
16.Іноді чай.
BLUE SCARF HAS BREAKFAST,
СИНІЙ ШАРФ СНІДАЄ,
SAYS GOOD-BYE
КАЖЕ ДО ПОБАЧЕННЯ
AND GOES TO SCHOOL
І ЙДЕ В ШКОЛУ
WITH FRIENDS.
З ДРУЗЯМИ.
1.IN THE MORNING
1.ВРАНЦІ
2.I PUT ON MY SHIRT.
2.Я одягаю мою сорочку.
3.I TAKE OUT MY BLUE SCARF.
3.Я виймаю мій синій шарф.
4.I GO TO THE KITCHEN
4.Я ЙДУ НА КУХНЮ
5.AND HAVE BREAKFAST.
5.І МАЮ СНІДАНОК.
6.USUALLY BREAD AND BUTTER.
6.ЗВИЧАЙНО ХЛІБ І МАСЛО.
7.AND MILK.
7.І МОЛОКО.
8.I LIKE MILK.
8.Я ЛЮБЛЮ МОЛОКО.
9.I PUT BOOKS IN MY BAG.
9.Я КЛАДУ КНИГИ В МОЮ СУМКУ.
10.I SAY GOOD-BYE.
10.Я КАЖУ ДО ПОБАЧЕННЯ.
11.FRIENDS GO TO SCHOOL,
11.ДРУЗІ ІДУТЬ У ШКОЛУ
12.TOO.
12.ТЕЖ.
SHE HAD BEAUTIFUL EYES
У НЕЇ БУЛИ ЧУДОВІ ОЧІ
AND HAIR.
І ВОЛОССЯ.
1.HER EYES WERE ROUND.
1.ЇЇ ОЧІ БУЛИ КРУГЛІ.
2.THEY WERE BLACK.
2.ВОНИ БУЛИ ЧОРНІ.
3.THEY WERE BEAUTIFUL.
3.ВОНИ БУЛИ ЧУДОВІ.
4.VERY BEAUTIFUL EYES.
4.ДУЖЕ ЧУДОВІ ОЧІ.
5.AND HAIR, TOO.
5.І ВОЛОССЯ ТЕЖ.
6.HER HAIR WAS LONG.
6.ЇЇ ВОЛОССЯ БУЛО ДОВГЕ.
7.IT WAS BLACK AND
7.ВОНО БУЛО ЧОРНИМИ І
BEAUTIFUL.
ЧУДОВИМИ.
SHE IS WAITING IN THE STATES.
ВОНА ЧЕКАЄ У ШТАТАХ.
1.I GO TO THE STATES.
1.Я ЇДУ В ШТАТИ.
2.MY WIFE LIVES THERE.
2.МОЯ ДРУЖИНА ЖИВЕ ТАМ.
3.I WANT TO SEE HER.
3.Я ХОЧУ БАЧИТИ ЇЇ.
4.SHE WANTS TO SEE ME.
4.ВОНА ХОЧЕ БАЧИТИ МЕНЕ.
5.SHE IS WAITING.
5.ВОНА ЧЕКАЄ.
6.WAITING FOR ME.
6.ЧЕКАЄ МЕНЕ.
7.I AM COMING.
7.Я ЇДУ.
SOME PEOPLE UNDERSTAND A LOT,
ДЕЯКІ ЛЮДИ БАГАТО РОЗУМІЮТЬ,
BUT
АЛЕ
THEY TALK LITTLE
ВОНИ МАЛО КАЖУТЬ
1.Does she understand?
1.Вона розуміє?
2.Not all.
2.Не все.
3.She understands something.
3.Вона розуміє щось.
4.But it is very little.
4.Але це дуже мало.
5.There are quite a lot of people
5.Є багато людей,
6.who understand a lot more,
6.які розуміють набагато більше,
7.however,
7.проте,
8.they do not talk about it.
8.они про це не говорять.
9.They understand
9.Вони розуміють,
but they do not talk.
але не говорять.
THE LESSON IS EASY
УРОК ЛЕГКИЙ,
AND YOU CAN LEARN IT І
ВИ МОЖЕТЕ ЙОГО ВИВЧИТИ
1.Read this lesson!
1.Читайте цей урок!
2.It is very easy.
2.Він дуже легкий.
3.This lesson is not difficult.
3.Цей урок - не важкий.
4.You can learn it very
4.Ви можете вивчити його дуже
easily,
легко,
5.because
5.бо
6.it is easy.
6.він - легкий.
IT WAS SO FAR
ЦЕ БУЛО ТАК ДАЛЕКО,
THAT
ЩО
I COULD NOT GET IT.
Я НЕ МІГ ДІСТАТИ ЙОГО.
1.I SAW IT,
1.Я ПОБАЧИВ ЦЕ,
2.BUT
2.АЛЕ
3.I COULD NOT GET IT.
3.Я не міг дістати ЦЕ.
4.IT WAS DIFFICULT TO GET IT.
4.БУЛО Важко дістати ЦЕ.
5.I WANTED TO GET IT
5.Я ХОТІВ ДІСТАТИ ЙОГО,
6.BUT
6.АЛЕ
7.I COULD NOT.
7.Я НЕ МІГ.
8.IT WAS FAR.
8.ЦЕ БУЛО ДАЛЕКО.
HIS RICH FATHER
ЙОГО БАГАТИЙ БАТЬКО
DRINKS A LOT OF TEA
П'Є БАГАТО ЧАЮ
1.His father is very rich.
1.Його батько дуже багатий.
2.He eats meat.
2.Він їсть м'ясо.
3.A lot.
3.Багато.
4.Every day.
4.Кожен день.
5.And
5.І
6.he drinks a lot.
6.Він п'є багато.
7.Not water.
7.Не воду.
8.You see,
8.Як бачите,
9.He does not like water.
9.Він не любить воду.
10.He likes tea.
10.Він любить чай.
11.Only tea.
11.Тільки чай.
12.Unfortunately.
12.На жаль.
13.A lot of tea.
13.Багато чаю.
SAY GOOD-BYE
СКАЖИ ДО ПОБАЧЕННЯ
AND GO
І ЙДИ
WITH THE BOOKS
З КНИГАМИ
1.I put on my shirt.
1.Я одягаю сорочку.
2.I take out my scarf.
2.Я знімаю краватку.
3.I go to the kitchen.
3.Я йду на кухню.
4.I have bread and butter.
4.Я їм хліб з олією.
5.I put my books into my bag.
5.Я кладу книги у сумку.
6.I say good-bye.
6.Я говорю до побачення.
7.I go.
7.Я йду.
HOW WAS IT?
ЯК ЦЕ БУЛО?
NOT GOOD
НЕ ДОБРЕ
1.It was here.
1.Це було тут.
2.It was not there.
2.Це було не там.
3.And
3.А
4.how was it?
4.як це було?
5.It was not good.
5.Це було не добре.
6.It was bad.
6.Це було погано.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.address
2.afraid
3.american
4.be
5.coming
6.easily
7.every
8.however
9.knew
10.license
11.likes
12.more
13.new
14.number
15.phone
16.rich
17.security
18.social
19.unfortunately
20.waiting
21.wanted
22.what's
23.wife
Learned total: 429