Урок 13

<< - Урок №12Урок №14 - >>
розмовна практика
<< - Урок №12Урок №14 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

FROM SCHOOL
ЗІ ШКОЛИ
HE WENT WITH HIS FRIEND
ВІН ПІШОВ ЗІ СВОЇМ ДРУГОМ
1.Did he go?
1.Він пішов?
2.He went.
2.Він пішов.
3.From where?
3.Звідки?
4.From school.
4.Зі школи.
5.With whom?
5.З ким?
6.With Don.
6.З Доном.
7.Who was Don?
7.Хто був Дон?
8.His friend.
8.Його друг.
9.He went with his friend.
9.Він пішов зі своїм другом.
HE CAME WITH OTHERS
ВІН ПРИШОВ З ІНШИМИ,
AND
І
IT WAS NOT BAD
ЦЕ БУЛО НЕ ПОГАНО
1.He came with others.
1.Він прийшов з іншими.
2.He was not alone.
2.Він був не один.
3.Others came,
3.Інші прийшли,
4.and he came, too.
4.і він прийшов теж.
5.with others.
5.З іншими.
6.It is good to come with others.
6.Це добре приходити з іншими.
7.But to come alone is not good.
7.Але приходити одному не добре.
8.At all.
8.Зовсім.
9.Not good at all.
9.Погано зовсім.
WE WENT HOME TOGETHER THEN
МИ ПІШЛИ ДОДОМУ РАЗОМ ТОДІ
1.I went home
1.Я пішов додому
2.and
2.і
3.you went home.
3.ви пішли додому.
4.We went home.
4.Ми пішли додому.
5.We went then.
5.Ми пішли тоді.
6.We went together then.
6.Ми пішли разом тоді.
7.Together.
7.Разом.
IT IS NOT GOOD, IS IT?
ЦЕ НЕ ДОБРЕ, ЧИ НЕ ТАК?
IT IS, ISN'T IT?
ТАК, ЧИ НЕ ТАК?
1.IT IS BAD, ISN'T IT?
1.ЦЕ погано, чи не так?
2.YES, IT IS.
2.ТАК, ЦЕ Є.
3.AND YOU?
3.А ВИ?
4.WHAT ME?
4.ЩО Я?
5.YOU ARE BAD, AREN'T YOU?
5.ВИ - ПОГАДНИЙ, ЧИ НЕ ТАК?
6.NO, I AM NOT.
6.НІ, Я - НІ.
7.I AM GOOD, AM I NOT?
7.Я - ДОБРИЙ, ЧИ НЕ ТАК?
8.NO, YOU ARE NOT GOOD.
8.НІ, ВИ НЕ ДОБРИЙ.
9.YOU ARE BAD.
9.ВИ - поганий.
COME EARLY TOMORROW
ЗАВТРА ПРИХОДИТЕ РАНІШЕ
1.I am sorry.
1.Мені дуже шкода.
2.We close.
2.Ми закриваємо.
3.It is late.
3.Пізно.
4.Work is finished.
4.Робота закінчена.
5.Come tomorrow.
5.Приходьте завтра.
6.Work starts early.
6.Робота починається рано.
WHAT YOU SAY IS WRONG.
ЩО ВИ ГОВОРИТЕ - НЕПРАВИЛЬНО.
YOU DO NOT GO HOME.
ВИ НЕ ЙДЕТЕ ДОДОМУ.
1.You are not right.
1.Ви неправі.
2.You are wrong.
2.Ви помилкові.
3.You say
3.Ви кажете,
4.you go home.
4.ви йдете додому.
5.But I think
5.Але я думаю,
6.it is not right.
6.це - не правильно.
9.You do not go home,
7.Ви не йдете додому,
8.but
8.але
9.you say you go home.
9.ви кажете, ви йдете додому.
10.You say you go,
10.Ви кажете, що ви йдете,
11.but you stay.
11.але ви залишаєтеся.
THE MAN OF WORD
ЛЮДИНА СЛОВА
SAID AND DID.
СКАЗАВ І ЗРОБИВ.
1.HE DOES WHAT HE SAYS.
1.ВІН РОБИТЬ ЩО ВІН ГОВОРИТЬ.
2.YESTERDAY HE SAID:
2.Вчора він сказав:
3.I MUST DO IT.
3.Я ПОВИНЕН ЗРОБИТИ ЦЕ.
4.AND HE DID.
4.І ВІН ЗРОБИВ.
5.HE IS A MAN OF HIS WORD.
5.ОН - ЛЮДИНИ СВОГО СЛОВА.
6.HE SAID AND DID.
6.ВІН СКАЗАВ І ЗРОБИВ.
TAKE HIM AND GO
ВІЗЬМІТЬ ЙОГО І ЙДІТЬ.
1.THERE IS ONE HERE
1.Є ОДНИЙ ТУТ,
2.WHO UNDERSTANDS.
2.ХТО РОЗУМІЄ.
3.SPEAK AND SEE.
3.РОЗМОВЛЯЄ І БАЧИТЬ.
4.HE KNOWS.
4.ВІН ЗНАЄ.
5.HE KNOWS VERY WELL.
5.ВІН ЗНАЄ ДУЖЕ ДОБРЕ.
6.TAKE HIM AND GO.
6.Візьміть ЙОГО І ЙДІТЬ.
7.GO AND SEE.
7.ІДІТЬ І ПОДИВІТЬСЯ.
TEA IS AN ENGLISH DRINK.
ЧАЙ - АНГЛІЙСЬКИЙ НАПІЙ.
1.YOU SEE,
1.БАЧИТЕ,
2.IT IS GOOD TO DO IT.
2.ДОБРЕ РОБИТИ ЦЕ.
3.TO DO WHAT?
3.РОБИТИ ЩО?
4.TO DRINK TEA.
4.ПИТИ ЧАЙ.
5.WHY?
5.ЧОМУ?
6.BECAUSE,
6.ТОМУ ЩО,
7.YOU SEE,
7.БАЧИТЕ,
8.IT IS ENGLISH TO DRINK TEA.
8.ЦЕ ПО АНГЛІЙСЬКИ - ПИТИ ЧАЙ
I NEED A JOB
МЕНІ ПОТРІБНА РОБОТА,
TO BUY FOOD
ЩОБ КУПИТИ ЇЖУ
1.What do you want?
1.Що ви хочете?
2.I want to work.
2.Я хочу працювати.
3.Give me a job.
3.Дайте мені роботу.
4.I need money
4.Мені потрібні гроші
5.to buy food
5.щоб купити їжу
6.and clothes.
6.і одяг.
7.And shelter.
7.і дах.
I WANT YOU TO STAY
Я ХОЧУ ЩОБ ВИ ЗАЛИШИТЬСЯ
A LITTLE.
ТРОХИ.
1.DO NOT GO.
1.НЕ ЙДІТЬ.
2.I WANT YOU TO STAY.
2.Я ХОЧУ ЩОБ ВИ ЗАЛИШИЛИСЯ.
3.YOU MUST NOT GO.
3.ВИ НЕ ПОВИННІ ЙТИ.
4.PLEASE, STAY.
4.Будь ласка, ЗАЛИШАЙТЕСЯ.
5.I WANT YOU TO STAY
5.Я ХОЧУ ЩОБ ВИ ЗАЛИШИТЬСЯ
A LITTLE.
ТРОХИ.
6.AND THEN
6.А ПОТІМ
7.YOU CAN GO.
7.ВИ МОЖЕТЕ ЙТИ.
THE GIRL IN BROWN SOCKS
ДІВЧИНА У КОРИЧНЕВИХ НОСКАХ
HAS BIG EYES.
МАЄ ВЕЛИКІ ОЧІ.
1.A PICTURE OF A GIRL.
1.КАРТИНКА ДІВЧИНИ.
2.ON THE WALL.
2.НА СТІНІ.
3.YOU CAN SEE
3.ВИ МОЖЕТЕ БАЧИТИ,
4.THAT
4.ЩО
5.SHE IS SIX
5.ВОНА - ШІСТЬ
6.OR SEVEN.
6.АБО СІМ.
7.WITH FAIR HAIR.
7.ЗІ СВІТЛИМ ВОЛОССЯМ.
8.BIG EYES ARE BLUE.
8.ВЕЛИКІ ОЧІ - СИНІ.
9.EARS AND NOSE ARE SMALL.
9.ВУХА І НІС - МАЛЕНЬКІ.
10.SOCKS AND STOCKINGS
10.ШКАПЕТКИ ТА ПАНЧОХИ -
ARE BROWN.
КОРИЧНЕВІ.
11.THE GIRL IS ON THE BENCH.
11.ДІВЧИНА - НА ЛАВІ.
WATER FLOWS FROM THE TAP.
ВОДА ТЕЧЕ З КРАНУ.
1.The tap is open.
1.Кран відкритий.
2.Water flows.
2.Вода тече.
3.Water flows from the tap.
3.Вода тече з крана.
4.Water is cold.
4.Вода холодна.
5.Does it flow?
5.Вона тече?
6.Yes, it flows.
6.Так, вона тече.
7.From where?
7.Звідки?
8.From the tap.
8.З крана.
9.It flows from the tap.
9.Вона тече з крана.
WE MUST SHOW
МИ ПОВИННІ ПОКАЗАТИ,
THAT
ЩО
WE CAN DO IT.
МИ МОЖЕМО ЗРОБИТИ ЦЕ.
1.We can do it.
1.Ми можемо зробити це.
2.You think
2.Ви думаєте,
that
що
3.we can not,
3.ми не можемо,
4.but we can.
4.але ми можемо.
5.We must show
5.Ми повинні показати,
that
що
6.We can.
6.ми можемо.
7.We show,
7.Ми показуємо,
and
а
8.you see.
8.ви бачите.
TO DO NOTHING IS
НІЧОГО НЕ РОБИТИ - ЦЕ
TO KNOW NOTHING
НІЧОГО НЕ ЗНАТИ
1.TO KNOW NOTHING IS BAD.
1.НІЧОГО НЕ ЗНАТИ - ПОГАНО.
2.TO DO NOTHING IS BAD
2.НІЧОГО НЕ РОБИТИ - ПОГАНО
TOO.
ТЕЖ
3.YOU SEE,
3.БАЧИТЕ,
4.WHEN YOU DO NOTHING,
4.КОЛИ ВИ НІЧОГО НЕ РОБИТЕ,
5.YOU KNOW NOTHING.
5.ВИ НІЧОГО НЕ ЗНАЄТЕ.
I DO NOT UNDERSTAND
Я НЕ РОЗУМІЮ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
TO UNDERSTAND IS DIFFICULT
РОЗУМІТИ - ВАЖКО
1.She understands it.
1.Вона розуміє це.
2.Who does?
2.Хто робить?
3.She does.
3.Вона робить.
4.And you?
4.А ви?
5.Do you understand?
5.Ви розумієте?
6.No, I do not.
6.Ні, я не роблю.
7.I do not understand.
7.Я не розумію.
8.You see,
8.Як бачите,
9.it is very difficult.
9.Це дуже важко.
10.To understand is difficult.
10.Розуміти важко.
IT WRITES ON PAPER.
ЦЕ ПИШЕ НА ПАПЕРІ.
1.IT WRITES WELL.
1.ЦЕ ПИШЕ ДОБРЕ.
2.WHAT?
2.ЩО?
3.LETTERS.
3.ЛІТЕРИ
4.AND
4.І
5.WORDS.
5.СЛОВА.
6.ON PAPER
6.НА ПАПЕРІ.
IN SPRING
НА ВЕСНІ
HE IS WARM AND HAPPY.
ЙОМУ ТЕПЛО І ВІН ЩАСЛИВИЙ.
1.HE COMES OFTEN.
1.ВІН ПРИХОДИТЬ ЧАСТО.
2.HE SAYS:
2.ОН КАЖЕ:
3.HERE I AM!
3.ОТ Я!
4.HALLO!
4.ПРИВІТ!
5.LIFE IS GOOD!
5.ЖИТТЯ ДОБРЕ!
6.SPRING IS COMING.
6.ВЕСНА ПРИХОДИТЬ.
7.IT IS WARM.
7.ТЕПЛО.
8.THE SUN
8.СОНЦЕ
9.IS SHINING.
9.СЯЄ.
10.I AM HAPPY.
10.Я ЩАСЛИВИЙ.
I SAY NOTHING
Я НІЧОГО НЕ КАЖУ,
AND
І
I WANT NOTHING.
Я НІЧОГО НЕ ХОЧУ.
1.WHAT DO YOU SAY?
1.ЩО ВИ ГОВОРИТЕ?
2.NOTHING.
2.НІЧОГО.
3.I SAY NOTHING.
3.Я НЕ КАЖУ НІЧОГО.
4.AND
4.А
5.WHAT DO YOU WANT?
5.ЩО ВИ ХОЧЕТЕ?
6.NOTHING.
6.НІЧОГО.
7.I WANT NOTHING.
7.Я НЕ ХОЧУ НІЧОГО.
UNCLE WENT FAR.
ДЯДЬКО ПОЇІХАВ ДАЛЕКО.
I AM SORRY.
МЕНІ ДУЖЕ ШКОДА
1.Uncle went.
1.Дядько поїхав.
2.Where?
2.Куди?
3.Far.
3.Далеко.
4.When?
4.Коли?
5.Yesterday.
5.Вчора.
6.Oh, it is bad.
6.О, це погано.
7.Like him?
7.Любите його?
8.Yes. Very much.
8.Так. Дуже.
9.Sorry?
9.Шкодуєте?
10.Very sorry.
10.Дуже шкодую.
I KNEW
Я ЗНАВ,
YOU WERE THERE
ЩО ВИ БУЛИ ТАМ,
BUT
АЛЕ
THEY SAID
ВОНИ СКАЗАЛИ,
YOU WERE NOT
ЩО ВАС НЕ БУЛО
1.WHEN I CALLED,
1.КОЛИ Я Дзвонив,
2.YOU WERE THERE.
2.ВИ БУЛИ ТАМ.
3.I ASKED TO CALL YOU
3.Я ПОПРОСИВ ПОЗВАТИ ВАС,
BUT
АЛЕ
4.THEY SAID
4.ВОНИ СКАЗАЛИ,
BUT
АЛЕ
5.YOU WERE NOT THERE.
5.ЩО ВАС НЕМАЄ.
6.I KNEW
6.Я ЗНАВ,
7.YOU WERE THERE.
7.ЩО ВИ ТАМ.
8.BUT
8.АЛЕ
9.I SAID NOTHING.
9.Я НІЧОГО НЕ СКАЗАВ.
IT IS THE TOWN OF WORKERS
ЦЕ - МІСТО РОБОЧИХ
1.That town is large.
1.Те місто - велике.
2.A lot of people live
2.Багато людей живуть
3.there.
3.там.
4.There are factories.
4.Є заводи.
5.A lot of factories.
5.Багато заводів.
6.A lot of workers
6.Багато робітників
7.go to factories.
7.ходять на заводи.
8.They work.
8.Вони працюють.
READ MAGAZINES
ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛИ
AND WAIT.
І ЧЕКАЙТЕ.
1.WAIT A LITTLE, PLEASE.
1.ЧЕКАЙТЕ ТРОХИ, Будь ласка.
2.THIS PLACE IS GOOD
2.ЦЕ МІСЦЕ - ГАРНЕ
3.FOR WAITING.
3.ДЛЯ ОЧІКУВАННЯ.
4.YOU CAN SIT DOWN.
4.ВИ МОЖЕТЕ СІСТИ.
5.THERE ARE BOOKS
5.МАЮТЬСЯ КНИГИ
AND
І
6.MAGAZINES.
6.ЖУРНАЛИ.
7.SIT
7.СИДІТЬ
8.AND
8.І
9.READ
9.ЧИТАЙТЕ,
10.AND
10.І
11.WAIT
11.ЧЕКАЙТЕ
12.HERE.
12.ТУТ.
SHE READS NO BOOKS
ВОНА НЕ ЧИТАЄ КНИГ
AND
І
DOES NOTHING
НІЧОГО НЕ РОБИТЬ
1.SHE READS NO BOOKS
1.ВОНА НЕ ЧИТАЄ КНИГ,
2.AND
2.І
3.SHE WRITES NO EXERCISES.
3.ВОНА НЕ ПИШЕ ВПРАВ.
4.SHE READS NOTHING
4.ВОНА НІЧОГО НЕ ЧИТАЄ,
5.AND
5.І
6.SHE WRITES NOTHING
6.ВОНА НІЧОГО НЕ ПИШЕ,
7.AND
7.І
8.SHE DOES NOTHING.
8.ВОНА НІЧОГО НЕ РОБИТЬ.
9.AT ALL.
9.ЗОВСІМ.
10.NOTHING AT ALL.
10.ЗОВСІМ НІЧОГО.
IT IS STILL COLD
ЩЕ ХОЛОДНО,
THE END OF WINTER IS NEAR.
КІНЕЦЬ ЗИМИ - БЛИЗЬКО.
1.THE END OF WINTER IS NEAR.
1.КІНЕЦЬ ЗИМИ - БЛИЗЬКО.
2.OF COURSE,
2.ЗВІСНО,
3.WE WEAR WARM CLOTHES.
3.МИ НОСИМО ТЕПЛИЙ ОДЯГ.
4.IT IS COLD STILL.
4.ХОЛОДНО ЩЕ.
6.BUT
6.АЛЕ
7.SPRING IS COMING.
7.ВЕСНА ІДЕ.
8.WINTER MUST GO
8.ЗИМА ПОВИННА ПІТИ
9.VERY SOON.
9.Дуже скоро.
IS HE EATING PIES
ВІН ЇСТЬ ПИРІЖКИ
WITH MEAT OR APPLES?
З М'ЯСОМ ЧИ ЯБЛУКАМИ?
1.WHAT IS HE DOING?
1.ЩО ВІН РОБИТЬ?
2.EATING PIES.
2.ЇСТЬ ПИРІЖКИ.
3.OH, IT IS VERY INTERESTING.
3.О, ЦЕ ДУЖЕ ЦІКАВО.
4.MEAT PIES
4.М'ЯСНІ ПИРІЖКИ
OR POTATO PIES?
ЧИ КАРТОПЛЯНІ ПИРІЖКИ?
5.NEITHER MEAT NOR POTATO.
5.НІ М'ЯСНІ,НІ КАРТОПЛЯНІ.
6.THESE PIES ARE WITH APPLES.
6.ЦІ ПИРОЖКИ - З ЯБЛУКАМИ.
7.HE IS EATING APPLE PIES.
7.ВІН їсть яблучні пиріжки.
I TOLD HIM TO STAY
Я СКАЗАВ ЩОБ ВІН ЗАЛИШИВСЯ
1.HE WANTED TO GO,
1.ВІН ХОТІВ ЙТИ,
2.BUT
2.АЛЕ
3.I TOLD HIM TO STAY.
3.Я СКАЗАВ ЩОБ ВІН ЗАЛИШИВСЯ.
4.BUT HE SAID
4.АЛЕ ВІН СКАЗАВ,
5.THAT
5.ЩО
6.HE WANTED TO GO.
6.ВІН ХОТІВ ЙТИ.
7.I TOLD HIM TO STAY
7.Я СКАЗАВ ЩОБ ВІН ЗАЛИШИВСЯ,
8.BECAUSE
8.ТОМУ ЩО
9.I WAS AFRAID TO STAY ALONE.
9.Я БОЯВСЯ ЗАЛИШАТИСЯ ОДИН.
WITH ME HE GOES
ЗІ МНОЮ ВІН ХОДИТЬ
AND
І
HE SPEAKS ABOUT IT WITH ME
ВІН ГОВОРИТЬ ПРО ЦЕ ЗІ МНОЮ
1.Peter is my friend.
1.Пітер - мій друг.
2.He goes to school with me.
2.Він ходить до школи зі мною.
3.There
3.Там
4.he reads and writes
4.він читає і пише
5.with me.
5.зі мною.
6.And he eats with me.
6.І він їсть зі мною.
8.And he speaks to me
8.І він говорить зі мною
9.about school.
9.про школу.
HE NEVER SAYS BAD THINGS
ВІН НІКОЛИ НЕ ГОВОРИТЬ ПОГАНІ РЕЧІ,
BUT SHE DOES. SHE SAYS
А ВОНА КАЖЕ. ВОНА ГОВОРИТЬ
1.It is easy to understand,
1.Легко розуміти,
2.when they say bad things.
2.коли говорять погані речі.
3.Who says bad things?
3.Хто каже погані речі?
4.Not me.
4.Не я.
5.Who does?
5.Хто каже?
6.She.
6.Вона.
7.Does she?
7.Вона каже?
8.She does.
8.Вона каже.
9.She says bad things.
9.Вона каже погані речі.
10.And he?
10.А він?
11.Never.
11.Ніколи.
12.He never says them.
12.Він ніколи не каже їх.
13.And you?
13.А ви?
14.I never do.
14.Я ніколи не говорю.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.apple
2.apples
3.aren't
4.asked
5.buy
6.call
7.called
8.close
9.doing
10.down
11.early
12.eating
13.factories
14.flow
15.flows
16.food
17.home
18.interesting
19.job
20.letters
21.life
22.magazines
23.money
24.need
25.neither
26.never
27.nor
28.often
29.open
30.picture
31.pies
32.potato
33.right
34.shelter
35.shining
36.soon
37.spring
38.starts
39.still
40.stockings
41.tap
42.tomorrow
43.town
44.uncle
45.workers
46.wrong
Learned total: 477