Урок 16

<< - Урок №15Урок №17 - >>
розмовна практика
<< - Урок №15Урок №17 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

I SAW YOU
Я БАЧИВ ВАС,
BUT THEN
АЛЕ ПОТІМ
YOU WENT
ВИ ПІШЛИ
1.Hallo!
1.Привіт!
2.Again you?
2.Знову ви?
3.Yes, it is me.
3.Так, це я.
4.I saw you
4.Я бачив вас
5.in the morning.
5.вранці.
6.And I wanted to speak
6.і я хотів поговорити
7.with you.
7.з вами.
8.But unfortunately,
8.Але на жаль,
9.then
9.потім
10.I lost you.
10.я втратив вас.
11.Yes, I went out.
11.Так, я вийшов.
12.But later
12.Але пізніше
13.I came again.
13.я прийшов знову.
I HAVE DONE LESSONS
Я ЗРОБИВ УРОКИ
1.I have done it.
1.Я зробив це.
2.Done what?
2.Зробив що?
3.Lessons.
3.Уроки.
4.For what?
4.Для чого?
5.To go to school.
5.Щоб йти до школи.
6.Lessons are ready.
6.Уроки готові.
THEY SPEAK ENGLISH
ВОНИ ГОВОРЯТЬ АНГЛІЙСЬКОЮ
IN THE STATES.
У ШТАТАХ.
1.WE GO TO THE STATES.
1.МИ ЇДЕМО В ШТАТІВ.
2.IN THE STATES IT IS
2.У ШТАТАХ -
VERY GOOD.
ДУЖЕ ДОБРЕ.
3.THERE
3.ТАМ
4.ALL PEOPLE SPEAK ENGLISH.
4.ВСІ ЛЮДИ РОЗМОВЛЯЮТЬ АНГЛІЙСЬКОЮ.
5.IT IS SO GOOD
5.ЦЕ ДОБРЕ,
6.WHEN ALL PEOPLE SPEAK ENGLISH.
6.КОЛИ ВСІ ЛЮДИ РОЗМОВЛЯЮТЬ АНГЛІЙСЬКОЮ.
WE LIKED THESE
НАМ СПОДОБАЛИСЯ ЦІ,
AND
І
THOSE WERE GOOD, TOO
ТІ БУЛИ ДОБРІ ТАКОЖ
1.These were good.
1.Ці були гарні.
2.We liked them.
2.Нам сподобалися вони.
3.What about those?
3.Що щодо тих?
4.Those!
4.Ті!
5.Those were good.
5.Ті були хороші.
6.Quite good.
6.Цілком хороші.
7.We liked those,
7.Нам сподобалися ті
8.too.
8.теж.
9.Because
9.Тому що
10.they were quite good.
10.вони були цілком хороші.
IT IS NOT GOOD, IS IT?
ЦЕ НЕ ДОБРЕ, ЧИ НЕ ТАК?
IT IS, ISN'T IT?
ТАК, ЧИ НЕ ТАК?
1.IT IS BAD, ISN'T IT?
1.ЦЕ погано, чи не так?
2.YES, IT IS.
2.ТАК, ЦЕ Є.
3.AND YOU?
3.А ВИ?
4.WHAT ME?
4.ЩО Я?
5.YOU ARE BAD, AREN'T YOU?
5.Ви - поганий, чи не так?
6.NO, I AM NOT.
6.НІ, Я - НІ.
7.I AM GOOD, AM I NOT?
7.Я - ДОБРИЙ, ЧИ НЕ ТАК?
8.NO, YOU ARE NOT GOOD.
8.НІ, ВИ НЕ ДОБРИЙ.
9.YOU ARE BAD.
9.ВИ - поганий.
COME TO MY PLACE.
ПРИХОДЬТЕ ДО МЕНЕ ДОДОМУ.
WE HAVE A NEW FLAT
У НАС НОВА КВАРТИРА
1.We have a new flat.
1.Ми маємо нову квартиру.
2.It is seventeen, Washington street.
2.Сімнадцять, вулиця Вашингтона.
3.Our apartment is number eight.
3.Наша квартира номер вісім.
4.How many rooms are there?
4.Скільки кімнат?
5.There are two.
5.Дві.
6.Come to my place
6.Приходьте до мене додому
on Sunday.
в неділю.
7.All right.
7.Добре.
IT IS BETTER
КРАЩЕ
NOT TO MAKE THEM WAIT.
НЕ ЗМУШУВАТИ ЇХ ЧЕКАТИ.
1.WHERE ARE THEY?
1.ДЕ ВОНИ?
2.THERE.
2.ТАМ.
3.THEY ARE THERE.
3.ВОНИ - ТАМ.
4.THEY HAVE COME THERE
4.ВОНИ ПРИШЛИ ТУДИ,
5.AND
5.І
6.THEY ARE WAITING.
6.ВОНИ ЧЕКАЮТЬ.
7.DO NOT MAKE THEM WAIT
7.НЕ ЗМУШТУЙТЕ ЇХ ЧЕКАТИ
TOO LONG.
ЗАНАДТО ДОВГО.
8.IF YOU DO,
8.ЯКЩО ВИ РОБИТЕ,
9.THEY MAY GO
9.ВОНИ МОЖУТЬ ПІТИ
10.AND NEVER COME.
10.І НІКОЛИ НЕ ПРИЙТИ.
SAY NOTHING
НЕ ГОВОРІТЬ НІЧОГО,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
HE DOES NOT UNDERSTAND.
ВІН НЕ РОЗУМІЄ.
1.TO HIM
1.ЙОМУ
2.YOU MUST SAY NOTHING.
2.ВИ НЕ ПОВИННІ ГОВОРИТИ НІЧОГО.
3.YOU SEE,
3.БАЧИТЕ,
4.HE DOESN'T UNDERSTAND
4.ВІН НЕ РОЗУМІЄ
THE LANGUAGE.
МОВУ.
5.SO,
5.ТАК ОСЬ,
6.WHAT YOU SAY,
6.ЩО ВИ ГОВОРИТЕ,
7.HE DOES NOT UNDERSTAND.
7.ВІН НЕ РОЗУМІЄ.
8.HE UNDERSTANDS NOTHING.
8.ВІН НЕ РОЗУМІЄ НІЧОГО.
9.YOU SAY
9.ВИ ГОВОРИТЕ,
BUT
А
10.HE DOES NOT UNDERSTAND.
10.ВІН НЕ РОЗУМІЄ.
SAY YOUR LESSON
СКАЖІТЬ ВАШ УРОК
AND GET YOUR MARK.
І ОТРИМАЄТЕ ВАШУ ОЦІНКУ.
1.SIT DOWN.
1.СІДАЙТЕ.
2.STAND UP.
2.ВСТАНЬТЕ.
3.DO YOU KNOW THIS LESSON?
3.ВИ ЗНАЄТЕ ЦЕЙ УРОК?
4.YES. I DO.
4.ТАК. Я РОБЛЮ.
5.SAY IT.
5.СКАЖІТЬ ЦЕ.
6.VERY GOOD.
6.ДУЖЕ ДОБРЕ.
7.YOU GET A GOOD MARK.
7.ВИ ОТРИМАЄТЕ ДОБРУ ОЦІНКУ.
THE LESSON BEGAN.
УРОК ПОЧАВСЯ.
1.SHE HAD A LESSON.
1.ВОНА МАЛА УРОК.
2.THE TEACHER CAME IN.
2.Учитель увійшов.
3.PUPILS STOOD UP.
3.УЧНІ ВСТАЛИ.
4.PUPILS SAT DOWN.
4.УЧНІ СІЛИ.
5.THE LESSON BEGAN.
5.УРОК ПОЧАВСЯ.
THEY WENT AND SAW
ВОНИ ПІШЛИ І ПОБАЧИЛИ
AND THEN CAME BACK.
І ПОТІМ ПРИЙШЛИ НАЗАД.
1.DID THEY GO?
1.ВОНИ ПІШЛИ?
2.YES. THEY DID.
2.Так, вони зробили.
3.THEY WENT.
3.ВОНИ ПІШЛИ.
4.AND THEY SAW.
4.І ВОНИ ПОБАЧИЛИ.
5.DID THEY?
5.ЗРОБИЛИ ВОНИ?
6.YES. THEY DID.
6.ТАК. ВОНИ ЗРОБИЛИ.
7.THEY SAW.
7.ВОНИ ПОБАЧИЛИ.
8.THEY WENT AND THEY SAW.
8.Вони пішли і вони побачили.
9.AND THEN?
9.А ПОТМІ?
10.THEN THEY CAME BACK.
10.потім вони прийшли назад.
WE COULD SAY NOTHING,
МИ НЕ МОГЛИ СКАЗАТИ НІЧОГО,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
IT WAS QUITE GOOD.
ЦЕ БУЛО ДОСИТЬ ДОБРЕ.
1.HE DID IT
1.ВІН ЗРОБИВ ЦЕ,
AND
І
2.IT WAS GOOD.
2.ЦЕ БУЛО ДОБРЕ.
3.IT WAS QUITE GOOD.
3.ЦЕ БУЛО ДОСИТЬ ДОБРЕ.
4.THEN HE DID IT AGAIN,
4.Потім він зробив це знову,
5.AND AGAIN
5.І ЗНОВУ
6.IT WAS QUITE GOOD.
6.ЦЕ БУЛО ДОСИТЬ ДОБРЕ.
7.IT WAS SO GOOD,
7.ЦЕ БУЛО ТАК ДОБРЕ,
THAT
ЩО
8.WE COULD SAY NOTHING.
8.МИ НЕ МОГЛИ СКАЗАТИ НІЧОГО.
WE DO NOT SEE ANY,
МИ НЕ БАЧИМО НІЯКИХ,
BUT
А
THEY SEE SOME.
ВОНИ БАЧАЮТЬ ДЕЯКИХ.
1.WE DO NOT SEE ANY,
1.МИ НЕ БАЧИМО НІЯКИХ.
2.BUT
2.А
3.THEY SEE SOME.
3.Вони бачать ДЕЯКИХ
4.AND YOU?
4.А ВИ?
5.DO YOU SEE?
5.ВИ БАЧИТЕ?
6.I DO NOT.
6.Я НІ.
7.I DO NOT SEE ANY.
7.Я НЕ БАЧУ НІЯКИХ.
WE LEARN UNITS.
МИ ВЧИМО БЛОКИ.
1.THIS IS UNIT ONE.
1.ЦЕ - БЛОК ОДИН.
2.WE READ THE FIRST UNIT.
2.МИ ЧИТАЄМО ПЕРШИЙ БЛОК.
3.AND THEN THE SECOND.
3.А ПОТІМ - ДРУГИЙ.
4.AND THE THIRD.
4.І ТРЕТІЙ.
5.AND THEN
5.А ПОТІМ
6.THE FORTH AND THE FIFTH.
6.ЧЕТВЕРТИЙ І П'ЯТИЙ.
7.AND ALL OTHER UNITS.
7.І ВСІ ІНШІ БЛОКИ.
WE SHALL SEE.
МИ ПОДИВИМОСЯ.
HERE IT IS.
ОСЬ.
1.NOW WE SHALL SEE IT.
1.ТЕПЕР МИ ПОДИВИМОСЯ.
2.LET US SEE.
2.ДАВАЙТЕ ПОДИВИМОСЯ.
3.IT MUST BE HERE.
3.ЦЕ ПОВИННО БУТИ ТУТ.
4.DAMN!
4.ПРОКЛЯТТЯ!
5.I SEE NOTHING.
5.Я НЕ БАЧУ НІЧОГО.
6.AH! HERE IT IS.
6.А! Ось.
7.NOW WE SHALL SEE.
7.ТЕПЕР МИ ПОДИВИМОСЯ.
A SMALL ROOM IN A NEW HOUSE
МАЛЕНЬКА КІМНАТА У НОВОМ БУДИНКУ
HAS A WINDOW WITH TREES
МАЄ ВІКНО З ДЕРЕВАМИ
1.His family isn't large.
1.Його сім'я не велика.
2.They have a flat in a new house.
2.Вони мають квартиру у новому будинку.
3.The flat is number twelve.
3.Квартира номер дванадцять.
4.He and his brother
4.Він та його брат
have a small room.
мають невелику кімнату.
5.In the corner
5.У кутку
there is a bookcase.
є книжкова шафа.
6.There are three chairs.
6.Є три стільці.
7.There are many trees
7.Є багато дерев
8.in the window.
8.у вікні.
DID YOU SPEAK TO HIM?
ВИ ГОВОРИЛИ З НИМ?
1.Did you go to Bob?
1.Ви пішли до Боба?
2.I went to him yesterday.
2.Я пішов до нього вчора.
3.Did you see him?
3.Ви бачили його?
4.Yes, I saw him.
4.Так, я бачив його.
5.He is a very good man.
5.Він - дуже хороша людина.
6.It is very good
6.Дуже добре
to speak to him.
говорити з ним.
DO NOT DO SUCH THINGS
НЕ РОБІТЬ ТАКІ РЕЧІ
1.Do not do it.
1.Не робіть цього.
2.They may think
2.Вони можуть подумати,
3.that
3.що
4.you always do such things.
4.Ви завжди робите такі речі.
5.They will cut us
5.Вони поріжуть нас
6.into pieces,
6.на шматки,
7.if we do it.
7.якщо ми зробимо це.
8.Please, don't!
8.Будь ласка, не робіть!
NOVEMBER THIRTEEN IS NOT GOOD
ТРИНАДЦЯТОГО ЛИСТОПАДА НЕ ДОБРЕ
BECAUSE WE MUST
ТОМУ ЩО МИ ПОВИННІ
GO UNDER RAIN
ХОДИТИ ПІД ДОЩЕМ
1.It is November thirteen.
1.Тринадцяте листопада.
2.Not a good day.
2.Не гарний день.
3.Rain. All day.
3.Дощ. Весь день.
4.Very bad.
4.Дуже погано.
5.Must we go?
5.Чи повинні ми йти?
6.Yes, we must.
6.Так, ми повинні.
7.Where?
7.Куди?
8.To school.
8.У школу.
9.It is not good to go to school
9.Не добре ходити до школи
10.under rain.
10.під дощем.
SHE WAS NOT THERE
ВОНА БУЛА НЕ ТАМ,
AND
І
I WAS SORRY
МЕНІ БУЛО ШКОДА
1.I came to see her,
1.Я прийшов побачити її.
2.but
2.Але
3.she was not there.
3.вона була не там.
4.I came there
4.Я прийшов туди,
5.but
5.а
6.she was not there.
6.вона була не там.
7.I was sorry.
7.Я жалкував.
8.When I came,
8.Коли я прийшов,
9.I was sorry
9.я жалкував,
10.because
10.тому що
11.she was not there.
11.вона була не там.
HE IS QUIET
ВІН - СПОКІЙНИЙ
1.He is a very quiet person.
1.Він - дуже спокійна людина.
2.He does not talk much.
2.Він не говорить багато.
3.When people speak, he listens.
3.Коли люди говорять, він слухає.
4.But when he speaks,
4.А коли він каже,
5.he speaks very quietly.
5.він говорить дуже спокійно.
HIS FATHER WITH DARK EYES
ЙОГО БАТЬКО З ТЕМНИМИ ОЧИМА
HAS SHOES AND WORKS
МАЄ ТУФЛІ І ПРАЦЮЄ
AT THE FACTORY
НА ФАБРИЦІ
1.My friend Tom has dark eyes.
1.Мій друг Том має темні очі.
2.His father works
2.Його батько працює
at the factory.
на фабриці.
3.The factory of shoes.
3.Фабриці туфель.
4.Not tall.
4.Невисокий.
5.Forty-two.
5.Сорок два.
6.Thin.
6.Худий.
7.Black hair.
7.Темне волосся.
8.Shoes
8.Туфлі
9.on his feet.
9.на його ногах.
SHE DID NOT BUT І DID.
ВОНА НЕ ЗРОБИЛА, А Я ЗРОБИВ
BUT SHE DOES NOT KNOW
АЛЕ ВОНА НЕ ЗНАЄ
1.Did she see?
1.Вона побачила?
2.No. She did not.
2.Ні. Вона не побачила.
3.And did you see?
3.А ви побачили?
4.I did.
4.Я зробив.
5.She did not but I did.
5.Вона не зробила, а я зробив.
6.And does she know that you did?
6.А вона знає, що ви зробили?
7.She does not know.
7.Вона не знає.
8.But I did.
8.Але я зробив.
9.And she did not.
9.А вона не зробила.
YOU SEE THE AUNT
ВИ БАЧИТЕ ТІТКУ
AND A NICE GRANDMOTHER
І ХОРОША БАБУСЯ
1.In this picture you see
1.На цій картинці ви бачите
father's sister.
татову сестру.
2.Her name is Vera.
2.Її звуть Віра.
3.Aunt and uncle are not here.
3.Тітка і дядько не тут.
4.These are grandmother
4.Це - бабуся
and grandfather.
та дідусь.
5.They are mother's parents.
5.Вони батьки мами.
6.They are nice.
6.Вони - хороші.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.apartment
2.chairs
3.cut
4.damn
5.doesn't
6.father's
7.flat
8.forth
9.lessons
10.lost
11.mark
12.mother's
13.november
14.pieces
15.ready
16.rooms
17.sat
18.second
19.seventeen
20.stand
21.stood
22.such
23.third
24.trees
25.unit
26.units
27.washington
Learned total: 659