Урок 17

<< - Урок №16Урок №18 - >>
розмовна практика
<< - Урок №16Урок №18 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

MANY THINK IT IS EASY,
БАГАТО ДУМАЮТЬ, ЩО ЦЕ ЛЕГКО,
BUT FEW CAN DO IT
АЛЕ МАЛО ХТО МОЖЕ ЦЕ ЗРОБИТИ
1.Few can do it.
1.Мало хто може це зробити.
2.Why is it so?
2.Чому це так?
3.You see,
3.Як бачите,
4.many people think
4.багато людей думають,
5.that
5.що
6.it is easy.
6.це легко.
7.But really
7.Але насправді
8.it is difficult.
8.це важко.
9.It is not easy.
9.Це нелегко.
TO GO TO ENGLAND,
ЩОБ ПОЇХАТИ В АНГЛІЮ,
THEY STUDY ENGLISH
ВОНИ ВИВЧАЮТЬ АНГЛІЙСЬКИЙ
1.To go to England,
1.Щоб поїхати до Англії,
they study.
вони вивчають.
2.What?
2.Що?
3.English.
3.Англійську.
4.They study English.
4.Вони вивчають англійську.
5.Why?
5.Навіщо?
6.To go.
6.Щоб поїхати.
7.Where?
7.Куди?
8.To England.
8.В Англію.
I WANTED HIM TO STAY.
Я ХОТІВ, ЩОБ ВІН ЗАЛИШИВСЯ.
1.HE WANTED TO GO.
1.ВІН ХОТІВ ПІТИ.
2.BUT
2.АЛЕ
3.I WANTED HIM TO STAY.
3.Я ХОТІВ ЩОБ ВІН ЗАЛИШИВСЯ.
4.BUT HE SAID
4.АЛЕ ВІН СКАЗАВ,
5.THAT
5.ЩО
6.HE WANTED TO GO.
6.ВІН ХОТІВ ПІТИ.
7.I WANTED HIM TO STAY,
7.Я ХОТІВ, ЩОБ ВІН ЗАЛИШИВСЯ,
8.BECAUSE
8.ТОМУ ЩО
9.I WAS AFRAID TO STAY ALONE.
9.Я БОЯВСЯ ЗАЛИШИТИСЯ ОДИН.
DO NOT LEAVE THEM
НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ЇХ,
BUT
А
TAKE THEM WITH YOU.
ВІЗЬМІТЬ ЇХ ІЗ СОБОЮ.
1.THESE THINGS ARE VERY GOOD.
1.ЦІ РЕЧІ - ДУЖЕ ДОБРІ.
2.I THINK YOU MUST TAKE THEM.
2.Я ДУМАЮ, ВИ ПОВИННІ ВЗЯТИ ЇХ.
3.TAKE THEM WITH YOU.
3.Візьміть їх із собою.
4.DO NOT LEAVE THEM.
4.НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ЇХ.
5.THEY ARE SO GOOD,
5.ВОНИ ТАКІ ХОРОШІ,
6.THAT
6.ЩО
7.YOU HAVE TO TAKE THEM
7.ВИ ПОВИННІ ВЗЯТИ ЇХ
WITH YOU.
З СОБОЮ.
HE DID
ВІН ЗРОБИВ,
BUT SHE DID NOT.
А ВОНА НЕ ЗРОБИЛА.
AND
І
I DO NOT KNOW WHY
Я НЕ ЗНАЮ ЧОМУ
1.DID HE?
1.ЗРОБИВ ВІН?
2.YES, HE DID.
2.ТАК,ВІН ЗРОБИВ.
3.AND DID SHE?
3.А ЗРОБИЛА ВОНА?
4.NO, SHE DID NOT.
4.НІ,ВОНА НЕ ЗРОБИЛА.
5.WHY?
5.ЧОМУ?
6.I DO NOT KNOW.
6.Я НЕ ЗНАЮ.
7.LISTEN!
7.СЛУХАЙТЕ!
8.I KNOW THAT SHE DID NOT.
8.Я ЗНАЮ, ЩО ВОНА НЕ ЗРОБИЛА.
9.BUT I DO NOT KNOW
9.АЛЕ Я НЕ ЗНАЮ,
WHY SHE DID NOT.
ЧОМУ ВОНА НЕ ЗРОБИЛА.
STOP WORK.
ПРИПИНІТЬ РОБОТУ
CLOSE THE DOOR AND GO OUT
ЗАКРИЙТЕ ДВЕРІ І ВИХОДЬТЕ
1.It is time to go.
1.Час йти.
2.It is five o'clock.
2.П'ять годин.
3.Stop work.
3.Припиніть роботу.
4.Close the door.
4.Зачиніть двері.
5.Go out and close the door.
5.Вийдіть і закрийте двері.
6.Now we can go.
6.Тепер ми можемо йти.
WE SHALL WAIT
МИ БУДЕМО ЧЕКАТИ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
HE SAYS
ВІН КАЖЕ,
HE WILL COME
ЩО ВІН ПРИЙДЕ
1.I KNOW
1.Я ЗНАЮ,
THAT
ЩО
HE ALWAYS SAYS SO.
ВІН ЗАВЖДИ ГОВОРИТЬ ТАК.
2.HE SAYS HE WILL COME.
2.ВІН КАЖЕ, ЩО ВІН ПРИЙДЕ,
3.HE WILL COME SOME DAY
3.ВІН ПРИЙДЕ КОЛИ-НЕБУДЬ
TO SEE US.
ЩОБ ПОБАЧИТИ НАС.
4.WE SHALL WAIT.
4.МИ ЗАЧЕКАЙМО.
5.IT WILL BE VERY GOOD
5.БУДЕ ДУЖЕ ДОБРЕ,
6.WHEN HE COMES
6.КОЛИ ВІН ПРИЙДЕ.
DOES HE DO LESSONS?
ВІН РОБИТЬ УРОКИ?
DOES HE WRITE THEM?
ВІН ЇХ ПИШЕ?
1.DOES HE DO EXERCISES?
1.ВІН РОБИТЬ ВПРАВИ?
2.HE DOES.
2.РОБИТЬ.
3.AND LESSONS?
3.А УРОКИ?
4.HE DOES LESSONS.
4.ВІН РОБИТЬ УРОКИ.
5.DOES HE?
5.РОБИТЬ?
6.YES. HE DOES.
6.ТАК. РОБИТЬ.
7.A LOT.
7.Багато.
8.QUITE A LOT.
8.Досить багато.
9.DOES HE WRITE LESSONS?
9.ВІН ПИШЕ УРОКИ?
10.HE DOES THEM.
10.ВІН РОБИТЬ ЇХ,
11.HE DOES.
11.РОБИТЬ.
HE BROUGHT IT HERE
ВІН ПРИНІС ЦЕ СЮДИ
AND
І
HE LEFT IT HERE
ВІН ЗАЛИШИВ ЦЕ ТУТ
1.DID HE BRING IT?
1.ВІН ПРИНІС ЦЕ?
2.HE DID.
2.ВІН ЗРОБИВ.
3.HE BROUGHT IT.
3.ВІН ПРИНІС ЦЕ.
4.AND WHERE IS IT NOW?
4.І ДЕ ЦЕ ЗАРАЗ?
5.IT IS HERE.
5.ЦЕ ТУТ.
6.HE BROUGHT IT
6.ВІН ПРИНІС ЦЕ
AND LEFT IT.
І ЗАЛИШИВ ЦЕ.
7.YOU CAN TAKE IT,
7.ВИ МОЖЕТЕ ВЗЯТИ ЦЕ,
8.IF YOU WANT.
8.ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ.
WHEN YOU ARE RIGHT,
КОЛИ ВИ ПРАВІ,
YOU ARE ALONE.
ВИ САМОТНІ.
VERY OFTEN.
ДУЖЕ ЧАСТО.
1.I think
1.Я думаю,
2.you are right.
2.ви маєте рацію.
3.You alone are right.
3.Ви один - праві.
4.Others are wrong,
4.Інші - помиляються,
5.but
5.а
6.you are right.
6.ви - праві.
7.Quite right.
7.Цілком праві.
8.And quite alone.
8.І досить самотні.
DOES HE DO LESSONS?
ВІН РОБИТЬ УРОКИ?
DOES HE WRITE THEM?
ВІН ПИШЕ ЇХ?
1.DOES HE DO EXERCISES?
1.ВІН РОБИТЬ ВПРАВИ?
2.HE DOES.
2.ВІН РОБИТЬ.
3.AND LESSONS?
3.А УРОКИ?
4.HE DOES LESSONS.
4.ВІН РОБИТЬ УРОКИ.
5.DOES HE?
5.РОБИТЬ?
6.YES. HE DOES.
6.ТАК. ВІН РОБИТЬ.
7.A LOT.
7.Багато.
8.QUITE A LOT.
8.Досить багато.
9.DOES HE WRITE LESSONS?
9.ВІН ПИШЕ УРОКИ?
10.HE DOES.
10.ВІН ПИШЕ.
11.HE WRITES LESSONS.
11.ВІН ПИШЕ УРОКИ.
YOU NEED A BIG SHIP
ВАМ ПОТРІБЕН ВЕЛИКИЙ КОРАБЛЬ,
TO GO TO FOREIGN COUNTRIES
ЩОБ ПОЇХАТИ ЗА КОРДОН
1.What do they make?
1.Що вони роблять?
2.They make a boat.
2.Вони роблять човен.
5.Then it must be
5.Тоді це має бути
3.What for?
3.Для чого?
4.To go to foreign countries.
4.Щоб їхати за кордон.
a big boat.
великий човен.
6.It must be a ship.
6.Це має бути корабель.
7.You cannot go to sea
7.Не можна йти у море
in a boat.
на човні.
YOU WILL UNDERSTAND
ВИ РОЗУМІЄТЕ,
HOW IT IS DONE
ЯК ЦЕ РОБИТЬСЯ
1.It is done like this.
1.Це робиться так.
2.I will show you how.
2.Я покажу вам, як.
3.If you do not know,
3.Якщо ви не знаєте,
4.I will show you.
4.я покажу вам.
5.Then
5.Тоді
6.you will understand
6.ви зрозумієте,
7.how it is done.
7.як це робиться.
IT IS NOT AT ALL DIFFERENT
ЦЕ ЗОВСІМ НЕ ІНШЕ,
BUT THE SAME
А ТЕ Ж САМЕ
1.Is it the same
1.Це те ж саме
or
або
2.is it different?
2.це інше?
3.It is not different.
3.Це не інше.
4.It is the same.
4.Це те саме.
5.Quite the same.
5.Абсолютно те саме.
6.It is not different.
6.Це не інше.
7.At all.
7.Зовсім.
THOSE WHO ARE STUPID,
ТІ, ЯКІ ТУПІ,
DO NOT UNDERSTAND.
НЕ РОЗУМІЮТЬ.
1.Do you understand?
1.Ви розумієте?
2.I do.
2.Я розумію.
3.I understand you quite well.
3.Я розумію вас досить добре.
4.Do you think I am stupid?
4.Ви думаєте, що я тупий?
5.Not at all.
5.Зовсім ні.
6.If you understand,
6.Якщо ви розумієте,
you are not stupid.
ви не тупий.
7.But if you do not understand,
7.Але якщо ви не розумієте,
8.then you are stupid.
8.то ви тупий.
9.I am sorry.
9.Я жалкую.
I SEE THAT IT IS NOTHING
Я БАЧУ, ЩО НІЧОГО
1.What is it?
1.Що там таке?
2.Nothing.
2.Нічого.
3.It is nothing.
3.Там нічого немає.
4.I thought it was something,
4.Я думав, що там щось є,
5.but
5.але
6.now I see that
6.тепер я бачу, що
7.it is nothing.
7.там нічого немає.
EYES WERE NOT SO BIG AS EARS
ОЧІ БУЛИ НЕ ТАКІ ВЕЛИКІ ЯК ВУХА
1.They came every day.
1.Вони приходили щодня.
2.They had big eyes.
2.У них були великі очі.
3.And ears.
3.І вуха.
4.Big ears?
4.Великі вуха?
5.No, the ears were not very big.
5.Ні, вуха були не дуже великі.
6.Eyes were big
6.Очі були великі,
7.But ears were not big.
7.а вуха були не великі.
READING AND WRITING.
ЧИТАННЯ ТА ПИСЬМО,
THEY ARE DONE AT SCHOOL
ЦЕ РОБИТЬСЯ У ШКОЛІ
1.Reading is done
1.Читання робиться
2.at school.
2.у школі.
3.And writing is done at school.
3.І письмо робиться у школі.
4.They are done at school.
4.Це робиться у школі.
5.What are they?
5.Що вони?
6.They are reading and writing.
6.Вони це читання та письмо?
7.They are done.
7.Вони зроблені.
8.Where?
8.Де?
9.At school.
9.У школі.
IF YOU COME IN TIME,
ЯКЩО ВИ ПРИЙДЕТЕ ВЧАСНО,
IT IS OK
ЦЕ ДОБРЕ
1.This is a closed place.
1.Це закрите місце.
2.But not always.
2.Але не завжди.
3.I want to tell you this.
3.Я хочу вам сказати ось що.
4.For those who come late,
4.Для тих, хто приходить пізно,
5.it is closed.
5.воно закрито.
6.But
6.Але
7.it is open
7.воно відкрито
8.for those who come in time.
8.для тих, хто приходить вчасно.
HE DID NOT DO THAT.
ВІН ЦЬОГО НЕ РОБИВ.
IT WAS ANOTHER
MAN ЦЕ БУВ ІНШИЙ
1.He was with me.
1.Він був зі мною.
2.We were walking.
2.Ми гуляли.
3.He looked at me.
3.Він подивився на мене.
4.He said:
4.Він сказав:
5.You know,
5.Ви знаєте,
6.it was not me.
6.це не я.
7.You think it was me,
7.Ви думаєте, що це я,
8.but
8.але
9.it was not me.
9.це не я.
WHAT YOU SAY, I UNDERSTAND
ТО, ЩО ВИ ГОВОРИТЕ, Я РОЗУМІЮ.
1.You say and
1.Ви кажете, і
2.I understand what you say.
2.я розумію, що ви кажете.
3.But you think
3.Але ви думаєте,
4.I do not understand.
4.що я не розумію.
5.I do
5.Я розумію,
6.but you say I do not.
6.а ви кажете, що я не розумію.
RED IS A BAD COLOR
ЧЕРВОНИЙ - ПОГАНИЙ КОЛІР,
WHEN IT IS IN FRONT
КОЛИ ВІН ПОПЕРЕДУ
1.Where is it?
1.Де він?
2.There. In front.
2.Там. Попереду.
3.Look! It is near.
3.Дивіться! Це близько.
4.Do you see?
4.Ви бачите?
5.I see quite well.
5.Я бачу дуже добре.
6.Is it big?
6.Воно велике?
7.Yes. Quite big.
7.Так. Велике.
8.What colour?
8.Якого кольору?
9.Red colour.
9.Червоного кольору.
10.Stop, please.
10.Зупиніться, будь ласка.
11.It is bad when red is in front.
11.Це погано, коли червоний попереду.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.boat
2.closed
3.countries
4.few
5.foreign
6.looked
7.really
8.ship
9.thought
10.walking
Learned total: 670