Урок 18

<< - Урок №17Урок №19 - >>
розмовна практика
<< - Урок №17Урок №19 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

AUNT AND UNCLE WENT
ТІТКА І ДЯДЬКО ПІШЛИ
BUT
АЛЕ
THEY WILL COME
ВОНИ ПРИЙДУТЬ
1.WHERE ARE THEY?
1.ДЕ ВОНИ?
2.WHO?
2.ХТО?
3.THEY.
3.ВОНИ.
4.AUNT AND UNCLE.
4.ТІТКА І ДЯДЬКО.
5.THEY WENT
5.ВОНИ ПІШЛИ
6.TO SOME PLACE.
6.В ДЕЯКЕ МІСЦЕ.
7.THEY WILL COME
7.ВОНИ ПРИЙДУТЬ
8.VERY SOON.
8.Дуже скоро.
9.IT IS NEAR.
9.ЦЕ БЛИЗЬКО.
10.QUITE NEAR.
10.ДУЖЕ БЛИЗЬКО.
THEY EAT FOOD
ВОНИ ЇДЯТЬ ЇЖУ
WITH FORKS AND SPOONS.
ВИЛКАМИ І ЛОЖКАМИ.
1.WHAT KIND OF SPOON IS THIS?
1.ЩО ЦЕ ЗА ЛОЖКА?
2.THIS IS A GOOD SPOON.
2.ЦЕ - ДОБРА ЛОЖКА.
3.WHAT FOR?
3.ДЛЯ ЧОГО?
4.TO EAT FOOD.
4.Щоб їсти їжу.
5.I SEE.
5.Я БАЧУ.
6.YOU EAT FOOD
6.ВИ ЇСТЕ ЇЖУ
WITH THIS SPOON.
ЦІЄЮ ЛОЖКОЮ.
7.BUT
7.АЛЕ
8.MANY EAT WITH A FORK.
8.Багато хто їсть вилкою.
FIRST YOU UNDERSTOOD NOTHING,
СПОЧАТКУ ВИ НІЧОГО НЕ ЗРОЗУМІЛИ,
BUT THEN
АЛЕ ПОТІМ
YOU STARTED TO UNDERSTAND EVERYTHING
ВИ ПОЧАЛИ РОЗУМІТИ ВСЕ
1.To understand is bad.
1.Розуміти - погано,
2.but
2.а
3.not to understand is good.
3.не розуміти - добре.
4.When you understood,
4.Коли ви зрозуміли,
5.It was very bad.
5.це було дуже погано.
6.You remembered nothing.
6.Ви нічого не запам'ятали.
7.But when you did not understand,
7.А коли ви не зрозуміли,
8.It was very good.
8.це було дуже добре.
9.You remembered everything.
9.Ви запам'ятали все.
10.And then you started
10.А потім ви почали
to understand everything.
все розуміти.
11.Little by little
11.Потроху
12.you started to understand.
12.Ви почали розуміти.
TO KNOW IT,
ЩОБ ЗНАТИ ЦЕ,
THEY MUST UNDERSTAND.
ВОНИ ПОВИННІ РОЗУМІТИ.
1.I WANT THEM TO KNOW
1.Я ХОЧУ ЩОБ ВОНИ ЗНАЛИ,
WHAT I THINK.
ЩО Я ДУМАЮ.
2.BUT
2.АЛЕ
3.THEY CANNOT KNOW
3.ВОНИ НЕ МОЖУТЬ ЗНАТИ,
IF
ЯКЩО
4.YOU DO NOT SAY.
4.ВИ НЕ ГОВОРИТЕ.
5.YOU MUST SAY IT
5.ВИ ПОВИННІ СКАЗАТИ ЦЕ,
AND
І
6.THEY MUST HEAR.
6.ВОНИ ПОВИННІ ПОЧУТИ.
7.AND
7.І
8.THEY MUST UNDERSTAND.
8.ВОНИ ПОВИННІ ЗРОЗУМІТИ.
WHAT HE SAYS HE DOES.
ЩО ВІН ГОВОРИТЬ - ВІН РОБИТЬ.
1.HE MUST COME.
1.ВІН ПОВИНЕН ПРИЙТИ.
2.I AM WAITING
2.Я ЧЕКАЮ.
3.BECAUSE
3.БО
4.HE WILL COME.
4.ВІН ПРИЙДЕ.
5.HE SAID IT
5.ВІН СКАЗАВ ЦЕ
6.YESTERDAY.
6.Вчора.
7.AND HE WILL.
7.І ВІН БУДЕ.
8.I BELIEVE HIM.
8.Я ВІРЮ ЙОМУ.
9.IF HE SAID HE WILL.
9.Якщо він сказав, він буде.
I HAVE NOT SEEN HER LONG.
Я ЇЇ ДОВГО НЕ БАЧИВ.
1.I WANT TO SEE THAT WOMAN.
1.Я ХОЧУ БАЧИТИ ТУ ЖІНКУ.
2.SHE IS MY FRIEND.
2.ОНА - МІЙ ДРУГ.
3.I HAVE NOT SEEN HER
3.Я НЕ БАЧИВ ЇЇ
VERY LONG.
ДУЖЕ ДОВГО,
4.BUT TODAY
4.АЛЕ СЬОГОДНІ
5.I WILL SEE HER
5.Я побачу ЇЇ
6.AT LAST.
6.НАРЕШТІ.
WHAT YOU SAY IS NOT TRUE.
ЩО ВИ ГОВОРИТЕ ЦЕ НЕ ПРАВДА.
1.You tell me this.
1.Ви кажете мені це.
2.it is very interesting.
2.Це дуже цікаво.
3.But
3.Але
4.it is not true.
4.це - не правда.
5.What you say,
5.Що ви кажете -
6.is not true.
6.не правда.
WHERE IS MY BOOK?
ДЕ МОЯ КНИГА ?
1.Where is my book?
1.Де моя книга?
2.You gave it to him.
2.Ви дали її йому.
3.He took it
3.Він взяв її
4.and
4.і
5.he went.
5.він пішов
6.and
6.і
7.where is it now ?
7.де вона зараз?
8.it is not here.
8.Вона не тут.
9.it is there.
9.Вона там.
10.He took it there.
10.Він узяв її туди.
SHE COULD NOT COME.
ВОНА НЕ МОГЛА ПРИЙТИ.
1.SHE COULD NOT.
1.ВОНА НЕ МОГЛА.
2.SHE COULD NOT COME.
2.ВОНА НЕ МОГЛА ПРИЙТИ.
3.COULD SHE COME?
3.МОГЛА ВОНА ПРИЙТИ?
4.NO, SHE COULD NOT COME.
4.НІ, ВОНА НЕ МОГЛА ПРИЙТИ.
5.HE COULD
5.ВІН МІГ,
6.BUT
6.АЛЕ
7.SHE COULD NOT.
7.ВОНА НЕ МОГЛА.
8.HE COULD COME,
8.ВІН МІГ ПРИЙТИ,
9.BUT
9.АЛЕ
10.SHE COULD NOT COME.
10.ВОНА НЕ МОГЛА ПРИЙТИ.
SHE DOES NO WORK.
ВОНА НЕ ПРАЦЮЄ.
AND NO STUDY.
І НЕ ВЧИТЬСЯ.
NOTHING.
НІЧОГО.
1.WHAT DOES SHE DO?
1.ЩО ВОНА РОБИТЬ?
2.NOTHING.
2.НІЧОГО.
3.DOESN'T SHE WORK?
3.ВОНА НЕ ПРАЦЮЄ?
4.NO,
4.НІ.
5.SHE DOES NOT WORK.
5.ВОНА НЕ ПРАЦЮЄ.
6.SHE DOES NOT STUDY.
6.ВОНА НЕ ВЧИТЬСЯ.
7.SHE DOES NOTHING.
7.ВОНА НЕ РОБИТЬ НІЧОГО.
8.AT ALL.
8.ЗОВСІМ.
9.NOTHING AT ALL.
9.НІЧОГО ЗОВСІМ.
WAIT UNTIL IT GETS DARK
ЧЕКАЙТЕ ПОКИ СТАНЕ ТЕМНО
AND THEN
А ПОТІМ
GO OUT
ВИХОДЬТЕ.
1.YOU WILL STAY HERE
1.ВИ ЗАЛИШИТЕСЯ ТУТ
2.UNTIL IT GETS DARK.
2.Поки не стемніє.
3.YOU CANNOT GO NOW
3.ВИ НЕ МОЖЕТЕ ЙТИ ЗАРАЗ,
4.BECAUSE
4.ТОМУ ЩО
5.IT IS LIGHT.
5.СВІТЛО.
6.NOW THEY WILL SEE YOU.
6.ЗАРАЗ ВОНИ ПОБАЧАТЬ ВАС.
7.BUT WHEN IT IS DARK,
7.АЛЕ КОЛИ ТЕМНО,
8.YOU WILL BE SAFE.
8.ВИ БУДЕТЕ У БЕЗПЕЦІ.
WHAT YOU PRONOUNCE
ЩО ВИ ВИМОВЛЯЄТЕ -
IS CORRECT.
ПРАВИЛЬНО.
TRY TO REMEMBER.
СПРОБУЙТЕ ЗАПАМ'ЯТАТИ.
1.TRY TO PRONOUNCE
1.СПРОБУЙТЕ ВИМОВИТИ
THIS SOUND.
ЦЕЙ ЗВУК.
2.VERY GOOD.
2.ДУЖЕ ДОБРЕ.
3.TRY ANOTHER TIME.
3.Спробуйте ще раз.
5.PRONUNCIATION IS CORRECT.
5.ВИМОВА ПРАВИЛЬНА.
6.TRY TO PRONOUNCE IT
6.СПРОБУЙТЕ ВИМОВИТИ ЦЕ
7.ALWAYS LIKE THIS.
7.ЗАВЖДИ ТАК.
8.AND
8.І
9.TRY TO REMEMBER.
9.Спробуйте запам'ятати.
YOU CAN SEE
ВИ МОЖЕТЕ БАЧИТИ,
THAT
ЩО
THE EYES ARE BIG
ОЧІ ВЕЛИКІ
ONLY WHEN
ТІЛЬКИ КОЛИ,
THE NOSE IS SMALL.
НІС - МАЛЕНЬКИЙ.
1.MARY'S CHEEKS
1.ЩОКИ МЕРІ
ARE VERY BIG.
ДУЖЕ ВЕЛИКІ.
2.AND THE NOSE?
2.А НІС?
3.THE NOSE IS BIG,TOO.
3.НІС - ВЕЛИКИЙ ТЕЖ.
4.AND THE EYES?
4.А ОЧІ?
5.EYES ARE BIG.
5.ОЧІ - ВЕЛИКІ.
6.BIG EYES ARE GOOD.
6.ВЕЛИКІ ОЧІ ЦЕ ДОБРЕ.
7.BUT
7.АЛЕ
8.BIG NOSE IS NOT GOOD.
8.ВЕЛИКИЙ НІС - НЕ ДОБРЕ.
YOU MUST GO ON.
ВИ ПОВИННІ ПРОДОВЖУВАТИ.
DO NOT STOP AT THE BEGINNING
НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЯ НА ПОЧАТКУ
1.GO ON.
1.Продовжуйте.
2.DO NOT STOP.
2.НЕ Зупиняйтеся.
3.YOU MUST NOT
3.ВИ НЕ ПОВИННІ
STOP HERE.
Зупинятись ТУТ.
4.IT IS NOT THE END.
4.ЦЕ НЕ КІНЕЦЬ.
5.IT IS THE BEGINNING.
5.ЦЕ - ПОЧАТОК.
6.ONLY THE BEGINNING.
6.ТІЛЬКИ ПОЧАТОК.
7.AND NOW,
7.А ТЕПЕР,
8.PLEASE,
8.БУДЬ ЛАСКА,
9.GO ON.
9.Продовжуйте.
THERE ARE SOME THINGS
Є ДЕЯКІ РЕЧІ,
THAT SHE KNOWS
ЯКІ ВОНА ЗНАЄ,
AND
І
THERE ARE OTHER THINGS
Є ІНШІ РЕЧІ,
THAT
ЯКІ
SHE DOES NOT KNOW
ВОНА НЕ ЗНАЄ
1.She knows many things
1.Вона знає багато речей
2.because
тому що
she learned them at school.
вона навчала їх у школі.
3.But
3.Але
4.there are many things
4.є багато речей,
5.that
5.які
6.she does not know.
6.вона не знає.
7.She never learned them
7.Вона ніколи не вивчала їх
at school.
в школі.
8.So, she does not know them.
8.Тому вона їх не знає.
COME ALONE
ПРИХОДЬТЕ ОДИН,
AND
І
I WILL SEE YOU
Я ПОБАЧУСЯ З ВАМИ
WE HAVE NOTHING
У НАС НЕМАЄ НІЧОГО
1.WHEN YOU COME
1.КОЛИ ВИ ПРИЙДЕТЕ,
2.I WILL BE THERE.
2.Я БУДУ ТАМ.
3.IF YOU LOOK AROUND,
3.ЯКЩО ВИ ДИВІТЬСЯ НАВКОЛО,
4.YOU WILL SEE ME.
4.ВИ ПОБАЧИТЕ МЕНЕ.
5.AND PLEASE,
5.І БУДЬ ЛАСКА,
6.COME ALONE.
6.ПРИХОДЬТЕ ОДИН,
7.I WANT TO SEE YOU
7.Я ХОЧУ БАЧИТИ ВАС
ALONE.
ОДНОГО.
8.I HATE COMPANY.
8.Я НЕНАВИЖУ КОМПАНІЮ.
WHEN YOU DO IT,
КОЛИ ВИ ЗРОБИТЕ ЦЕ,
TAKE THE NEXT,
ВІЗМІТЬ НАСТУПНИЙ,
AND THEN THE NEXT AGAIN.
А ПОТІМ НАСТУПНИЙ ЗНОВУ.
1.Next, please.
1.Наступний, будь ласка.
2.Take the next
2.Візьміть наступний,
and
і
3.do it.
3.зробіть його.
4.and
4.А
5.when you do,
5.Коли ви зробите,
6.you can do the next.
6.ви можете зробити наступний.
7.Again.
7.Знову.
IT WILL WORK
ЦЕ БУДЕ ПРАЦЮВАТИ
AFTER FOUR DAYS
ЧЕРЕЗ ЧОТИРИ ДНІ
AT LEAST.
ЩОНАЙМЕНШЕ.
1.I SHALL DO IT.
1.Я ЗРОБЛЮ ЦЕ.
2.I NEED
2.МЕНІ ПОТРІБНО
AT LEAST
ЩОНАЙМЕНШЕ
FOUR DAYS.
ЧОТИРИ ДНІ.
3.AFTER THAT
3.ПІСЛЯ ЦЬОГО
IT WILL BE READY.
ЦЕ БУДЕ ГОТОВО.
4.YOU MAY BE SURE
4.ВИ МОЖЕТЕ БУТИ впевнені,
THAT
ЩО
5.IT WILL WORK.
5.ЦЕ БУДЕ ПРАЦЮВАТИ.
THEY WANTED TO DRINK WATER
ВОНИ ХОТІЛИ ПИТИ ВОДУ,
BUT
АЛЕ
THEY COULD NOT FIND IT.
ВОНИ НЕ МОГЛИ ЗНАЙТИ ЇЇ.
1.They wanted to drink water,
1.Вони хотіли пити воду,
2.but
2.але
3.they could not find it.
3.вони не могли знайти її.
4.They wanted to drink
4.Вони хотіли пити,
5.but they could not
5.але вони не могли,
because
тому що
6.they could not find water.
6.вони не могли знайти воду.
1.Give it to them.
1.Дайте це їм.
2.And to me.
2.І мені.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.around
2.beginning
3.believe
4.cheeks
5.company
6.correct
7.find
8.fork
9.gave
10.learned
11.light
12.pronounce
13.pronunciation
14.remembered
15.safe
16.seen
17.sound
18.spoon
19.started
20.true
21.understood
22.until
Learned total: 693