Урок 19

<< - Урок №18Урок №20 - >>
розмовна практика
<< - Урок №18Урок №20 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

WAIT A LITTLE MORE.
ЧЕКАЙТЕ ТРОХИ ЩЕ.
1.IS THAT ALL?
1.ТО - ВСІ?
2.NOT QUITE.
2.НЕ ЗОВСІМ.
3.THERE IS A LITTLE
3.Є ТРОХИ
4.MORE.
4.ЩЕ.
5.WAIT ONE MOMENT.
5.ЧЕКАЙТЕ ОДИН МОМЕНТ.
6.IT IS THE END.
6.ЦЕ - КІНЕЦЬ.
7.NEARLY THE END.
7.Майже кінець.
WE HAVE NOTHING
МИ НЕ МАЄМО НІЧОГО
AND
І
WE WAIT TO TAKE SOME
МИ ЧЕКАЄМО ЩОБ ВЗЯТИ ТРОХИ
1.GIVE IT TO THEM.
1.ДАЙТЕ ЦЕ ЇМ.
2.AND TO ME.
2.І МЕНІ.
3.DO YOU HEAR?
3.ВИ Чуєте?
4.GIVE IT TO US TO DRINK.
4.ДАЙТЕ ЦЕ НАМ ПИТИ.
5.WE HAVE NOTHING.
5.МИ НЕ МАЄМО НІЧОГО.
6.WE WANT TO TAKE IT.
6.МИ ХОЧЕМО ВЗЯТИ ЦЕ.
7.WE WAIT.
7.МИ ЧЕКАЄМО.
HE WEARS A SHIRT,
ВІН НОСИТЬ СОРОКУ,
A JACKET
ПІДЖАК
AND A BLAZER.
І КУРТКУ.
AND A BADGE,
І ЗНАЧОК,
OF COURSE.
ЗВІСНО.
1.HE WEARS
1.ВІН НОСИТЬ
A WHITE SHIRT
БІЛУ СОРОЧКУ
WITH
З
COLOURS OF HIS SCHOOL.
КОЛЬОРАМИ СВОЄЇ ШКОЛИ.
2.HE WEARS A JACKET
2.ВІН НОСИТЬ ЖАКЕТ
OVER HIS SHIRT.
Зверху своєї сорочки.
3.IT IS CALLED A BLAZER.
3.ВІН НАЗИВАЄТЬСЯ БЛЕЙЗЕР.
4.THE COLOUR OF HIS SCHOOL
4.КОЛІР ЙОГО ШКОЛИ -
IS BLUE,
СИНІЙ.
AND THE BLAZER IS BLUE,
І БЛЕЙЗЕР - СИНІЙ,
TOO.
ТЕЖ.
5.HE WEARS A BADGE.
5.ВІН НЕСИТЬ ЗНАЧОК.
I GET UP,
Я ВСТАЮ,
HAVE BREAKFAST,
МАЮ СНІДАНОК,
TAKE BOOKS
БЕРУ КНИГИ
AND GO.
І ІДУ.
FRIENDS GO, TOO.
ДРУЗІ ЙДУТЬ ТЕЖ.
1.I DO EXERCISES,
1.Я РОБУ ВПРАВИ,
WASH BEHIND EARS
МОЮ ЗА ВУХАМИ
AND OPEN THE WARDROBE.
І ВІДКРИВАЮ ГАРДЕРОБ.
2.I PUT ON MY SCARF.
2.Я ВОДЯЮ МІЙ ШАРФ.
3.IN THE KITCHEN
3.У КУХНІ
4.I HAVE BREAKFAST.
4.Я МАЮ СНІДАНОК.
5.USUALLY
5.ЗВИЧАЙНО
6.BREAD AND BUTTER
6.ХЛІБ І МАСЛО
AND MILK.
І МОЛОКО.
7.A GLASS OF MILK.
7.Шклянка молока.
8.I PUT BOOKS IN MY BAG.
8.Я КЛАДУ КНИГИ В СУМКУ.
9.I SAY GOOD-BYE.
9.Я КАЖУ ДО ПОБАЧЕННЯ.
10.MY FRIENDS GO
10.МОЇ ДРУЗІ ІДУТЬ
TO SCHOOL, TOO.
У ШКОЛУ ТЕЖ.
WHO SAW HER TAKE IT?
ХТО БАЧИВ, ЯК ВОНА ВЗЯЛА ЦЕ?
1.Who saw her take it?
1.Хто бачив, як вона взяла це?
2.I did.
2.Я робив.
3.I saw her take it
3.Я бачив, як вона взяла це
4.and
4.і
5.I saw her go.
5.я бачив, як вона пішла.
SHE IS WAITING
ВОНА ЧЕКАЄ
IN THE PASSAGE,
У КОРИДОРІ,
ISN'T SHE ?
ЧИ НЕ ТАК ?
1.WHERE IS SHE?
1.ДЕ ВОНА?
2.SHE IS THERE,
2.ВОНА - ТАМ.
3.IN THE PASSAGE.
3.У КОРИДОРІ.
4.WHAT IS SHE DOING?
4.ЩО ВОНА РОБИТЬ?
5.SHE IS WAITING.
5.ВОНА ЧЕКАЄ.
6.FOR WHO?
6.КОГО?
7.FOR YOU.
7.ВАС.
8.I SEE.
8.Я БАЧУ.
SHE IS WAITING FOR ME.
ВОНА ЧЕКАЄ МЕНЕ.
9.ISN'T SHE?
9.НЕ Є ВОНА?
10.SHE IS.
10.ВОНА Є.
WE CAN GO
МИ МОЖЕМО ЙТИ
IF
ЯКЩО
WE TAKE THIS.
МИ ВІЗЬМЕМО ЦЕ
1.WE HAVE COME
1.МИ ПРИШЛИ
2.TO ASK YOU THIS.
2.Щоб спитати вас це.
3.GIVE ME THIS
3.ДАЙТЕ МЕНІ ЦЕ
4.AND
4.І
5.WE SHALL GO.
5.МИ ПІДЕМО.
6.WE WANT NOTHING.
6.НАМ НІЧОГО НЕ ПОТРІБНО.
7.ONLY THIS.
7.ТІЛЬКИ ЦЕ.
8.IF WE TAKE THIS,
8.ЯКЩО МИ ВІЗЬМЕМО ЦЕ,
9.WE CAN GO.
9.МИ МОЖЕМО ЙТИ.
HE WROTE AND READ MANY TIMES.
ВІН ПИСАВ І ЧИТАВ БАГАТО РАЗІВ.
1.HE WROTE IN HIS COPY-BOOK.
1.ВІН ПИСАВ У СВОЄЇ Зошити.
2.WHAT DID HE WRITE?
2.ЩО ВІН ПИСАВ?
3.HE WROTE AN EXERCISE.
3.ВІН ПИСАВ ВПРАВИ.
4.AND DID HE READ?
4.А ВІН ЧИТАВ?
5.HE READ MANY TIMES.
5.ВІН ЧИТАВ БАГАТО РАЗІВ.
HE WILL EXPLAIN
ВІН ПОЯСНИТЬ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
HE UNDERSTANDS.
ВІН РОЗУМІЄ.
1.ASK HIM
1.СПРОСІТЬ ЙОГО
2.AND
2.І
3.HE WILL EXPLAIN.
3.ВІН ПОЯСНИТЬ.
4.HE KNOWS.
4.ВІН ЗНАЄ.
5.AND
5.І
6.HE UNDERSTANDS.
6.ВІН РОЗУМІЄ.
7.IF
7.ЯКЩО
8.YOU DO NOT UNDERSTAND,
8.ВИ НЕ РОЗУМІЄТЕ,
9.HE CAN EXPLAIN.
9.ВІН МОЖЕ ПОЯСНИТИ.
I DO NOT UNDERSTAND ENGLISH
Я НЕ РОЗУМІЮ АНГЛІЙСЬКУ,
BUT
АЛЕ
I WANT TO KNOW
Я ХОЧУ ЗНАТИ,
WHAT IS WRITTEN.
ЩО НАПИСАНО.
1.THIS LETTER IS WRITTEN
1.ЦЕ ЛИСТ НАПИСАНО
IN ENGLISH.
АНГЛІЙСЬКОЮ.
2.I WANT TO READ IT.
2.Я ХОЧУ ЧИТАТИ ЙОГО.
3.I DO NOT UNDERSTAND
3.Я НЕ РОЗУМІЮ
ENGLISH.
АНГЛІЙСЬКУ.
4.BUT
4.АЛЕ
5.I WANT TO KNOW
5.Я ХОЧУ ЗНАТИ,
WHAT IS WRITTEN.
ЩО НАПИСАНО.
I HEAR HIM PLAY.
Я ЧУЮ ЯК ВІН ГРАЄ.
1.HE PLAYS VERY WELL.
1.ВІН ГРАЄ ДУЖЕ ДОБРЕ.
2.I HEAR HIM PLAY.
2.Я ЧУЮ, ЯК ВІН ГРАЄ.
3.AND
3.І
4.I HEAR
4.Я ЧУЮ,
5.THAT
5.ЩО
6.HE PLAYS WELL.
6.ВІН ГРАЄ ДОБРЕ.
WE SHALL SEE THIS ONE,
МИ ПОБАЧИМО ЦЕЙ,
THAT ONE, AND THE NEXT ONE.
ТОЙ, І НАСТУПНИЙ.
1.Let us see the next one.
1.Давайте подивимося наступний.
2.Which one?
2.Який?
3.Not this one,
3.Не цей,
but
а
4.that one.
4.той.
5.Let us see that one.
5.Давайте подивимося той.
6.That one is good.
6.Той хороший.
7.It is good.
7.Він хороший.
8.And
8.А
9.when we see that one,
9.коли ми побачимо той,
11.And the next one,
11.І наступний
12.too.
12.теж.
WE SHALL SEE
МИ ПОДИВИМОСЯ,
WHAT WE DID NOT SEE LAST TIME
ЧОГО МИ НЕ БАЧИЛИ МИНУЛОГО РАЗУ
1.That is very fine.
1.То дуже добре.
2.We shall see some more now.
2.Ми побачимо трохи ще зараз.
3.That is if you don't mind,
3.Це якщо ви не проти,
4.of course.
4.звичайно.
5.We did not have it
5.Ми не мали це
6.last time.
6.минулого разу.
7.But this time
7.Але цього разу
8.we shall see it.
8.ми побачимо це.
LET HIM SPEAK
НЕХАЙ ВІН КАЖЕ
A LITTLE LOUDER,
ТРОХИ ГУЧНІШИЙ,
PLEASE.
БУДЬ ЛАСКА.
1.I CANNOT HEAR HIM.
1.Я НЕ МОЖУ ЧУТИ ЙОГО.
2.HE IS TALKING SO QUIETLY
2.ВІН КАЖЕ ТАК ТИХО,
3.THAT
3.ЩО
4.I CAN HEAR NOTHING.
4.Я НЕ МОЖУ ЧУТИ НІЧОГО.
5.LET HIM SAY IT AGAIN.
5.НЕХАЙ ВІН СКАЖЕ ЦЕ ЗНОВУ.
6.NOT SO QUIETLY
6.НЕ ТАК ТИХО
7.THIS TIME.
7.ЦЬОГО РАЗУ.
8.PLEASE,
8.БУДЬ ЛАСКА,
9.A LITTLE LOUDER.
9.Трохи Гучніше.
IN ONE BOTTLE THERE IS LITTLE,
В ОДНІЙ БУТИЛЦІ - МАЛО,
BUT THERE IS MUCH
АЛЕ БАГАТО
IN THE OTHER BOTTLE
У ІНШІЙ БУТИЛЦІ.
1.There is much in one bottle.
1.Багато в одній пляшці.
2.But in the other
2.А в іншій
3.there is not much.
3.трохи.
4.There is little in the other.
4.Мало в іншій.
5.Take it and fill it.
5.Візьміть її та наповніть її.
THE LOW TABLE IS TIRING
НИЗЬКИЙ СТІЛ ВТОМЛЮЄ
IS TIRING FOR THE LEGS
ВТОМЛЮЄ НОГИ
1.In the middle of the room
1.У середині кімнати
2.there was a low table.
2.був низький стіл.
3.Though it was low,
3.Хоча він був низький,
4.it was quite big.
4.він був досить великий.
5.However
5.Однак
6.it is tiring
6.це стомливо
to sit at a low table.
сидіти за низьким столом.
7.You do not know
7.Ви не знаєте,
what to do with your legs.
що робити із ногами.
THE TIME HAS COME TO STOP IT
НАСТАВ ЧАС ЦЕ ЗУПИНИТИ
1.Never do it again.
1.Ніколи не робіть це знову.
2.To do it is bad.
2.Робити це погано.
3.But you do it all the time.
3.Але ви робите це весь час.
4.And now
4.А тепер
5.the time has come
5.час прийшов
6.to say:
6.сказати:
7.enough.
7.досить.
TO COME BY AIR
ПРИЛІТІТИ НА ЛІТАКУ -
IS QUICK AND COMFORTABLE.
ШВИДКО І ЗРУЧНО
1.I came by air.
1.Я прилетів літаком.
2.I wanted to come by sea,
2.Я хотів приїхати морем,
3.but
3.але
4.I came by air.
4.я прилетів літаком.
5.It is very comfortable
5.Це - дуже зручно
6.and
6.і
7.it is very quick.
7.це - дуже швидко.
8.A ship is comfortable
8.Корабль - зручний
9.also.
9.теж.
10.But
10.Але
11.it is not so quick.
11.це не дуже швидко.
12.It is slow.
12.Це повільно.
WE HAVE DONE IT.
МИ ЗРОБИЛИ ЦЕ.
NOW WE KNOW.
ЗАРАЗ МИ ЗНАЄМО.
1.We have done exercises.
1.Ми зробили вправи.
2.Now we are free.
2.Тепер ми вільні.
3.We are not busy.
3.Ми не зайняті.
4.We must not write
4.Ми не повинні писати
5.now.
5.зараз.
6.We can close our books.
6.Ми можемо закрити наші книги.
7.Now we know it.
7.Зараз ми знаємо це.
WE HAVE DONE LESSONS
МИ ЗРОБИЛИ УРОКИ
AND WE HAVE WRITTEN EXERCISES
І МИ НАПИСАЛИ ВПРАВИ
1.We have done lessons.
1.Ми зробили наші уроки.
2.Now
2.Зараз
3.we can go to school.
3.Ми можемо йти до школи.
4.And you?
4.А ви?
5.Have you done lessons?
5.Ви зробили уроки?
6.Yes, we have.
6.Так, ми маємо.
7.We have written exercises.
7.Ми написали вправи.
THEY SAY NOTHING
ВОНИ НІЧОГО НЕ КАЖУТЬ,
WHEN MARKS ARE EXCELLENT
КОЛИ ОЦІНКИ ВІДМІННІ
1.He knows and understands.
1.Він знає та розуміє.
2.When he goes to school,
2.Коли він йде до школи,
he shows
він показує,
3.that he knows.
3.що він знає.
4.His marks are good.
4.Його оцінки хороші.
5.Even excellent.
5.Навіть відмінні.
6.Excellent marks.
6.Відмінні оцінки.
7.What do teachers say?
7.Що говорять вчителі?
8.Teachers say nothing.
8.Учителі нічого не говорять.
9.When marks are excellent,
9.Коли оцінки відмінні,
teachers say nothing.
вчителі нічого не кажуть.
HE TRIES TO THINK
ВІН НАМАГАЄТЬСЯ ДУМАТИ,
BUT NOTHING COMES OUT
АЛЕ НІЧОГО НЕ ВИХОДИТЬ
1.He writes and reads a lot.
1.Він пише та читає багато.
2.And he studies a lot.
2.І він багато займається.
3.You see,
3.Бачите,
4.he is a student.
4.він - студент.
5.And does he think?
5.А він думає?
6.He tries to.
6.Він намагається.
7.Sometimes.
7.Іноді.
8.But nothing comes out.
8.Але нічого не виходить.
WHAT DO THEY DO?
ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ?
WHAT DO THEY PLAY?
В ЩО ВОНИ ГРАЮТЬ?
1.What do they do?
1.Що вони роблять?
2.Who?
2.Хто?
3.All these children.
3.Всі ці діти.
4.They play here.
4.Вони грають тут.
5.What do they play?
5.У що вони грають?
6.Football.
6.У футбол.
7.They play football.
7.Вони грають у футбол.
WHEN YOU READ,
КОЛИ ВИ ЧИТАЄТЕ,
YOU KNOW LETTERS
ВИ ЗНАЄТЕ ЛІТЕРИ
AND YOU UNDERSTAND WORDS
І ВИ РОЗУМІЄТЕ СЛОВА
1.When you read,
1.Коли ви читаєте,
2.you must understand.
2.ви повинні розуміти.
3.You must know what you read.
3.Ви повинні знати, що ви читаєте.
4.When you know,
4.Коли ви знаєте,
5.you understand.
5.ви розумієте.
6.You understand letters
6.Ви розумієте літери
and
та
7.you understand words.
7.ви розумієте слова.
8.And you read well.
8.І ви читаєте добре.
SCHOOL IS RED
ШКОЛА ЧЕРВОНА
1.Where do they learn?
1.Де вони навчаються?
2.In that house.
2.У тому будинку.
3.Which house?
3.Який будинок?
4.Red.
4.Червоний.
5.That red house is school.
5.Той червоний будинок школа.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.behind
2.bottle
3.busy
4.colours
5.excellent
6.exercise
7.explain
8.fill
9.free
10.glass
11.louder
12.marks
13.mind
14.over
15.passage
16.plays
17.quick
18.slow
19.student
20.studies
21.talking
22.teachers
23.though
24.tiring
25.tries
26.wardrobe
27.written
28.wrote
Learned total: 725