Урок 2

<< - Урок №1Урок №3 - >>
розмовна практика
<< - Урок №1Урок №3 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

TAKE THE BOOK
ВІЗЬМІТЬ КНИГУ
AND І BRING IT HERE.
ПРИНЕСІТЬ ЇЇ СЮДИ.
1.TAKE THIS BOOK.
1.Візьміть ЦЮ КНИГУ.
2.TAKE It.
2.Візьміть її.
3.BRING It.
3.ПРИНЕСІТЬ ЇЇ.
4.BRING It HERE.
4.ПРИНЕСІТЬ ЇЇ СЮДИ.
5.TAKE It AND
5.Візьміть ЇЇ
6.BRING It HERE.
6.ПРИНЕСІТЬ ЇЇ СЮДИ.
7.TAKE THE BOOK THERE
7.Візьміть КНИГУ ТАМ
8.AND BRING It HERE.
8.І ПРИНЕСІТЬ ЇЇ СЮДИ.
9.THIS BOOK.
9.ЦЮ КНИГУ.
10.THE BOOK.
10.КНИГУ.
NOT ALL COLORS ARE GOOD.
НЕ ВСІ КОЛЬОРИ ХОРОШІ.
1.RED IS NOT GREEN.
1.ЧЕРВОНИЙ - НЕ ЗЕЛЕНИЙ.
2.AND
2.І
3.GREEN IS NOT RED.
3.Зелений - не червоний.
4.THEY ARE COLORS.
4.ВОНИ - КОЛЬОРИ.
5.RED IS BAD,
5.ЧЕРВОНИЙ - Поганий,
BUT
А
6.BUT GREEN IS GOOD.
6.ЗЕЛЕНИЙ - ХОРОШИЙ.
LITTLE CHILDREN GO TO
МАЛЕНЬКІ ДІТИ ХОДЯТЬ У
GOOD SCHOOL
ГАРНУ ШКОЛУ
1.They do many things.
1.Вони роблять багато речей.
2.They go to school
2.Вони ходять до школи.
3.They are little.
3.Вони маленькі.
4.They are little children.
4.Вони маленькі діти.
5.A little boy and a little girl.
5.Маленький хлопчик та маленька
girl.
дівчинка.
6.Good children and good
6.Гарні діти та гарна школа.
ONE IS WELL
ОДИН - ДОБРЕ,
AND ONE IS BAD
А ОДИН - ПОГАНО
1.How is Pete?
1.Як Піт?
2.He is well.
2.Він добре.
3.How well?
3.Як добре?
4.Very well.
4.Дуже добре.
5.And
5.А
6.How is Mike?
6.як Майк?
7.Very bad.
7.Дуже погано.
8.He is sick.
8.Він хворий.
ONE IS WELL AND THE OTHER
ОДИН - ДОБРЕ, А ІНШИЙ -
IS BAD
ПОГАНО
1.How is Mike?
1.Як Майк?
2.He is bad.
2.Він погано.
3.How bad?
3.Як погано?
4.Very bad.
4.Дуже погано.
5.He is sick.
5.Він хворий.
6.And how is Pete?
6.А як Піт?
7.He is well.
7.Він добре.
TEA IS HOT
ЧАЙ - ГАРЯЧИЙ
1.You drink tea.
1.Ви п'єте чай.
2.it is good.
2.Він добрий.
3.it is brown.
3.Він коричневий.
4.it is hot.
4.Він гарячий.
5.Tea is hot.
5.Чай гарячий.
6.Ice is cold,
6.Лід холодний.
7.but
7.але
8.tea is hot.
8.чай гарячий.
TAKE BEAUTIFUL TEA.
ВІЗЬМІТЬ ГАРНИЙ ЧАЙ.
1.TEA IS THERE.
1.ЧАЙ ТАМ.
2.TAKE It.
2.Візьміть ЙОГО.
3.GO AND TAKE It.
3.ЙДІТЬ І БЕРІТЬ ЙОГО.
4.It IS BEAUTIFUL.
4.ВІН - ЧУДОВИЙ.
5.TAKE It AND SEE.
5.Візьміть його і подивіться.
THEY ARE THERE TOGETHER.
ВОНИ ТАМ РАЗОМ.
1.HE IS THERE,
1.ВІН ТАМ,
2.AND
2.І
3.SHE IS THERE.
3.ВОНА ТАМ.
4.THEY ARE THERE.
4.ВОНИ ТАМ.
5.TOGETHER.
5.РАЗОМ.
6.THEY ARE TOGETHER.
6.ВОНИ РАЗОМ.
WE SIT AND STUDY ENGLISH
МИ СИДИМО І ВЧИМО АНГЛІЙСЬКУ
1.We sit here.
1.Ми сидимо тут.
2.They sit there,
2.Вони сидять там,
3.we sit here.
3.ми сидимо тут.
4.We sit and study.
4.Ми сидимо та вчимося.
5.We study English.
5.Ми вчимо англійську.
6.To read and to write
6.Читати та писати
7.In English.
7.англійською.
WE AND THEY ARE TOGETHER
МИ І ВОНИ - РАЗОМ
1.Are they here?
1.Вони тут?
2.They are here.
2.Вони тут.
3.Are we here?
3.Ми тут?
4.We are here.
4.Ми тут.
5.We and they are here.
5.Ми та вони тут.
6.Together.
6.Разом.
7.We are together.
7.Ми разом.
HERE THEY WORK.
ТУТ ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ.
1.THEY WORK.
1.ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ.
2.THEY WORK HERE.
2.ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ ТУТ.
3.WHERE?
3.ДЕ?
4.HERE.
4.ТУТ.
5.NOT THERE, BUT
5.НЕ ТАМ, А
6.HERE.
6.ТУТ.
7.HERE THEY WORK.
7.ТУТ ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ.
TAKE IT AND DRINK.
ВІЗЬМІТЬ ЦЕ І ПИЙТЕ.
IT IS GOOD TEA.
ЦЕ – ХОРОШИЙ ЧАЙ.
1.Take this cup.
1.Візьміть цю чашку.
2.What is in it?
2.Що у ній?
3.Tea.
3.Чай.
4.Take it and drink.
4.Візьміть її та пийте.
5.I understand.
5.Я розумію.
6.Thank you.
6.Дякую вам.
7.This tea is very good.
7.Цей чай дуже гарний.
LOOK HERE.
ДИВІТЬСЯ СЮДИ.
1.Look here!
1.Подивіться сюди!
2.Where?
2.Куди?
3.Here!
3.Сюди!
4.It is here!
4.Це тут!
5.Yes, it is there.
5.Так, це тут.
6.I see.
6.Я бачу.
7.I see it.
7.Я бачу це.
8.I see it now.
8.Я бачу це зараз.
HOW ARE YOU? FINE.
ЯК ВИ? ПРЕКРАСНО.
1.GOOD MORNING.
1.ДОБРИЙ РАНОК.
2.GOOD MORNING.
2.ДОБРИЙ РАНОК.
3.HOW ARE YOU?
3.ЯК ВИ?
4.VERY WELL.
4.ДУЖЕ ДОБРЕ.
5.THANK YOU.
5.ДЯКУЮ ВАМ.
6.AND YOU?
6.А ВИ?
7.HOW ARE YOU?
7.ЯК ВИ?
8.ME?
8.Я?
9.OH, FINE.
9.О, ЧУДОВО.
10.THANK YOU.
10.ДЯКУЮ ВАМ.
11.VERY FINE.
11.ДУЖЕ ПРЕКРАСНО.
THEY ARE NOT HERE.
ВОНИ НЕ ТУТ.
THEY ARE THERE.
ВОНИ ТАМ.
1.WHERE ARE THEY?
1.ДЕ ВОНИ?
2.THERE.
2.ТАМ.
3.WHERE?
3.ДЕ?
4.THERE.
4.ТАМ.
5.NOT HERE
5.НЕ ТУТ,
6.BUT THERE.
6.А ТАМ.
THEY SIT ALL DAY.
ВОНИ СИДЯТЬ ВЕСЬ ДЕНЬ.
1.CHILDREN STUDY
1.ДІТИ ВЧАТЬСЯ
2.AT SCHOOL.
2.У ШКОЛІ.
3.THEY COME IN THE MORNING.
3.Вони приходять вранці.
4.THEY SIT ALL DAY.
4.ВОНИ СИДЯТЬ ВЕСЬ ДЕНЬ.
5.SIT AND STUDY.
5.СИДЯТЬ І ВЧАТЬСЯ.
6.ALL DAY.
6.ВЕСЬ ДЕНЬ.
THREE FLOWERS
ТРИ КВІТКИ
AND TWO CAKES.
І ДВА ТІСТЕЧКА.
1.LISTEN AND READ.
1.СЛУХАЙТЕ І ЧИТАЙТЕ.
2.COUNT THE FLOWERS!
2.РАХУЙТЕ КВІТИ!
3.YOUNG BOY!
3.МОЛОДИЙ Хлопчик!
4.COUNT!
4.РАХУЙТЕ!
5.I COUNT:
5.Я РАХУЮ:
6.ONE, TWO, THREE.
6.ОДИН, ДВА, ТРИ.
7.THREE WHITE FLOWERS.
7.ТРИ БІЛІ КВІТКИ.
8.COUNT THE CAKES!
8.РАХУЙТЕ тістечка!
9.ONE, TWO.
9.ОДИН, ДВА.
10.TWO ROUND CAKES.
10.ДВА КРУГЛИХ тістечка.
11.THICK ROUND CAKES.
11.Товсті круглі тістечка.
12.GOOD CAKES.
12.ГАРНІ тістечка.
ONLY NOT THERE, PLEASE,
ТІЛЬКИ НЕ ТАМ, БУДЬ ЛАСКА,
BUT HERE.
А ТУТ.
1.WHAT?
1.ЩО?
2.THIS.
2.ЦЕ.
3.WHERE?
3.ДЕ?
4.THERE.
4.ТАМ.
5.WHEN?
5.КОЛИ?
6.NOW.
6.ЗАРАЗ.
7.NO.
7.НІ.
8.NOT THERE.
8.НЕ ТАМ.
9.HERE.
9.ТУТ.
10.ONLY HERE,
10.ТІЛЬКИ ТУТ,
11.PLEASE.
11.Будь ласка.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.all
2.beautiful
3.book
4.bring
5.brown
6.cakes
7.cold
8.colors
9.come
10.count
11.cup
12.day
13.english
14.fine
15.flowers
16.here
17.hot
18.how
19.ice
20.in
21.listen
22.look
23.many
24.me
25.morning
26.now
27.only
28.please
29.round
30.see
31.sick
32.study
33.tea
34.thank
35.the
36.there
37.thick
38.things
39.three
40.together
41.understand
42.we
43.well
44.what
45.when
46.where
47.white
48.work
49.yes
50.you
51.young
Learned total: 98