Урок 3

<< - Урок №2Урок №4 - >>
розмовна практика
<< - Урок №2Урок №4 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

SHE DRINKS TEA AND COFFEE
ВОНА П'Є ЧАЙ І КАВУ
HERE
ТУТ
1.She drinks coffee.
1.Вона п'є каву.
2.Where?
2.Де?
3.Here.
3.Тут.
4.Not there.
4.Не там.
5.But where?
5.А де?
6.Here.
6.Тут.
7.And tea.
7.І чай.
8.She drinks tea
8.Вона п'є чай
9.too.
9.теж.
HER BROTHER IS A BAD PUPIL
ЇЇ БРАТ - ПОГАНИЙ УЧЕНЬ
1.How is Mary?
1.Як Мері?
2.Well. No bad.
2.Добре. Не погано.
3.And how is her brother?
3.А як її брат?
4.Her brother is not well.
4.Її брат не добре.
5.He is a bad pupil.
5.Він поганий учень.
6.It is very bad.
6.Це дуже погано.
HIS BROTHER IS A GOOD PUPIL
ЙОГО БРАТ - ДОБРИЙ УЧЕНЬ
1.How is John?
1.Як Джон?
2.Bad. No well.
2.Погано. Не добре.
3.And how is his brother?
3.А як його брат?
4.His brother is very well.
4.Його брат - дуже добре.
5.He is a good pupil.
5.Він добрий учень.
6.It is very good.
6.Це дуже добре.
IT IS GOOD TO READ
ДОБРЕ ЧИТАТИ
THIS ENGLISH BOOK.
ЦЮ АНГЛІЙСЬКУ КНИГУ.
1.What is it?
1.Що таке?
2.It is a book.
2.Це книга.
3.It is good.
3.Вона хороша.
4.It is old.
4.Вона стара.
5.This book is good.
5.Ця книга гарна.
6.To read is good.
6.Читати добре.
7.It is good
7.Добре
to read this book.
читати цю книгу.
AT SCHOOL CHILDREN LEARN
У ШКОЛІ ДІТИ ВЧАТЬСЯ
TO READ AND TO WRITE
ЧИТАТИ І ПИСАТИ
1.They write and play.
1.Вони пишуть та грають.
2.Who?
2.Хто?
3.Children.
3.Діти.
4.Where?
4.Де?
5.At school.
5.У школі.
6.Little children.
6.Маленькі діти.
7.They come to learn.
7.Вони приходять навчатися.
8.They learn to read.
8.Вони навчаються читати.
9.They learn to write.
9.Вони навчаються писати.
10.It is good to learn.
10.Добре вчитися.
THEY READ AND WRITE
ВОНИ ЧИТАЮТЬ І ПИШУТЬ
AT SCHOOL.
В ШКОЛІ.
1.THEY READ
1.ВОНИ ЧИТАЮТЬ
2.AND
2.І
3.THEY WRITE
3.ВОНИ ПИШУТЬ
4.AT SCHOOL.
4.У ШКОЛІ.
5.THEY ARE PUPILS.
5.ВОНИ УЧНІ.
6.ARE THEY GOOD?
6.ВОНИ ДОБРІ?
7.YES.
7.ТАК.
8.THEY ARE GOOD.
8.ВОНИ - ДОБРІ.
9.VERY GOOD.
9.ДУЖЕ ДОБРІ.
THEY SIT AND THEY PLAY.
ВОНИ СИДЯТЬ І ВОНИ ГРАЮТЬ.
1.THIS IS THE YARD.
1.ЦЕ ДВІР.
2.It IS BIG.
2.ВІН - ВЕЛИКИЙ.
3.CHILDREN PLAY.
3.ДІТИ ГРАЮТЬ.
4.BOYS AND GIRLS.
4.Хлопчики та дівчата.
5.GIRLS SIT.
5.ДІВЧАТКИ СИДЯТЬ.
6.THEY LOOK.
6.ВОНИ ДИВИТЬСЯ.
7.BOYS PLAY.
7.Хлопці грають.
THEY SIT AT SCHOOL
ВОНИ СИДЯТЬ У ШКОЛІ
AND STUDY.
І ВЧАТЬСЯ.
1.THEY SIT.
1.Вони сидять.
2.THEY STUDY.
2.ВОНИ ВЧАТЬСЯ.
3.AT SCHOOL.
3.У ШКОЛІ.
4.CHILDREN.
4.ДІТИ.
5.THEY SIT AND STUDY.
5.Вони сидять і навчаються.
6.ALL CHILDREN STUDY.
6.ВСІ ДІТИ ВЧАТЬСЯ.
TO READ AND TO WRITE
ЧИТАТИ І ПИСАТИ -
IS GOOD,
ДОБРЕ,
AND TO COUNT IS GOOD, TOO.
І РАХУВАТИ ДОБРЕ ТЕЖ.
1.TO READ.
1.ЧИТАТИ.
2.TO WRITE.
2.ПИСАТИ.
3.TO COUNT.
3.РАХУВАТИ.
4.AT SCHOOL.
4.У ШКОЛІ.
5.It IS GOOD.
5.ЦЕ - ДОБРЕ.
6.It IS GOOD TO READ.
6.ДОБРЕ ЧИТАТИ.
7.AND
7.І
8.It IS GOOD TO WRITE.
8.ДОБРЕ ПИСАТИ.
9.AND
9.І
10.It IS GOOD TO COUNT.
10.ДОБРЕ РАХУВАТИ.
11.AND TO LEARN?
11.А ВЧИТИСЯ?
12.TO LEARN IS GOOD,
12.ВЧИТИСЯ - ДОБРЕ
13.TOO.
13.ТЕЖ.
THIS ENGLISH GIRL IS FOUR.
ЦІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ДІВЧАТЦІ - ЧОТИРИ.
1.IS THIS GIRL ENGLISH?
1.ЦЯ ДІВЧИНКА АНГЛИЧАНКА?
2.YES, SHE IS.
2.ТАК.
3.SHE IS FOUR.
3.ЇЙ ЧОТИРИ.
4.ARE YOU FOUR, TOO?
4.ВАМ - ЧОТИРИ ТЕЖ?
5.NO, I AM NOT.
5.НІ.
6.I AM FIVE.
6.МЕНІ П'ЯТЬ.
WE READ,
МИ ЧИТАЄМО,
WE WRITE,
МИ ПИШЕМО,
WE COUNT,
МИ РАХУЄМО,
WE LEARN.
МИ ВЧИМОСЯ.
1.WE READ AND WRITE.
1.МИ ЧИТАЄМО І ПИШЕМО.
2.AND WE COUNT.
2.І МИ РАХУЄМО.
3.AND THEY?
3.А ВОНИ?
4.THEY READ, TOO.
4.ВОНИ ЧИТАЮТЬ ТЕЖ.
5.AND
5.І
6.THEY WRITE.
6.ВОНИ ПИШУТЬ.
7.THEY COUNT, TOO.
7.ВОНИ РАХУЮТЬ ТЕЖ.
8.WHERE?
8.ДЕ?
9.AT SCHOOL.
9.У ШКОЛІ.
10.WHO?
10.ХТО?
11.PUPILS.
11.УЧНІ.
12.PUPILS READ
12.УЧНІ ЧИТАЮТЬ
AND WRITE.
І ПИШУТЬ.
13.THEY LEARN.
13.ВОНИ ВЧАТЬСЯ.
THEY WORK HERE TOGETHER.
ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ ТУТ РАЗОМ.
1.HE WORKS HERE.
1.ВІН ПРАЦЮЄ ТУТ.
2.AND
2.І
3.SHE WORKS HERE.
3.ВОНА ПРАЦЮЄ ТУТ.
4.THEY WORK HERE.
4.ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ ТУТ.
5.TOGETHER.
5.РАЗОМ.
6.THEY WORK TOGETHER.
6.ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ РАЗОМ.
WE SIT AND LEARN ENGLISH
МИ СИДИМО І ВЧИМО АНГЛІЙСЬКУ
1.We sit here.
1.Ми сидимо тут.
2.They sit there,
2.Вони сидять там,
3.we sit here.
3.ми сидимо тут.
4.We sit and learn.
4.Ми сидимо та вчимося.
5.We learn English.
5.Ми вчимо англійську.
6.To read and to write
6.Читати та писати
7.In English.
7.англійською.
IT IS GOOD
ДОБРЕ -
TO SPEAK ENGLISH.
ГОВОРИТИ АНГЛІЙСЬКОЮ.
1.ENGLISH.
1.АНГЛІЙСЬКА.
2.SPEAK ENGLISH.
2.Говорити англійською.
3.I SPEAK ENGLISH.
3.Я РОЗМОВЛЯЮ АНГЛІЙСЬКОЮ.
4.ENGLISH IS GOOD.
4.АНГЛІЙСЬКИЙ ЦЕ ДОБРЕ.
5.It IS GOOD.
5.ВІН - ДОБРИЙ.
6.It IS GOOD
6.ДОБРЕ -
TO SPEAK ENGLISH.
ГОВОРИТИ АНГЛІЙСЬКОЮ.
7.TO SPEAK ENGLISH IS GOOD.
7.ГОВОРИТИ АНГЛІЙСЬКО - ДОБРЕ
THEY ARE LITTLE CHILDREN.
ВОНИ – МАЛЕНЬКІ ДІТИ.
1.PETE IS A BOY.
1.ПІТ - Хлопчик.
2.HE IS THREE.
2.ВІН - ТРИ. (Йому 3 роки)
3.AND MARY?
3.А МЕРІ?
4.SHE IS LITTLE,
4.ВОНА - МАЛЕНЬКА
5.TOO.
5.ТЕЖ.
6.SHE IS FOUR.
6.ВОНА - ЧОТИРИ. (Їй 4 роки)
7.THEY ARE VERY LITTLE.
7.ВОНИ - ДУЖЕ МАЛЕНЬКІ.
8.BUT MIKE IS BIG.
8.АЛЕ МАЙК - ВЕЛИКИЙ.
9.HE IS FIVE.
9.ВІН - П'ЯТЬ.
PUPILS SPEAK
УЧНІ РОЗМОВЛЯЮТЬ
ENGLISH.
АНГЛІЙСЬКОЮ.
1.IN THE CLASSROOM
1.У КЛАСІ
2.THERE ARE DESKS.
2.МАЮТЬСЯ ПАРТИ.
3.PUPILS ARE IN.
3.УЧНІ ВСЕРЕДИНІ.
4.THEY SIT.
4.Вони сидять.
5.THEY READ.
5.ВОНИ ЧИТАЮТЬ.
6.THEY SPEAK.
6.ВОНИ РОЗМОВЛЯЮТЬ.
7.THEY SPEAK ENGLISH.
7.ВОНИ РОЗМОВЛЯЮТЬ АНГЛІЙСЬКОЮ.
I CAN NOT TALK
Я НЕ МОЖУ ГОВОРИТИ
1.Come!
1.Приходьте!
2.Come and talk.
2.Приходьте та говоріть.
3.I can not.
3.Я не можу.
4.I can not talk.
4.Я не можу говорити.
5.He can
5.Він може,
6.I can not.
6.я не можу.
7.He can talk,
7.Він може говорити,
8.I can not talk.
8.я не можу говорити.
WE AND THEY ARE TOGETHER.
МИ І ВОНИ - РАЗОМ.
1.ARE THEY HERE?
1.ВОНИ ТУТ?
2.THEY ARE HERE.
2.ВОНИ ТУТ.
3.ARE WE HERE?
3.МИ ТУТ?
4.WE ARE HERE.
4.МИ ТУТ.
5.WE AND THEY ARE HERE.
5.МИ І ВОНИ - ТУТ.
6.TOGETHER.
6.РАЗОМ.
7.WE ARE TOGETHER.
7.МИ - РАЗОМ.
THANK YOU,
ДЯКУЮ ТОБІ,
NOT ME BUT YOU,
НЕ Я, А ВИ,
PLEASE.
БУДЬ ЛАСКА.
1.What?
1.Що?
2.Tea.
2.Чай.
3.Where?
3.Де?
4.In the cup.
4.У чашці.
5.Why?
5.Чому?
6.To drink.
6.Пити.
7.Who?
7.Хто?
8.You.
8.Ви.
9.Me?
9.Я?
10.Yes, you.
10.Так, ви.
11.No, thank you.
11.Ні, дякую вам.
12.Not me.
12.Не я.
13.You, please.
13.Ви, будь ласка.
WE LEARN TO SPEAK ENGLISH
МИ ВЧИМОСЯ ГОВОРИТИ АНГЛІЙСЬКОЮ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
IT IS GOOD TO SPEAK ENGLISH
ДОБРЕ - ГОВОРИТИ АНГЛІЙСЬКОЮ.
1.We learn English.
1.Ми вчимо англійську.
2.We read.
2.Ми читаємо,
3.We write.
3.ми пишемо.
4.We speak.
4.Ми говоримо.
5.It is good to speak English.
5.Добре говорити англійською.
AT THE ENGLISH LESSON
НА АНГЛІЙСЬКОМУ УРОЦІ
WE READ ENGLISH.
МИ ЧИТАЄМО АНГЛІЙСЬКО.
1.WHAT IS THIS?
1.ЩО ЦЕ?
2.THIS IS A BOOK.
2.ЦЕ КНИГА.
3.IS It GOOD OR BAD?
3.ВОНА ПОГАНА ЧИ ДОБРА?
4.It IS QUITE GOOD.
4.ВОНА ДОВОЛІ ДОБРА.
5.IS It ENGLISH OR
5.ВОНА - АНГЛІЙСЬКА АБО
UKRAINIAN?
УКРАЇНСЬКА?
6.It IS ENGLISH.
6.ВОНА АНГЛІЙСЬКА.
7.It IS NOT UKRAINIAN.
7.ВОНА - НЕ УКРАЇНСЬКА.
8.OUR LESSON IS ENGLISH,
8.НАШ УРОК - АНГЛІЙСЬКИЙ,
9.AND
9.І
10.WE READ ENGLISH.
10.МИ ЧИТАЄМО АНГЛІЙСЬКО.
BLUE EYES
СИНІ ОЧІ
AND
І
LONG LEGS
ДОВГІ НОГИ.
1.HE IS TALL.
1.ВІН - ВИСОКИЙ.
2.HIS ARMS ARE LONG.
2.ЙОГО РУКИ - ДОВГІ.
3.LEGS ARE LONG, TOO.
3.НОГИ ДОВГІ ТЕЖ.
4.BUT
4.АЛЕ
5.HAIR IS SHORT.
5.ВОЛОССЯ - КОРОТКИЙ.
6.SOCKS ARE GREY.
6.НОСКІ - сірі.
7.SHIRT IS WHITE.
7.СОРОЧКА - БІЛА.
8.SCARF IS RED.
8.ГАЛСТУК - ЧЕРВОНИЙ.
9.EYES ARE BLUE.
9.ОЧІ - СИНІ.
10.HE HAS A SCARF.
10.ВІН МАЄ ГАЛСТУК.
11.WHAT COLOR?
11.ЯКИЙ КОЛІР?
12.RED.
12.ЧЕРВОНИЙ.
HE GOES WITH FATHER
ВІН ХОДИТЬ З БАТЬКОМ,
BUT
АЛЕ
THE SMALL BROTHER
МАЛЕНЬКИЙ БРАТ
DOES NOT GO.
НЕ ХОДИТЬ.
1.HE GOES TO SCHOOL
1.ВІН ХОДИТЬ У ШКОЛУ.
2.FATHER TAKES A BUS
2.БАТЬКО БЕРЕ АВТОБУС
3.TO GO TO THE FACTORY.
3.ЩОБ ЇХАТИ НА ФАБРИКУ.
4.BROTHER DOES NOT GO TO SCHOOL
4.БРАТ НЕ ХОДИТЬ У ШКОЛУ.
5.HE IS SMALL.
5.ВІН - МАЛЕНЬКИЙ,
6.HE IS NOT SEVEN.
6.ЙОМУ НЕМАЄ СЕМИ.
7.HE IS VERY SMALL.
7.ВІН - ДУЖЕ МАЛЕНЬКИЙ.
8.ONLY SIX.
8.ТІЛЬКИ ШІСТЬ.
THIS PENCIL IS RED.
ЦЕЙ ОЛІВЕЦЬ - ЧЕРВОНИЙ.
1.It IS RED.
1.ВІН - ЧЕРВОНИЙ.
2.THIS PENCIL IS RED.
2.Цей олівець - ЧЕРВОНИЙ.
3.It IS RED.
3.ВІН - ЧЕРВОНИЙ.
4.It IS NOT GREEN.
4.ВІН - НЕ ЗЕЛЕНИЙ.
5.A RED PENCIL.
5.ЧЕРВОНИЙ Олівець.
6.RED.
6.ЧЕРВОНИЙ.
THIS GIRL IS ENGLISH.
ЦЯ ДІВЧИНКА - АНГЛИЧАНКА.
1.THIS LITTLE GIRL
1.ЦЯ МАЛЕНЬКА ДІВЧИНКА - АНГЛИЧАНКА.
2.SHE IS ENGLISH.
2.ВОНА АНГЛИЧАНКА.
3.SHE SPEAKS ENGLISH.
3.ВОНА ГОВОРИТЬ АНГЛІЙСЬКОЮ.
4.SHE DRINKS ENGLISH.
4.ВОНА П'Є АНГЛІЙСЬКОЮ.
5.SHE EATS ENGLISH.
5.ВОНА ЇСТЬ АНГЛІЙСЬКОЮ.
6.SHE LEARNS ENGLISH.
6.ВОНА ВЧИТЬ АНГЛІЙСЬКУ.
THIS IS A CAP.
ЦЕ – КЕПКА.
THAT IS A BLUE DRESS.
ТО - СИНЯ СУКНЯ.
1.THIS CAP.
1.ЦЯ КЕПКА.
2.IS It WHITE?
2.ВОНА - БІЛА?
3.A WHITE CAP?
3.БІЛА КЕПКА?
4.It IS NOT.
4.ВОНА НЕ Є.
5.WHAT COLOR?
5.ЯКОГО КОЛЬОРУ?
6.It IS BLUE.
6.ВОНА - СИНЯ.
7.WHAT IS THIS?
7.ЩО ЦЕ?
8.A DRESS.
8.СУКНЯ.
9.WHAT IS THAT?
9.ЩО - ТО?
10.THAT IS A DRESS, TOO.
10.ТО - СУКНЯ ТЕЖ.
THIS PENCIL IS BLACK.
ЦЕЙ ОЛІВЕЦЬ - ЧОРНИЙ.
1.It IS BLACK.
1.ВІН ЧОРНИЙ.
2.THIS PENCIL IS BLACK.
2.Цей олівець - чорний.
3.It IS BLACK.
3.ВІН ЧОРНИЙ.
4.THIS PENCIL IS
4.Цей олівець -
NOT BROWN.
НЕ КОРИЧНЕВИЙ.
5.It IS BLACK.
5.ВІН ЧОРНИЙ.
6.BLACK PENCIL.
6.ЧОРНИЙ Олівець.
7.BLACK.
7.ЧОРНИЙ.
HOW OLD?
СКІЛЬКИ РОКІВ?
TEN.
ДЕСЯТЬ.
I AM TEN.
МЕНІ ДЕСЯТЬ.
1.TAKE THE PLATE
1.ВІЗЬМІТЬ ТАРІЛКУ
2.ON THE TABLE.
2.НА СТОЛІ.
3.MY NAME IS MARY.
3.МОЄ ІМ'Я - МЕРІ.
4.I AM A PUPIL.
4.Я УЧЕНЬ.
5.I AM TEN.
5.Я ДЕСЯТЬ. (мені 10 років)
6.I LIVE IN PARIS.
6.Я ЖИВУ В ПАРИЖІ.
7.AND WHAT IS YOUR NAME?
7.А ЯК ВАШЕ ІМ'Я?
8.MY NAME IS JANE.
8.МОЄ ІМ'Я - ДЖЕЙН.
9.GOOD NIGHT.
9.Спокійної ночі.
I AM A PUPIL
Я - УЧЕНЬ
OF GRADE FOUR
ЧЕТВЕРТОГО КЛАСУ.
1.WHO ARE YOU?
1.ХТО ВИ?
2.I AM JOHN.
2.Я ДЖОН.
3.WHAT ARE YOU?
3.ЩО ВИ?
4.I AM A PUPIL.
4.Я УЧЕНЬ.
5.WHAT SCHOOL?
5.ЯКА ШКОЛА?
6.SCHOOL FIVE.
6.ШКОЛА П'ЯТА.
7.WHAT GRADE?
7.ЯКИЙ КЛАС?
8.GRADE FOUR.
8.КЛАС ЧЕТВЕРТИЙ.
THEY DO NOT WORK.
ВОНИ НЕ ПРАЦЮЮТЬ.
1.HE WORKS
1.ВІН ПРАЦЮЄ
AND
І
2.SHE WORKS.
2.ВОНА ПРАЦЮЄ.
3.BUT THEY?
3.А ВОНИ?
4.THEY DO NOT.
4.ВОНИ НІ.
5.THEY DO NOT WORK.
5.ВОНИ НЕ ПРАЦЮЮТЬ.
6.THEY STUDY.
6.ВОНИ ВЧАТЬСЯ.
THEY COUNT EYES AND EARS.
ВОНИ РАХУЮТЬ ОЧІ І ВУХА.
1.THEY ARE HERE.
1.ВОНИ ТУТ.
2.THEY SIT AND LOOK.
2.Вони сидять і дивляться.
3.THEY READ AND WRITE.
3.ВОНИ ЧИТАЮТЬ ПИШУТЬ.
4.THEY SPEAK
4.ВОНИ РОЗМОВЛЯЮТЬ.
5.AND
5.І
6.THEY COUNT.
6.ВОНИ РАХУЮТЬ.
7.HOW MANY EYES?
7.СКІЛЬКИ ОЧЕЙ?
8.TWO.
8.ДВА.
9.AND
9.І
10.HOW MANY EARS?
10.СКІЛЬКИ ВУХ?
11.TWO EARS.
11.ДВА ВУХА.
LEAVE IT HERE.
ЗАЛИШАЙТЕ ЦЕ ТУТ.
I WANT TO SEE.
Я ХОЧУ БАЧИТИ.
1.TAKE THE PEN.
1.Візьміть ручку.
2.It IS NEAR THE BOX.
2.ВОНА БІЛЯ КОРОБКИ.
3.It IS NOT FAR.
3.ВОНА НЕ ДАЛЕКО.
4.WHEN YOU DO It,
4.КОЛИ ВИ ЗРОБИТЕ ЦЕ,
5.COME HERE.
5.ПРИХОДІТЬ СЮДИ.
6.TAKE THE PEN
6.ВІЗЬМІТЬ РУЧКУ
AND LEAVE It HERE.
І ЗАЛИШТЕ ЇЇ ТУТ.
7.I WANT TO SEE It.
7.Я ХОЧУ БАЧИТИ ЇЇ.
BRING IT
ПРИНЕСИТЬ ЦЕ
AND І LEAVE IT.
І ЗАЛИШІТЬ ЦЕ.
1.BRING It
1.ПРИНЕСІТЬ ЦЕ
AND
І
2.LEAVE It HERE.
2.ЗАЛИШАЙТЕ ЦЕ ТУТ.
3.LEAVE It
3.ЗАЛИШІТЬ ЦЕ
AND
І
4.GO.
4.ІДІТЬ.
5.LEAVE It HERE
5.ЗАЛИШАЙТЕ ЦЕ ТУТ
AND
І
6.LET It STAY.
6.Нехай воно залишається.
COUNT THEM ALL.
ПОРАХУЙТЕ ЇХ ВСІХ.
HOW MANY? SIX.
СКІЛЬКИ? ШІСТЬ.
1.ALL ARE HERE.
1.ВСЕ ТУТ.
2.ARE THEY?
2.ВОНИ?
3.YES.
3.ТАК.
4.THEY ARE.
4.ВОНИ.
5.THEY ARE HERE.
5.ВОНИ ТУТ.
6.ALL.
6.ВСІ.
7.LET US COUNT THEM.
7.ДАВАЙТЕ РАХУВАТИ ЇХ.
8.HOW MANY?
8.СКІЛЬКИ?
9.SIX.
9.ШІСТЬ.
10.HOW MANY ARE THEY?
10.СКІЛЬКИ ЇХ?
11.THEY ARE SIX.
11.ЇХ - ШІСТЬ.
12.ALL.
12.ВСЬОГО.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.arms
2.box
3.boys
4.brother
5.can
6.cap
7.classroom
8.coffee
9.color
10.desks
11.does
12.dress
13.drinks
14.ears
15.eats
16.eyes
17.factory
18.far
19.father
20.four
21.girls
22.goes
23.grey
24.hair
25.has
26.her
27.his
28.learn
29.learns
30.leave
31.legs
32.lesson
33.let
34.live
35.long
36.mary
37.my
38.name
39.near
40.night
41.old
42.or
43.our
44.paris
45.pen
46.pencil
47.plate
48.pupil
49.quite
50.scarf
51.seven
52.shirt
53.short
54.six
55.small
56.socks
57.speak
58.speaks
59.stay
60.table
61.takes
62.talk
63.tall
64.them
65.ukrainian
66.us
67.want
68.who
69.why
70.works
71.yard
72.your
Learned total: 172