Урок 23

<< - Урок №22Урок №24 - >>
розмовна практика
<< - Урок №22Урок №24 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

YOU WILL SEE HOW TO USE IT
ВИ ПОБАЧИТЕ, ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕ,
WHEN YOU EAT WITH IT
КОЛИ ВИ БУДЕТЕ ЇСТИ ЦИМ.
1.What is it for?
1.Для чого це?
2.To eat.
2.Їсти.
3.To eat what?
3.Їсти що?
4.To eat food.
4.Їсти їжу.
5.How do you do it?
5.Як ви це робите?
6.You hold it
6.Ви тримаєте це
7.in your hand
7.у вашій руці
8.and
8.і
9.you eat with it.
9.ви їсте цим.
10.It is very easy.
10.Це дуже легко.
WAIT UNTIL IT GETS DARK
ЧЕКАЙТЕ ПОКИ СТАНЕ ТЕМНО
AND THEN
А ПОТІМ
GO OUT
ВИХОДЬТЕ.
1.You will stay here
1.Ви залишитеся тут
2.until it gets dark.
2.поки не стане темно.
3.You cannot go now
3.Ви не можете піти зараз,
4.because
4.бо
5.it is light.
5.світло.
6.Now they will see you.
6.Зараз вони побачать вас.
7.But when it is dark,
7.Але коли буде темно,
8.they will not see you.
8.вони не побачать вас.
9.Let us wait
9.Давайте почекаємо
10.until it gets dark.
10.поки не стане темно.
IS HE EATING PIES
ВІН ЇСТЬ ПИРІЖКИ
WITH MEAT OR APPLES?
З М'ЯСОМ АБО ЯБЛУКАМИ?
1.WHAT IS HE DOING?
1.ЩО ВІН РОБИТЬ?
2.EATING PIES.
2.ЇСТЬ ПИРІЖКИ.
3.OH, It IS VERY INTERESTING.
3.О, ЦЕ ДУЖЕ ЦІКАВО.
4.MEAT PIES
4.М'ЯСНІ ПИРІЖКИ
OR POTATO PIES?
ЧИ КАРТОПЕЛЬНІ ПИРОЖКИ?
5.NEITHER MEAT NOR POTATO.
5.НІ М'ЯСНІ, НІ КАРТОПЕЛЬНІ.
6.THESE PIES ARE WITH APPLES.
6.ЦІ ПИРОЖКИ - З ЯБЛУКАМИ.
7.HE IS EATING APPLE PIES.
7.ВІН ЇСТЬ яблучні пиріжки.
IT IS A KNOWN FACT.
ЦЕ – ВІДОМИЙ ФАКТ.
1.ON THIS DAY
1.В ЦЕЙ ДЕНЬ
2.WE DO NO LESSONS.
2.МИ НЕ РОБИМО УРОКИ.
3.WHY?
3.ЧОМУ?
4.BECAUSE
4.ТОМУ ЩО
5.IT IS SUNDAY.
5.НЕДІЛЯ.
6.IT IS KNOWN
6.ВІДОМО,
7.THAT
7.ЩО
8.ON SUNDAYS
8.ПО НЕДІЛЯМ
9.THERE ARE NO LESSONS.
9.НЕМАЄ УРОКІВ.
IT IS A PITY
ШКОДА,
BECAUSE
ЩО
IT IS THE END.
ЦЕ КІНЕЦЬ.
1.WINTER VACATION IS GONE.
1.ЗИМОВІ КАНІКУЛИ ПРОШЛИ.
2.UNFORTUNATELY.
2.Шкода.
3.PITY.
3.ПРИКРО.
4.It WAS SHORT.
4.ВІН БУВ КОРОТКИЙ.
5.TOO SHORT.
5.ЗАНАДТО КОРОТКИЙ.
6.I HARDLY SKIED.
6.Я ЛЕДВЕ катався на лижах.
7.AND IT FINISHED.
7.І ВІН Скінчився.
8.IT WAS ONLY ONCE.
8.ЦЕ БУЛО ТІЛЬКИ РАЗ.
9.WHAT a PITY!
9.ЯК ПРИКРО!
IT IS STILL COLD
ЩЕ ХОЛОДНО,
АЛЕ
АЛЕ
THE END OF WINTER IS NEAR.
КІНЕЦЬ ЗИМИ - БЛИЗКО.
1.THE END OF WINTER IS NEAR.
1.КІНЕЦЬ ЗИМИ - БЛИЗКО.
2.OF COURSE,
2.ЗВІСНО,
3.WE WEAR WARM CLOTHES.
3.МИ НОСИМО ТЕПЛИЙ ОДЯГ.
4.IT IS COLD STILL.
4.ХОЛОДНО ЩЕ.
6.BUT
6.АЛЕ
7.SPRING IS COMING.
7.ВЕСНА ІДЕ.
8.WINTER MUST GO
8.ЗИМА ПОВИННА ПІТИ
9.VERY SOON.
9.Дуже скоро.
SHE READS AND WRITES NOTHING
ВОНА НІЧОГО НЕ ЧИТАЄ І НЕ ПИШЕ
1.What does she write?
1.Що вона пише?
2.Nothing.
2.Нічого.
3.She writes nothing.
3.Вона не пише нічого.
4.AND
4.А
5.what does she read?
5.що вона читає?
6.Nothing.
6.Нічого.
7.She reads mainly nothing.
7.Вона в основному не читає нічого.
8.Mainly
8.В основном.
SAY IT AGAIN,
СКАЖІТЬ ЦЕ ЗНОВУ,
AND THIS TIME
І НА ЦЕЙ РАЗ
I WANT TO CATCH IT
Я ХОЧУ ПОЧУТИ ЦЕ
AT LAST
НАРЕШТІ
1.Can you say it again?
1.Можете ви сказати це знову?
2.Last time when you said it,
2.Минулого разу, коли ви сказали це,
3.I could not hear.
3.я не почув.
4.I wanted to catch
4.Я хотів почути
what you said,
те, що ви сказали,
but
але
5.I could not.
5.Я не міг.
6.So, please,
6.Так що, прошу вас,
7.say it again.
7.скажіть це знову.
COME AND SEE YOURSELF
ПРИХОДЬТЕ І ПОДИВІТЬСЯ САМІ
1.YOU UNDERSTAND,
1.ВИ РОЗУМІЄТЕ,
2.THERE
2.ТАМ
3.THERE IS NOT ANY.
3.НЕМАЄ НІЯКОГО.
4.COME AND SEE.
4.ПРИХОДЬТЕ І ПОДИВІТЬСЯ.
5.SEE YOURSELF
5.ДИВІТЬСЯ САМІ,
6.THAT
6.ЩО
7.THERE IS NOTHING.
7.ТАМ - НІЧОГО.
HE HAS DRAWN AN ANIMAL
ВІН НАМАЛЮВАВ ТВАРИНУ,
AND NO ONE CAN TELL
І НІХТО НЕ МОЖЕ СКАЗАТИ,
WHETHER IT IS A WOLF
ВОВК ЦЕ
OR A CROCODILE
ЧИ КРОКОДИЛ
1.He has drawn an animal.
1.Він намалював тварину.
2.What kind of animal?
2.Що за тварина?
3.Well, when you look,
3.Ну, коли ви дивитеся,
you cannot tell, what it is.
неможливо сказати, що це таке.
4.Some may take it for a wolf,
3.Деякі можуть прийняти це за вовка,
5.others - for a camel.
5.інші за верблюда.
6.Still others - for an elephant.
6.Ще інші - за слона.
7.But in fact it is a crocodile.
7.Але насправді це крокодил.
IT WAS NOT THE END. UNFORTUNATELY.
ЦЕ БУВ ЩЕ НЕ КІНЕЦЬ. НА ЖАЛЬ
1.He does many lessons.
1.Він робить багато уроків.
2.Every day of the week.
2.Кожен день у тижні.
3.Last week
3.Минулого тижня
he wrote an exercise.
він написав вправу.
4.He even wrote two.
4.Вон навіть написав дві.
5.Then he stopped.
5.Потім він зупинився.
6.Unfortunately.
6.На жаль.
7.He could not go on.
7.Він не міг продовжувати.
8.He thought
8.Він думав,
9.it was the end.
9.що це кінець.
10.But then he understood
10.Але потім він зрозумів,
11.that it was not the end.
11.що це не кінець.
12.Unfortunately.
12.На жаль.
LET US GO.
ДАВАЙТЕ ЙТИ.
I WANT TO LEAVE.
Я ХОЧУ ПІТИ.
1.LET US GO.
1.ДАВАЙТЕ ЙТИ.
2.It IS ENOUGH.
2.ВИСТАЧИТЬ.
3.I WANT TO LEAVE.
3.Я ХОЧУ ПІТИ.
4.AT ONCE.
4.ВІДРАЗУ.
5.WE HAVE DONE EVERYTHING.
5.МИ ЗРОБИЛИ ВСЕ.
6.NOW
6.ТЕПЕР
7.WE CAN DO NOTHING
7.МИ НЕ МОЖЕМО РОБИТИ НІЧОГО
8.BUT WAIT.
8.Крім як чекати.
WHAT YOU SEE IS THE SAME THING
ТО, ЩО ВИ БАЧИТЕ - ТЕ Ж САМЕ
1.What you see now is
1.Те, що ви бачите зараз -
what you saw then.
те, що ви бачили тоді.
2.It is the same thing.
2.Це - те саме.
3.Exactly.
3.Точно.
4.You have to know that.
4.Ви повинні знати це.
5.These things are not similar.
5.Ці речі не однакові.
6.They are the same.
6.Вони - те саме.
7.Each time you come,
7.Кожного разу, коли ви приходите,
8.you see the same thing.
8.ви бачите те саме.
9.There is no difference.
9.Ніякої різниці.
COME AND SEE THESE THINGS BELOW
ПРИХОДИТЕ ПОДИВИТИСЯ ЦІ РЕЧІ ВНИЗУ
1.Come and see them.
1.Приходите посмотреть на них.
2.What?
2.На що?
3.These.
3.На ці.
4.OK I am coming.
4.Добре. Я йду.
5.Where are they?
5.Де вони?
6.They are in front.
6.Вони попереду.
7.I see nothing.
7.Я нічого не бачу.
8.Here. A little below.
8.От. Трохи нижче.
9.Ah,here. I see them now.
9.А. ось. Я бачу їх зараз
10.I see them quite well.
10.Я бачу їх дуже добре.
HIS NAME WAS TOO LONG ЙОГО
ІМ'Я БУЛО ЗАНАДТО ДОВГЕ,
AND HE CRIED
І ВІН ПЛАКАВ
1.They were schoolboys.
1.Це були школярі.
2.They were in the same class.
2.Вони були в одному класі.
3.They had a fight.
3.Вони побилися.
4.The teacher was angry.
4.Учитель розсердився.
5.He said: stay here
5.Він сказав: залишайтеся тут
after school.
після уроків.
6.You must write your names
6.Ви повинні написати ваше ім'я
7.a thousand times.
7.тисячу разів.
8.All boys went home
8.Всі хлопчики пішли додому,
9.but they stayed
9.а вони залишилися.
and
і
10.started to write.
10.почали писати.
11.One boy started to cry.
11.Один хлопчик почав плакати.
12.His name was too long.
12.Його ім'я було надто довге.
HE UNDERSTANDS ENGLISH
ВІН РОЗУМІЄ АНГЛІЙСЬКЮ
BECAUSE HE LIVES IN ENGLAND
ТОМУ ЩО ВІН ЖИВЕ В АНГЛІЇ
1.There is a man here,
1.Є одна людина тут,
2.who understands English.
2.який розуміє англійською.
3.He is an Englishman.
3.Він - англієць
4.He lives in England.
4.Він живе у Англії.
5.For an Englishman
5.Для англичанина
6.it is very good
6.дуже добре
7.to live in England.
7.жити в Англії.
YOU CANNOT GO ALONE
ВИ НЕ МОЖЕТЕ ПІТИ ОДИН
TO DANGEROUS PEOPLE
ДО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЛЮДЕЙ
1.He must not go alone.
1.Він не повинен йти один.
2.It is dangerous.
2.Це небезпечно.
3.To be alone is dangerous.
3.Бути одному небезпечно.
4.You do not know
4.ВИ не знаєте,
5.what may happen.
5.що може статися.
6.They are dangerous people.
6.Вони небезпечні люди.
7.You do not know
7.Ви не знаєте,
8.what they can do.
8.що вони можуть зробити.
YOU CANNOT GO TO PARADISE
ВИ НЕ МОЖЕТЕ ПІТИ В РАЙ,
IF YOU ARE BAD
ЯКЩО ВИ ПОГАНИЙ
1.People who are good,
1.Люди, які гарні,
2.go to Paradise
2.йдуть у рай,
3.when they die.
3.Коли вони вмирають.
4.But
4.Але
5.those who are bad
5.ті, які погані,
6.go to Hell.
6.йдуть у пекло.
7.Nobody can go
7.Ніхто не може піти
from Hell to Paradise.
з пекла в рай.
PETER GETS UP AT SEVEN
ПІТЕР ВСТАЄ У СІМ
AND GOES TO BED AT HALF PAST TEN
А СПАТИ ЛЯГАЄ О ПІВ НА ОДИНАДЦЯТУ
1.Peter gets up at seven.
1.Пітер встає о сьомій.
2.He eats breakfast
2.Він їсть сніданок
at seven thirty.
о сьомій тридцять.
3.He leaves the house
3.Він йде з дому
at a quarter past eight.
о чверть на дев'яту.
4.He gets to school
4.Він приходить до школи
at half past eight.
о пів-дев'ятій.
5.He has lunch
5.Він їсть другий сніданок
at ten past twelve.
о 10 хвилині першого.
6.He comes home
6.Він приходить додому
at five minutes to three.
без пяти три.
7.He does his homework
7.Він робить домашню роботу
at seven o'clock.
в 7:00.
8.He watches television
8.Він дивиться телевізор
at a quarter to nine.
без чверті дев'ять.
9.He goes to bed
9.Він лягає спати
at half past ten.
о пів на одинадцяту.
I CANNOT SEE YOU
Я НЕ МОЖУ ПОБАЧИТИ ВАС
TONIGHT
СЬОГОДНІ ВЕЧОРОМ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
MY FRIEND IS COMING
МІЙ ДРУГ ПРИЇЗДЖАЄ
TO SEE ME.
ЩОБ ЗУСТРІТИСЯ ЗІ МНОЮ.
UNFORTUNATELY.
НА ЖАЛЬ.
1.Hallo, how are you doing?
1.Привіт, як ви маєте?
2.I am fine, thank you.
2.Добре, дякую.
3.What are you doing tonight?
3.Що ви робите сьогодні ввечері?
4.Oh, I am engaged. I am sorry.
4.О, я зайнятий. Я жалкую.
5.Tonight
5.Сьогодні ввечері
6.a friend is coming to see me.
6.друг прийде до мене.
7.We are going some place together.
7.Ми йдемо десь разом.
8.So, unfortunately,
8.Так ось, на жаль,
9.I cannot see you
9.я не можу зустрітися з вами
10.tonight.
10.сьогодні ввечері.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.angry
2.animal
3.below
4.camel
5.catch
6.class
7.crocodile
8.cry
9.dangerous
10.difference
11.drawn
12.elephant
13.engaged
14.englishman
15.exactly
16.fight
17.gone
18.hand
19.happen
20.hardly
21.known
22.leaves
23.lunch
24.minutes
25.names
26.nobody
27.paradise
28.past
29.quarter
30.schoolboys
31.similar
32.skied
33.stayed
34.sundays
35.television
36.thirty
37.thousand
38.tonight
39.watches
40.wolf
Learned total: 831