Урок 27

<< - Урок №26Урок №28 - >>
розмовна практика
<< - Урок №26Урок №28 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

I AM ON VACATION
Я У ВІДПУСТЦІ.
AND
Я
THE WEATHER IS TERRIBLE
ПОГОДА ЖАХЛИВА
Hi, Jack. This is Jim.
Привіт, Джек. Це Джим.
I'm calling from Miami.
Я дзвоню з Майамі.
From Miami?
З Майамі?
What are you doing in Miami?
Що ви робите у Майамі?
I'm on vacation.
Я у відпустці.
How's the weather in Miami?
Як погода у Майамі?
Is it sunny?
Сонячно?
No, it isn't. It's raining.
Ні. Йде дощ.
Is it hot?
Жарко?
No, it isn't. It's cold.
Ні. Холодно.
Are you having a good time?
Ви добре проводите час?
No, I'm not.
Ні.
I'm having a terrible time.
Я витрачаю час жахливо.
The weather is terrible here.
Тут страшна погода.
I'm sorry to hear that
Це дуже неприємно чути.
THE GOOD DRESSER IS KNOWN
ТОЙ, ХТО ДОБРЕ ОДЯГАЄТЬСЯ,
FOR HIS CLOTHES
ВІДОМИЙ СВОЇМ ОДЯГОМ
1.Shoes and socks are on his feet.
1.Туфлі та шкарпетки на його ногах.
2.And a shirt ?
2.А сорочка?
3.Does he wear a shirt ?
3.Він носить сорочку?
4.Of course, he does.
4.Звичайно, носить.
5.He is a good dresser.
5.Він добре одягається.
6.He is known for his good clothes.
6.Він відомий своїм гарним одягом.
HE LIVES IN A NEW HOUSE
ВІН ЖИВЕ В НОВОМУ БУДИНКУ
OUT OF TOWN.
ЗА ГОРОДОМ.
HE TAKES A BUS
ВІН СІДАЄ НА АВТОБУС,
TO GO THERE.
ЩОБ ЇХАТИ ТУДИ.
1.HE HAS A NEW HOUSE.
1.У НЬОГО НОВИЙ ДІМ.
2.ONE DAY HE MEETS
2.ОДНОГО ДНЯ ВІН ЗУСТРІЧАЄ
HIS FRIEND
СВОГО ДРУГ1А
IN TOWN.
В МІСТІ.
3.GOOD AFTERNOON.
3.ДОБРИЙ ДЕНЬ.
4.WHERE ARE YOU ALL THE TIME ?
4.ДЕ ВИ ВЕСЬ ЧАС ?
5.WE DO NOT LIVE IN TOWN.
5.МИ НЕ ЖИВЕМО У МІСТІ.
6.BUT WHERE DO YOU LIVE ?
6.А ДЕ ВИ ЖИВЕТЕ?
7.WE HAVE A HOUSE.
7.У НАС ДІМ.
8.THE HOUSE IS A NICE ONE.
8.ДІМ - ХОРОШИЙ.
9.WE ALL LIKE It.
9.МИ ВСІ ЛЮБИМО ЙОГО.
10.It HAS MANY ROOMS,
10.У ньому багато кімнат,
GAS AND HOT WATER.
ГАЗ І ГАРЯЧА ВОДА.
11.A FLOWER GARDEN IS IN FRONT.
11.КВІТКОВИЙ САД - ПОПЕРЕДУ.
12.A KITCHEN GARDEN IS BEHIND
12.ГОРОД - ЗЗАДУ.
13.It IS WITH TREES.
13.ВІН - З ДЕРЕВАМИ.
14.IN It THERE ARE TREES.
14.У ньому є дерева.
15.SOME DAY I MUST COME.
15.КОЛИ-НЕБУДЬ Я ПОВИНЕН ПРИЇХАТИ.
16.MY WIFE AND I ARE VERY GLAD.
16.МОЯ ДРУЖИНА І Я ДУЖЕ РАДІ.
17.WHAT IS THE ADDRESS ?
17.ЯКІ АДРЕСА ?
18.TAKE BUS TWENTY-FIVE.
18.СІДАЙТЕ НА 25-й АВТОБУС.
19.IT IS THE THIRD STOP.
19.ТРЕТЬЯ Зупинка.
20.THANK YOU.
20.ДЯКУЮ.
MY IMPRESSION WAS
У МЕНЕ БУЛО ВРАЖЕННЯ,
THAT
ЩО
IT COULD NOT BE DONE
ЦЕ МОЖНА ЗРОБИТИ
1.IS THAT DONE ?
1.ЦЕ ЗРОБЛЕНО?
2.YES.THAT IS DONE.
2.ТАК. ЦЕ ЗРОБЛЕНО.
3.ARE YOU SURE ?
3.Ви впевнені?
4.QUITE SURE.
4.Цілком впевнений.
5.YOU SEE,
5.ВИ БАЧИТЕ
I HAD AN IMPRESSION
У МЕНЕ БУЛО ВРАЖЕННЯ,
6.THAT It WAS IMPOSSIBLE.
6.ЩО ЦЕ БУЛО НЕМОЖЛИВО.
7.I COULD NOT IMAGINE
7.Я НЕ МІГ ПРЕДСТАВИТИ,
8.THAT
8.ЩО
9.It COULD BE DONE
9.ЦЕ МОЖНА ЗРОБИТИ.
10.AT ALL.
10.ЗОВСІМ.
ARE YOU SURE ?
ВИ ВПЕВНЕНІ ?
I SAW IT WITH MY OWN EYES.
Я БАЧИВ ЦЕ МОЇМИ ВЛАСНИМИ ОЧИМА.
1.ARE YOU SURE ?
1.Ви впевнені?
2.YES,
2.ТАК,
3.QUITE SURE.
3.Цілком впевнений.
4.DID YOU SEE It YOURSELF ?
4.ВИ БАЧИЛИ ЦЕ САМІ?
5.I SAW It WITH MY EYES.
5.Я БАЧИВ ЦЕ Моїми очима.
6.WITH MY OWN EYES.
6.МОЇМИ ВЛАСНИМИ очима.
LET US GO.
ЙДІМО.
I WANT TO LEAVE.
Я ХОЧУ ПІТИ.
1.LET US GO.
1.ЙДІМО.
2.It IS ENOUGH.
2.ВИСТАЧИТЬ.
3.I WANT TO LEAVE.
3.Я ХОЧУ ПІТИ.
4.AT ONCE.
4.ВІДРАЗУ.
5.WE HAVE DONE EVERYTHING.
5.МИ ЗРОБИЛИ ВСЕ.
6.NOW
6.ТЕПЕР
7.WE CAN DO NOTHING
7.МИ НЕ МОЖЕМО НІЧОГО ЗРОБИТИ,
8.BUT WAIT.
8.Крім як чекати.
LET ME GO.
ДОЗВОЛЬТЕ МЕНІ ПІТИ.
I HAVE DONE NOTHING
Я НІЧОГО НЕ ЗРОБИВ
1.LET ME GO !
1.ДОЗВІЛЬНІ МЕНІ ПІТИ.
2.I HAVE DONE NOTHING.
2.Я НІЧОГО НЕ ЗРОБИВ.
3.PLEASE !
3.Будь ласка!
4.DO NOT HOLD ME.
4.НЕ ТРИМАЄТЕ МЕНЕ.
5.I HAVE TO GO.
5.Я МАЮ ЙТИ.
6.LET ME.
6.ДОЗВІЛЬНІ МЕНІ.
7.LET ME GO.
7.ДОЗВІЛЬНІ МЕНІ ПІТИ.
LIFE IS LOUSY.
ЖИТТЯ - ПАРШИВА.
1.HOW IS LIFE ?
1.ЯК ЖИТТЯ?
2.LOUSY.
2.ПОГАНО.
3.YOU SEE,
3.ВИ БАЧИТЕ
4.WHEN YOU HAVE TO DO
4.КОЛИ ВИ ПОВИННІ РОБИТИ
SO MUCH,
ТАК БАГАТО,
5.THERE IS NO LIFE.
5.ЖИТТЯ НЕМА.
CALL HIM AS HE IS ACCUSTOMED,
НАЗИВАЙТЕ ЙОГО ТАК, ЯК ВІН ЗВИК,
BY THE FIRST NAME
ПО ІМЕНІ
1.Call him by the first name.
1.Називайте його на ім'я.
2.Why not by the second ?
2.Чому не на прізвище?
3.For him
3.Для нього
4.it may be unexpected.
4.це може бути несподівано.
5.He is accustomed to be called
5.Він звик, щоб його називали
6.by the first.
6.на ім'я.
7.Not by the second.
7.Не на прізвище.
BOTH WINTER AND SPRING ARE GONE
ЯК ЗИМА, ТАК І ВЕСНА ПІШЛИ
1.It is gone.
1.Вона пішла.
2.What is gone?
2.Що пішло?
3.Winter.
3.Зима.
4.There is no more snow.
4.Більше немає снігу.
5.No more ice.
5.Немає більше льоду
6.No warm clothes.
6.Немає теплого одягу.
7.And spring is nearly gone.
7.І весна майже пішла.
8.Summer is coming.
8.Літо приходить.
9.It is going to be hot.
9.Буде спекотно.
IT WAS TOUGH
БУЛО ЖОРСТКО
1.Tough guys came.
1.Прийшли жорсткі хлопці.
2.They shot the barman.
2.Вони застрелили бармена.
3.They raped the maid.
3.Вони згвалтували служницю.
4.They stole money.
4.Вони вкрали гроші.
5.And escaped.
5.І зникли.
HE WEPT
ВІН ПЛАКАВ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
HE WAS KIND,
ВІН БУВ ДОБРИЙ,
BUT
АЛЕ
EARLIER HE HAD BEEN EVIL.
РАНІШЕ ВІН БУВ ЗЛИЙ.
1.A HUNGRY MAN CAME IN.
1.Увійшла голодна людина.
2.HE WAS THIRSTY, TOO.
2.ВІН ТАКОЖ ХОТІВ ПИТИ.
3.AND HE WAS GREEDY.
3.І він був жадібний.
4.AND ANGRY.
4.І СЕРДІТИЙ.
5.AND EVIL.
5.І ЗЛИЙ.
6.HE WANTED TO KILL EVERYBODY.
6.ВІН ХОТІВ ВБИТИ ВСІХ.
7.THEY CALMED HIM AND FED HIM.
7.ВОНИ ЗАспокоїли ЙОГО І НАГОДИЛИ ЙОГО.
8.WHEN HE ATE AND DRANK,
8.КОЛИ ВІН ПОЇВ І ПОПИВ,
HE BECAME KIND.
ВІН СТАВ ДОБРИМ.
9.HE STARTED TALKING
9.ВІН ПОЧАВ ГОВОРИТИ
AND
і
10.HE WEPT.
10.ВІН ЗАПЛАКАВ.
SINCE HE DOES NOT WANT,
ТАК ЯК ВІН НЕ ХОЧЕ,
LET HIM GO TO HELL
НЕХАЙ ВІН ІДЕ ДО ЧОРТІВ
1.LET HIM COME.
1.ХАЙ ВІН ПРЙИДЕ.
2.HE DOES NOT WANT.
2.ВІН НЕ ХОЧЕ.
3.WHY ?
3.ЧОМУ?
4.HELL KNOWS WHY.
4.ЧОРТ ЙОГО ЗНАЄ ЧОМУ.
5.SINCE HE DOES NOT WANT,
5.ТАК ЯК ВІН НЕ ХОЧЕ,
6.LET HIM STAY.
6.ХАЙ ВІН ЗАЛИШАЄТЬСЯ.
7.DO NOT CALL HIM.
7.НЕ КЛИЧТЕ ЙОГО.
8.LET HIM GO TO HELL.
8.Нехай він йде до чортів.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.accustomed
2.afternoon
3.barman
4.calling
5.calmed
6.drank
7.dresser
8.escaped
9.evil
10.fed
11.flower
12.gas
13.greedy
14.guys
15.how's
16.imagine
17.impression
18.kill
19.lousy
20.maid
21.meets
22.raining
23.raped
24.shot
25.since
26.stole
27.sunny
28.terrible
29.tough
30.unexpected
31.weather
Learned total: 996