Урок 29

<< - Урок №28Урок №30 - >>
розмовна практика
<< - Урок №28Урок №30 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

NOBODY PLAYED WITH HER
НІХТО НЕ ГРАВ З НЕЮ,
AND SHE WROTE BOOKS
І ВОНА ПИСАЛА КНИГИ,
1.Other children did not play
1.Інші діти не грали
with this girl.
з цією дівчинкою.
2.She played with animals.
2.Вона грала з тваринами.
3.She wrote stories about animals,
3.Вона писала розповіді про тварин
4.and
4.i
5.drew pictures.
5.малювала картинки.
6.Time went on.
6.Час йшов.
7.She still wrote stories.
7.Вона все ще писала оповідання.
8.She knew animals so well.
9.Вона так добре знала тварин.
9.They were like people.
9.Вони були як люди.
10.In nineteen hundred
10.У тисяча дев'ятисотому році
11.she published a book.
11.вона опублікувала книгу
12.Children read and liked it.
12.Діти читали її і вона їм подобалася.
TO TELL YOU THE TRUTH,
ПО ПРАВДІ КАЖУЧИ,
IT RAINS CATS AND DOGS.
ЙДЕ СИЛЬНА ЗЛИВА.
I'm writing to you from our
Я пишу вам з нашого
hotel at Sludge Beach.
готелю на Грязевому Пляжі
Ralph and I are on vacation
Ральф і я у відпустці
with the children for a few days.
з дітьми кілька днів.
We're happy to be here,
Ми раді, що ми тут,
but to tell the truth,
але по правді кажучи,
we're having a few problems.
у нас багато проблем.
The weather isn't very good.
Погода не дуже гарна.
In fact, it's cold and cloudy.
Насправді холодно и облачно.
Right now I'm looking
Зараз я дивлюся
out the window
з вікна,
and it's raining cats and dogs.
та йде сильний дощ.
The children aren't very happy.
Дітям не дуже добре.
In fact, they're bored
Справа в тому, що їм нудно,
and they're having a terrible time.
і вони жахливо проводять час.
Right now they're
Зараз вони
sitting on the bed,
сидять на ліжку,
playing cards and watching TV.
грають у карти і дивляться телевізор.
I WANT HER TO KNOW
Я ХОЧУ ЩОБ ВОНА ЗНАЛА,
LEST SHE SHOULD THINK
ЩОБ ВОНА НЕ ДУМАЛА,
THAT I DO NOT KNOW
ЩО Я НЕ ЗНАЮ
1.I want her to know
1.Я хочу щоб вона знала,
what I think about it.
що я про це думаю.
2.I am sure
2.Я впевнений,
she does not know.
що вона не знає.
3.That is why
3.Тому
I want her to know.
я хочу, щоб вона знала.
4.And I want her to know
4.І я хочу щоб вона знала,
5.that I know,
5.що я знаю,
6.lest
6.для того щоб
she should think
вона не думала,
7.that
7.що
8.I do not know.
8.я не знаю.
IT IS RATHER DULL
ДОСИТЬ НУДНО
TO BE POOR AND SHABBY
БУТИ БІДНИМ І ОБІРВАНИМ
1.How is life?
1.Як життя?
2.It is very lousy.
2.Дуже паршиво.
3.Everything is very expensive
3.Все дуже дорого,
4.and I receive so little money
4.а я отримую так мало грошей,
that
що
5.I can buy nothing.
5.я не можу нічого купити.
6.Therefore
6.Тому
7.I go in shabby clothes
7.я ходжу в обірваному одязі
and
і
8.in worn-out shoes.
8.у поношених туфлях.
TAKE A LOOK
ДИВІТЬСЯ
AT THE MAGAZINES,
У ЖУРНАЛАХ,
BUT THE BOOKS
А КНИГИ
WILL BE BROUGHT
ПРИВЕЗУТЬ
NEXT TIME
НАСТУПНОГО РАЗУ
1.Have you brought books ?
1.Ви привезли книги?
2.No. Unfortunately
2.Ні. На жаль.
3.I have brought no books.
3.Я не привезла книги.
4.I shall have to fetch them
4.Я повинна буду захопити
next time.
їх наступного разу.
5.However, this time
5.Однак, цього разу
I have brought some magazines.
я привезла деякі журнали.
6.If you care
6.Якщо ви хочете
to take a look at them,
поглянути на них,
7.I shall be very pleased.
7.я буду дуже задоволена.
I AM QUITE PLEASED.
Я ДУЖЕ ЗАДОВОЛЕНИЙ.
IT IS ENOUGH.
ДОСТАТНЬО.
1.Give me a little of this.
1.Дайте мені трохи цього.
2.and
2.i
3.a little of that.
3.трохи того.
4.Thank you.
4.Дякую вам.
5.I am very pleased.
5.Я дуже задоволений.
6.It is enough.
6.Цього достатньо.
7.Quite enough.
7.Цілком достатньо.
8.I need no more.
8.Мені більше не потрібно.
I HAVE PROMISED TO TAKE CARE
Я ОБІЦЯВ ПОДБАТИ
1.Wait here.
1.Чекайте тут.
2.I want to take care of them.
2.Я хочу подбати про них.
3.I have promised to do it
3.Я обіцяв зробити це,
and
і
4.I shall do it,
4.я зроблю це,
5.of course.
5.Звичайно.
IT MEANS NOTHING AT ALL
ЦЕ ЗОВСІМ НІЧОГО НЕ ЗНАЧИТЬ
1.What does it mean ?
1.Що це означає?
2.It means nothing.
2.Це нічого не означає.
3.Quite nothing.
3.Абсолютно нічого.
4.You think it has
4.Ви думаєте, що це має
some meaning.
якесь значення.
5.But in fact
5.Але насправді
6.it has no meaning
6.це нічого не означає.
7.At all.
7.Цілком.
8.It means nothing.
7.Це нічого не означає.
THEY TOOK IT LAST TIME
ВОНИ ВЗЯЛИ ЦЕ У МИНУЛИЙ РАЗ,
BUT
А
YOU WILL TAKE IT
ВИ ВІЗЬМЕТЕ ЦЕ
NEXT TIME
НАСТУПНОГО РАЗУ
1.Please, give it to me.
1.Будь ласка, дайте мені це.
2.No.
2.Ні.
I will give it to her
Я дам це їй
this time.
на цей раз.
3.Last time they took it,
3.Минулого разу вони взяли це
4.But this time
4.Але цього разу
I will give it to her.
я дам це їй.
5.And what about me ?
5.А як щодо мене?
6.I will give it to you
6.Я дам це вам
next time.
наступного разу.
UNFORTUNATELY,
НА ЖАЛЬ,
HE WENT AWAY
ВІН ПОЇХАВ
1.I want to see Mr. Frost.
1.Я хочу бачити пана Фроста.
2.He went away.
2.Він поїхав.
3.Unfortunately.
3.На жаль.
4.In the morning
4.Вранці
5.he was here.
5.він був тут.
6.But then
6.Але потім
7.went away.
7.він поїхав.
8.but he said
8.Але він сказав,
9.that
9.що
10.he would come
10.він приїде
11.later.
11.пізніше.
12.You can wait.
12.Ви можете почекати.
I HOPE TO GET THE BOOK FROM HIM
Я СПОДІВАЮСЯ ОТРИМАТИ У НЬОГО КНИГУ
1.Have you read that book ?
1.Ви читали цю книгу?
2.No.
2.Ні.
3.I have not read it.
3.Я не читав її.
4.To get it is difficult.
4.Її важко дістати.
5.I hope to read it
5.Я сподіваюся прочитати її
6.soon.
6.скоро.
7.My friend will give it to you.
7.Мій друг дасть вам її.
8.He has it
8.У нього вона є,
9.and
9.і
10.I hope I will get it from him.
10.я сподіваюся ви отримаєте її в нього.
THEY ARE DIFFERENT
ВОНИ - РІЗНІ
AND SIMILAR
І СХОЖІ
AT THE SAME TIME
В ОДИН І ТОЙ ЖЕ ЧАС
1.Their names are different.
1.Їх імена різні.
2.Mostly.
2.Більшою частиною.
3.Very different.
3.Зовсім різні.
4.Tell me their names, please.
4.Скажіть мені їх імена, будь ласка.
5.I am very interested.
5.Мене це дуже цікавить.
6.They are: Tom, Dick and Harry.
6.Ось вони: Том, Діл і Гаррі.
7.Although
7.Хоча
8.names are different,
8.імена - різні,
9.the men are very similar.
9.люди - абсолютно однакові.
SHE IS AFRAID TO MISS,
ВОНА БОЇТЬСЯ ПРОПУСТИТИ,
THAT IS WHY SHE WAITS
ТОМУ ВОНА ЧЕКАЄ
1.Does she wait ?
1.Вона чекає?
2.She does.
2.Вона чекає.
3.She waits all the time.
3.Вона чекає весь час.
4.It may come at any moment.
4.Це може статися будь-якої миті.
5.She is afraid to miss it.
5.Вона боїться це пропустити.
6.That is why
6.Тому
7.she waits.
7.вона чекає.
SOMETIMES WE SPEAK
ІНОДІ МИ ГОВОРИМО
FRENCH AND GERMAN,
ФРАНЦУЗЬКОЮ ТА НІМЕЦЬКОЮ,
BUT GENERALLY
АЛЕ ЗВИЧАЙНО
WE SPEAK ENGLISH
МИ ГОВОРИМО АНГЛІЙСЬКО
1.We and they speak.
1.Ми і вони говоримо.
2.And he speaks.
2.І він каже.
3.And she speaks, too.
3.І вона теж каже.
4.What language?
4.Якою мовою?
5.English.
5.Англійською.
6.Only English ?
6.Тільки англійською?
7.No. Not only English.
7.Ні. Не тільки англійською.
8.German too.
8.Німецькою теж.
9.And French, sometimes.
9.І французькою іноді.
NOBODY CAN DO IT
НІХТО НЕ МОЖЕ ЗРОБИТИ ЦЕ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
IT IS IMPOSSIBLE
ЦЕ НЕМОЖЛИВО
1.I CAN NOT DO IT,
1.Я НЕ МОЖУ ЗРОБИТИ ЦЕ,
2.AND
2.І
3.YOU CAN NOT DO IT.
3.ВИ НЕ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ ЦЕ.
4.AND
4.I
5.SHE CAN NOT DO IT.
5.ВОНА НЕ МОЖЕ ЗРОБИТИ ЦЕ.
6.NOBODY CAN DO IT,
6.НІХТО НЕ МОЖЕ ЗРОБИТИ ЦЕ,
7.BECAUSE
7.Тому що
8.IT IS IMPOSSIBLE.
8.ЦЕ НЕМОЖЛИВО.
IT WILL WORK
ЦЕ ПРАЦЮВАТИМЕ
AFTER FOUR DAYS
ЧЕРЕЗ 4 ДНІ
AT LEAST
НАЙМЕНШЕ
1.I shall do it.
1.Я зроблю це.
2.I need at least four days.
2.Мені потрібно щонайменше чотири дні.
3.After that
3.Після цього
it will be ready.
це буде готовим.
4.You may be sure
4.Можете бути впевнені,
that
що
5.it will work.
5.це буде працювати.
COME AT ONCE.
ПРИХОДЬТЕ НЕГАЙНО.
IT IS IMPORTANT.
ЦЕ ВАЖЛИВО.
1.WHEN YOU DO IT,
1.КОЛИ ВИ ЗРОБИТЕ ЦЕ,
2.COME AND SEE ME.
2.ПРИХОДЬТЕ ДО МЕНІ.
3.I AM WAITING.
3.Я ЧЕКАЮ.
4.WHEN YOU FINISH,
4.КОЛИ ВИ ЗАКІНЧИТЕ,
5.COME AT ONCE.
5.ПРИХОДЬТЕ НЕГАЙНО.
6.THIS IS
6.ЦЕ -
A VERY IMPORTANT BUSINESS.
ДУЖЕ ВАЖЛИВА СПРАВА.
DATA WILL SHOW
ДАНІ ПОКАЖУТЬ,
WHAT TO DO WITH EVENTS.
ЩО РОБИТИ З ПОДІЯМИ.
1.WE HAVE NO DATA
1.МИ НЕ МАЄМО ДАНИХ
ABOUT THIS EVENT.
ПРО ЦЮ ПОДІЮ.
2.THEREFORE
2.ТОМУ
3.WE CAN SAY NOTHING.
3.МИ НЕ МОЖЕМО НІЧОГО СКАЗАТИ.
4.DATA WILL APPEAR
4.ДАННІ З'ЯВЛЯТЬСЯ
5.VERY SOON.
5.Дуже скоро.
6.NEXT WEEK.
6.НА НАСТУПНОМУ ТИЖНІ.
7.THEN
7.ТОДІ
8.WE SHALL SEE.
8.Ми побачимо.
MEMBERS OF PARLIAMENT
ЧЛЕНИ ПАРЛАМЕНТУ
MAKE LAWS
СТВОРЮЮТЬ ЗАКОНИ
1.PARLIAMENT IS IN PALACE.
1.ПАРЛАМЕНТ - У ПАЛАЦІ.
2.THEY GATHER
2.ВОНИ ЗБИРАЮТЬСЯ
TO MAKE LAWS.
ЩОБ СТВОРЮВАТИ ЗАКОНИ.
3.THE PALACE IS
3.ПАЛАЦ -
ON THE RIVER-SIDE.
НА БЕРЕЗІ РІЧКИ.
4.THOSE WHO VISIT
4.ТІ, ХТО ВІДВІДУЮТЬ
SIT IN THE GALLERY.
СИДЯТЬ В ГАЛЕРЕЇ.
5.THEY LOOK DOWN AND LISTEN.
5.ВОНИ ДИВИТЬСЯ ВНИЗ І СЛУХАЮТЬ.
6.SESSIONS LAST LONG.
6.СЕСІЇ ДЛЯТЬСЯ ДОВГО.
7.SITTINGS GO ON
7.ЗАСІДАННЯ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ
8.TILL NIGHT.
8.ДО НОЧІ.
9.THEY SIT ON TWO SIDES.
9.ВОНИ СИДЯТЬ З ДВОХ СТОРІН.
10.CHAIRMAN KEEPS
10.ГОЛОВА ПІДТРИМУЄ
ORDER.
ПОРЯДОК.
THEY REALLY LEARN
ВОНИ НАСПРАВДІ ВЧАТЬ
A LOT OF SUBJECTS:
БАГАТО ПРЕДМЕТІВ:
CHEMISTRY,GRAMMAR
ХІМІЮ, ГРАМАТИКУ
AND MANY OTHERS.
І БАГАТО ІНШИХ.
1.DO THEY LEARN ?
1.ВОНИ ВЧАТЬСЯ?
2.THEY DO.
2.ВОНИ РОБИТЬ.
3.REALLY ?
3.НАСПРАВДІ?
4.YES, REALLY.
4.ТАК, НАСПРАВДІ.
5.THEY DO.
5.ВОНИ РОБИТЬ.
6.WHAT DO THEY LEARN ?
6.ЩО ВОНИ ВЧАТЬ?
7.QUITE A LOT OF SUBJECTS.
7.ДОСИТЬ БАГАТО ПРЕДМЕТІВ.
8.PHYSICS,
8.ФІЗИКА,
9.CHEMISTRY,
9.ХІМІЯ,
10.LITERATURE,
10.ЛІТЕРАТУРА.
11.AND
11.І
12.GRAMMAR.
12.ГРАМАТИКА.
PRONUNCIATION AND SPELLING
ВИМОВЛЕННЯ І ПРАВОПИС -
ARE VERY DIFFERENT THINGS
ЗОВСІМ РІЗНІ РЕЧІ
1.THE ENGLISH PRONOUNCE
1.АНГЛІЙЦІ ВИМОВЛЯЮТЬ
FIFTY SOUNDS.
П'ятьдесят звуків.
2.THE ALPHABET HAS TWENTY-SIX
2.АЛФАВІТ МАЄ 26
LETTERS.
ЛІТЕР.
3.PEOPLE MAKE MISTAKES
3.ЛЮДИ РОБЛЯТЬ ПОМИЛКИ
IN SPELLING.
У ПРАВОПИСІЇ.
4.SILENT LETTERS ARE WRITTEN
4.НІМІ ЛІТЕРИ ПИШУТЬСЯ,
BUT NOT PRONOUNCED.
АЛЕ НЕ ВИМОВЛЯЮТЬСЯ.
5.IN SOME WORDS
5.У ДЕЯКИХ СЛОВАХ
TWO LETTERS ARE SILENT.
ДВІ ЛІТЕРИ - НІМІ.
6.MANY YEARS AGO
6.Багато РОКІВ НАЗАД
PEOPLE PRONOUNCED
ЛЮДИ ВИМОВЛЯЛИ
AS THEY WROTE.
ЯК ВОНИ ПИСАЛИ.
7.PRONUNCIATION CHANGES,
7.Вимова міняється,
BUT
А
8.SPELLING DOES NOT.
8.ПРАВОПИС - НІ.
WE TOLD THEM TO START
МИ СКАЗАЛИ ЩОБ ВОНИ ПОЧИНАЛИ,
AND THEY DID SO
І ВОНИ ТАК І ЗРОБИЛИ
1.WHEN WE CAME,
1.КОЛИ МИ ПРИШЛИ,
2.WE SAID: START READING.
2.МИ СКАЗАЛИ: ПОЧИНАЙТЕ ЧИТАТИ.
3.WE TOLD THEM
3.МИ СКАЗАЛИ ЩОБ ВОНИ
TO START READING.
ПОЧИНАЛИ ЧИТАТИ.
4.AND THEY STARTED IT AT ONCE.
4.І ВОНИ ПОЧАЛИ ВІДРАЗУ.
THE LETTER WAS WRITTEN
ЛИСТ БУЛО НАПИСАНО
AND RECEIVED.
І ОТРИМАНО.
1.THE LETTER WAS WRITTEN
1.ЛИСТ БУЛО НАПИСАНО
2.AND
2.І
3.IT WAS SENT.
3.ВОНО БУЛО ПОСЛАПО.
4.THEN
4.Потім
5.IT WAS RECEIVED.
5.ВОНО БУЛО ОТРИМАНЕ.
6.AT LAST
6.НАКІНЕЦЬ
7.IT WAS READ.
7.ВОНО БУЛО ПРОЧИТАНО.
SHE DOES IT SELDOM
ВОНА РОБИТЬ ЦЕ РІДКО,
ACTUALLY,
НАСПРАВДІ,
SOMETIMES.
ІНОДІ.
1.HE DOES IT VERY OFTEN.
1.ВІН РОБИТЬ ЦЕ ДУЖЕ ЧАСТО.
2.AND SHE ?
2.А ВОНА?
3.DOES SHE ?
3.РОБИТЬ ВОНА?
4.YES,SOMETIMES.
4.Так, Іноді.
5.SHE DOES IT SOMETIMES.
5.ВОНА РОБИТЬ ЦЕ ІНКОЛИ.
6.NOT VERY OFTEN.
6.НЕ ДУЖЕ ЧАСТО.
7.ACTUALLY,
7.НАСПРАВДІ,
8.QUITE SELDOM.
8.Досить рідко.
SOUNDS HAVE PRONUNCIATION,
ЗВУКИ МАЮТЬ ВИМОВЛЕННЯ,
WRITING AND MEANING.
НАПИСАННЯ І ЗНАЧЕННЯ.
1.SOME SOUNDS ARE
1.ДЕЯКІ ЗВУКИ
PRONOUNCED
ВИМОВЛЯЮТЬСЯ
2.IN ONE WAY.
2.ОДНИМ ШЛЯХОМ.
3.AND WRITTEN
3.А пишуться
4.IN ANOTHER WAY.
4.ІНШИМ ШЛЯХОМ.
5.SO,YOU SEE,
5.Так ось, бачите,
6.PRONUNCIATION AND WRITING
6.Вимовлення і написання
7.ARE DIFFERENT
7.РІЗНІ,
8.BUT
8.А
9.MEANING IS THE SAME.
9.ЗНАЧЕННЯ - ТЕ Ж САМЕ.
THE FOUR SEASONS OF THE YEAR
ЧОТИРИ ЧАСУ РОКУ
ARE
-
SPRING,SUMMER,AUTOMN,WINTER.
ВЕСНА ЛІТО ОСІНЬ ЗИМА.
1.IN SPRING SNOW MELTS.
1.ВЕСНОЮ СНІГ ТАНЕ.
2.IT IS WARM.
2.ТЕПЛО.
3.BIRDS COME HOME.
3.Птахи приходять додому.
4.CHILDREN PLAY.
4.ДІТИ ГРАЮТЬ.
5.IN SUMMER IT IS HOT.
5.ЛІТОМ ЖАРКО.
6.GARDENS ARE GREEN.
6.САДИ - ЗЕЛЕНІ.
7.FRUITS GROW.
7.ФРУКТИ РОСТУТЬ.
8.THERE IS NO SCHOOL.
8.НЕМАЄ ШКОЛИ.
9.IN AUTUMN IT RAINS.
9.ВОСЕНИ ІДУТЬ ДОЩІ.
10.THERE ARE MANY FRUITS.
10.МАЮТЬСЯ БАГАТО ФРУКТІВ.
11.CHILDREN GO TO SCHOOL.
11.ДІТИ ІДУТЬ У ШКОЛУ.
12.WINTER IS NEAR.
12.ЗИМА БЛИЗЬО.
13.IT SNOWS IN WINTER.
13.СНІЖИТЬ Взимку.
14.IT IS COLD.
14.ХОЛОДНО.
15.CHILDREN STUDY.
15.ДІТИ ВЧАТЬСЯ.
16.THEY SKI AND SKATE.
16.ВОНИ КАТАЮТЬСЯ НА ЛИЖАХ І НА КІНЬКАХ.
17.BUT SPRING IS NEAR.
17.АЛЕ ВЕСНА БЛИЗЬКО.
THIS WORK
ЦЯ РОБОТА
DOES NOT MEET
НЕ ВІДПОВІДАЄ
THE NECESSARY STANDARD,
НЕОБХІДНОМУ СТАНДАРТУ,
I AM AFRAID.
Я БОЮСЬ.
1.THERE WERE
1.МАЛИСЬ
A FEW MISTAKES THERE.
КІЛЬКА ПОМИЛОК ТАМ.
2.UNFORTUNATELY.
2.На жаль.
3.I CANNOT ACCEPT THIS.
3.Я НЕ МОЖУ ПРИЙНЯТИ ЦЕ.
4.TAKE IT HOME AGAIN
4.Візьміть ЦЕ ДОДОМУ ЗНОВУ
AND
І
5.DO IT AGAIN.
5.ЗРОБІТЬ ЦЕ ЗНОВУ.
6.DO IT ANOTHER TIME.
6.ЗРОБІТЬ ЦЕ ЩЕ РАЗ.
7.WHEN YOU BRING IT AGAIN,
7.КОЛИ ВИ ПРИНЕСЕТЕ ЦЕ ЗНОВУ,
8.LET IT BE WITHOUT MISTAKES.
8.ХАЙ ЦЕ БУДЕ БЕЗ ПОМИЛОК.
TO GO TO PICADILLY,
ЩОБ ПІТИ НА ПІКАДИЛЛІ,
YOU HAVE TO PASS
ВИ ПОВИННІ ПРОЙТИ
REGENT STREET,
РІДЖЕНТ СТРІЇТ,
TRAFALGAR SQUARE
ТРАФАЛЬГАРСЬКИЙ СКВЕР
AND THE THAMES.
І ТЕМЗУ.
1.TELL ME PLEASE,
1.СКАЖИТЬ МЕНІ БУДЬ ЛАСКА,
2.WHERE IS THE STREET
2.ДЕ ВУЛИЦЯ,
CALLED PICADILLY CIRCUS ?
НАЗИВАНА ЦИРК ПІКАДИЛЛІ ?
3.IT IS NEAR REGENT STREET.
3.ОНА - БІЛЯ РЕГЕНТ СТРИТ.
4.YOU GO DOWN REGENT STREET
4.ВИ ЙДЕТЕ ПО РЕГЕНТ СТРІЇТ
5.AND
5.І
YOU SEE TRAFALGAR SQUARE
ВИ БАЧИТЕ ТРАФАЛЬГАРСЬКИЙ СКВЕР
ON THE LEFT
ЗЛІВА,
AND
І
7.THE RIVER THAMES
7.РІЧКУ ТЕМЗА
ON THE RIGHT.
СПРАВА.
8.THEN PICADILLY CIRCUS
8.ТОДІ ЦИРК ПІКАДИЛЛІ -
IS STRAIGHT.
ПРЯМО.
USE THIS SPOON AND CUP
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЮ ЛОЖКУ ТА ЧАШКУ
FOR JAM AND TEA.
ДЛЯ ВАРЕННЯ І ЧАЮ.
1.A CUP AND A SPOON.
1.ЧАШКА І ЛОЖКА.
2.WHERE ?
2.ДЕ?
3.ON THE TABLE.NEAR YOU.
3.НА СТОЛІ, БІЛЯ ВАС.
4.AH ! O.K.
4.А! ДОБРЕ.
I SEE THEM VERY WELL NOW.
Я БАЧУ ЇХ ДУЖЕ ДОБРЕ ЗАРАЗ.
5.CAN YOU
5.МОЖЕТЕ ВИ
USE THIS SPOON FOR JAM ?
ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЮ ЛОЖКУ ДЛЯ варення?
6.DO,PLEASE.
6.РОБІТЬ, БУДЬ ЛАСКА.
7.USE IT.
7.ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЇЇ.
WE CANNOT WASTE TIME.
МИ НЕ МОЖЕМО ВИТРАЧАТИ ЧАС.
1.NEITHER THIS NOR THAT
1.НІ ЦЕ, НІ ТО
WILL DO.
НЕ ПІДІЙДЕ.
2.YOU SEE,
2.ЧИ БАЧИШ
3.WE NEED
3.НАМ ПОТРІБНО
4.SOMETHING DIFFERENT.
4.ЩОСЬ ІНШЕ.
5.SOMETHING QUITE DIFFERENT.
5.ЩОСЬ ЗОВСІМ ІНШЕ.
6.WHAT WE NEED IS A THING
6.ЩО НАМ ПОТРІБНО - ЦЕ РІЧ,
7.THAT WORKS.
7.ЯКА ПРАЦЮЄ.
8.WE CANNOT WASTE OUR TIME
8.МИ НЕ МОЖЕМО Втрачати наш час
9.ON
9.НА
10.TRASH.
10.ДУРНИЦІ (СМІТТЯ).
WE HAVE TO WRITE A LOT
МИ ПОВИННІ ПИСАТИ БАГАТО,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
TODAY'S TASK IS WRITTEN.
СЬОГОДНІШНЕ ЗАВДАННЯ - ПИСЬМОВЕ.
1.MY TASK IS WRITTEN
1.МОЄ ЗАВДАННЯ - ПИСЬМОВІ
EXERCISES.
ВПРАВИ.
2.WE HAVE EXERCISES
2.МИ МАЄМО ВПРАВИ
EVERY DAY.
КОЖЕН ДЕНЬ.
3.BUT NOT WRITTEN.
3.АЛЕ НЕ ПИСЬМОВІ.
4.BUT TODAY
4.АЛЕ СЬОГОДНІ
5.THEY GAVE US
5.ВОНИ ДАЛИ НАМ
A WRITTEN TASK.
ПИСЬМОВЕ ЗАВДАННЯ.
6.WE HAVE TO WRITE A LOT.
6.МИ ПОВИННІ ПИСАТИ БАГАТО.
WHEN YOU EAT
КОЛИ ВИ ЇСТЕ
DELICIOUS THINGS,
СМАЧНІ РЕЧІ,
YOU WANT MORE.
ВИ ХОЧЕТЕ ЩЕ.
1.HE GAVE ME SOMETHING.
1.ВІН дав мені щось.
2.I DO NOT KNOW
2.Я НЕ ЗНАЮ,.
3.WHAT IT WAS.
3.ЩО ЦЕ БУЛО,
4.BUT IT WAS SOMETHING
4.АЛЕ ЦЕ БУЛО ЩОСЬ
5.VERY DELICIOUS.
5.ДУЖЕ СМАЧНЕ.
6.I ATE IT WITH PLEASURE.
6.Я ЇВ ЦЕ З ЗАДОВОЛЕННЯМ.
7.AND I ASKED:
7.І Я ПОПРОСИВ:
8.MORE !
8.ЩЕ!
9.GIVE ME MORE,
9.ДАЙТЕ МЕНІ ЩЕ,
10.PLEASE.
10.Будь ласка.
WHILE YOU ARE WAITING
ПОКИ ВИ ЧЕКАЄТЕ,
YOU MAY DRAW
ВИ МОЖЕТЕ МАЛЮВАТИ,
IF YOU LIKE.
ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ.
1.WAIT FOR ME HERE.
1.ЧЕКАЙТЕ МЕНЕ ТУТ.
2.WHAT SHALL I DO HERE ?
2.ЩО Я РОБИТИМУ ТУТ ?
3.WHILE YOU ARE WAITING,
3.ПОКИ ВИ ЧЕКАЄТЕ,
YOU MAY DRAW.
ВИ МОЖЕТЕ МАЛЮВАТИ.
4.MUST I DRAW ?
4.ПОВИНЕН Я МАЛЮВАТИ?
5.NO,YOU MUSTN'T.
5.НІ, ВИ НЕ ПОВИННІ.
6.BUT YOU MAY DRAW
6.АЛЕ ВИ МОЖЕТЕ МАЛЮВАТИ,
WHILE YOU ARE WAITING.
ПОКИ ВИ ЧЕКАЄТЕ.
YOU CAN NOT DO A LOT
ВИ НЕ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ БАГАТО,
HAVING VERY FEW.
МАЮЧИ ДУЖЕ МАЛО.
1.HERE
1.ТУТ
2.THERE ARE A LOT.
2.МАЄТЬСЯ БАГАТО.
3.QUITE A LOT.
3.Досить багато.
4.BUT THERE
4.А ТАМ
5.THERE ARE FEW.
5.Є МАЛО.
6.VERY FEW.
6.Дуже мало.
7.WHEN YOU HAVE FEW,
7.КОЛИ ВИ МАЄТЕ МАЛО,
8.YOU CAN DO NOTHING.
8.ВИ НЕ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ НІЧОГО.
9.BUT
9.АЛЕ
10.WHEN YOU HAVE A LOT,
10.КОЛИ ВИ МАЄТЕ БАГАТО,
11.YOU CAN DO A LOT.
11.ВИ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ БАГАТО.
YOUR TIME IS OVER
ВАШ ЧАС СКІНЧИВСЯ,
SO
ТОМУ
I CANNOT RECEIVE YOU
Я НЕ МОЖУ ПРИЙНЯТИ ВАС.
1.DO NOT COME IN.
1.НЕ ЗАХОДЬТЕ.
2.I CANNOT RECEIVE YOU.
2.Я НЕ МОЖУ ПРИЙНЯТИ ВАС.
3.YOU CAME LATE.
3.Ви прийшли пізно.
4.I WAITED FOR YOU
4.Я ЧЕКАВ ВАС
5.A LONG TIME.
5.ДОВГИЙ ЧАС.
6.BUT NOW
6.А ЗАРАЗ
7.YOUR TIME IS OVER.
7.ВАШ ЧАС СКІНЧИВСЯ.
8.I HAVE ANOTHER VISITOR NOW.
8.У МЕНЕ ЗАРАЗ ІНШИЙ ВІДВІДАЧ.
SHE CAME
ВОНА ПРИЙШЛА
AND
І
SHE LEFT
ВОНА ПІШЛА,
AND
І
SHE SAID NOTHING.
ВОНА НЕ СКАЗАЛА НІЧОГО.
1.SHE CAME TO DO THAT.
1.ВОНА ПРИШЛА ЗРОБИТИ ТЕ.
2.AND DID SHE ?
2.І ЗРОБИЛА ВОНА?
3.SURE. SHE DID.
3.ЗВІСНО. ВОНА ЗРОБИЛА.
4.AND THEN ?
4.А ПОТІМ ?
5.WHAT DID SHE DO NEXT ?
5.ЩО ВОНА ЗРОБИЛА ПОТІМ?
6.NEXT SHE LEFT.
6.Потім ВОНА ПІШЛА.
7.SHE SMILED AND LEFT.
7.ВОНА Усміхнулася і пішла.
8.DID SHE SAY ANYTHING ?
8.ВОНА СКАЗАЛА ЩО-НЕБУДЬ?
9.NO.
9.НІ.
10.SHE SAID NOTHING.
10.ВОНА НЕ СКАЗАЛА НІЧОГО.
AFTER WE HAVE DONE IT,
ПІСЛЯ ТОГО ЯК МИ ЗРОБИЛИ ЦЕ,
WE GO.
МИ ЙДЕМО.
1.What do you do
1.Що ви робите
after
після того як
you have put your things
ви поклали ваші речі
in your bag ?
в вашу сумку ?
2.I go to school.
2.Я йду до школи.
3.What do you do
3.Що ви робите
after you have had
після того як ви мали
your lessons ?
ваші уроки?
4.After
4.Після того як
we have had our lessons,
ми мали наші уроки,
5.we go home.
5.ми йдемо додому.
FIRST IT SEEMED
СПОЧАТКУ ЗДАВАЛОСЯ,
THAT I NEEDED IT,
ЩО Я ПОТРЕБУВ ЦЬОГО.
BUT THEN
АЛЕ ПОТІМ
I THOUGHT
Я ПОДУМАВ,
THAT
ЩО
I DID NOT NEED IT.
Я НЕ ПОТРЕБУВАВ ЦЬОГО.
1.First
1.Спочатку
2.it seemed to me,
2.здавалося мені,
that
що
3.I needed it.
3.я потребував цього.
4.And they brought it.
4.І вони принесли це.
5.But then I thought
5.Але потім я подумав,
that
що
6.I did not need it.
6.я не потребував цього.
7.And they took it away.
7.І вони забрали це.
FIRST SHE DID NOT LIKE
СПОЧАТКУ ЇЙ НЕ ПОДОБАЛИСЯ
THE LESSONS
УРОКИ,
BUT
АЛЕ
AFTER SOME TIME
ЧЕРЕЗ ДЕЯКИЙ ЧАС
SHE STARTED TO LIKE THEM
ЇЇ ВОНИ ПОЧАЛИ ПОДОБАТИСЯ
1.First
1.Спочатку
she did not like the lessons,
їй не подобалися уроки,
2.but then
2.але потім
3.she started to learn
3.вона почала вчити
more and more.
більше і більше.
4.And
4.І
5.after some time
5.через деякий час
6.she started to like them.
вона почала любити їх.
7.She started to like the lessons.
7.Вона почала любити уроки.
GRANDMOTHER HAS BIG TEETH
У БАБУСІ ВЕЛИКІ ЗУБИ
1.When Red Hood came in,
1.Коли Червона Шапочка увійшла,
2.she saw her grandmother.
2.вона побачила свою бабусю.
3.She thought
3.Вона думала,
that
що
4.it was grandmother.
4.це була бабуся.
5.But it was the wolf.
5.Але це був вовк.
6.She saw
6.Вона побачила,
that
що
7.grandmother's teeth
7.бабусині зуби
were very big.
були дуже великі.
FIRST YOU HAVE
СПОЧАТКУ ВИ ПОВИННІ
TO LEARN THE LANGUAGE,
ВИВЧИТИ МОВУ,
AND THEN
А ПОТІМ
YOU WILL BE ABLE TO READ
ВИ БУДЕТЕ ЗДАТНІ ЧИТАТИ,
WHAT IS WRITTEN.
ЩО НАПИСАНО.
1.Do you see what is written ?
1.Ви бачите, що написано?
2.I do.
2.Я роблю.
3.Do you understand it ?
3.Ви розумієте це?
4.I am afraid not.
4.Я боюсь, що ні.
5.Why ?
5.Чому?
6.It is written
6.Це написано
in some unknown language.
якоюсь незнайомою мовою.
7.To read
7.Щоб прочитати
what is written here,
те, що тут написано,
8.you have
8.ви повинні
to learn this language first.
спочатку вивчити цю мову.
HANDS UP AND ENTER SLOWLY
РУКИ ВВЕРХ І ВХОДЬТЕ ПОВІЛЬНО
1.Who goes ?
1.Хто йде?
2.Friend.
2.Приятель.
3.Stop !
3.Стоп!
4.Hands up !
4.Руки догори !
5.Lie on the ground.
5.Лягай на землю.
6.Face the wall.
6.Поверніть обличчя до стіни.
7.Now stand up.
7.Тепер вставайте.
8.Walk slowly.
8.Ідіть повільно.
9.Open the door.
9.Відкрийте двері.
10.Enter.
10.Заходьте.
HE CAME ON A SHORT LEAVE
ВІН ПРИЇХАВ У КОРОТКУ ВІДПУСТКУ
AND
I
WE WERE VERY HAPPY
МИ БУЛИ ДУЖЕ ЩАСЛИВІ
1.He came from very far.
1.Він приїхав дуже здалеку.
2.He came on leave.
2.Він приїхав у відпустку.
3.We were very happy.
3.Ми були дуже щасливі.
4.It was a great occasion.
4.Це був великий випадок.
5.We had a very good time.
5.Ми мали дуже гарний час.
6.But unfortunately
6.Але на жаль.
7.it was very short.
7.це було дуже коротко.
HER EARS STARTED TO ACHE
ЇЇ ВУХА ПОЧАЛИ ХВОРІТИ
AND SHE BECAME DEAF
І ВОНА ОГЛОХЛА
1.Once she bathed in cold water,
1.Один раз вона купалася в холодній воді,
and
і
2.her ears started to ache.
2.її вуха почали хворіти.
Then
Тоді
3.she became deaf.
3.вона стала глухою.
4.She was so deaf
4.Вона була настільки глуха,
that
що
5.she could hear nothing.
5.вона нічого не чула.
I DON'T MIND WAITING,
Я НЕ ПРОТИ ЧЕКАННЯ,
BUT
АЛЕ
TELL HIM I AM HERE.
СКАЖІТЬ ЙОМУ, Я ТУТ.
1.I am waiting.
1.Я чекаю.
2.But he is not coming.
2.А він не йде.
3.Where is he ?
3.Де він?
4.In another room.
4.В іншій кімнаті.
5.He is making me wait.
5.Він змушує мене чекати.
6.I do not mind,of course.
6.Я не заперечую, звичайно,
7.but
7.але
8.tell him I am waiting.
8.скажіть йому, я чекаю.
I DRANK BITTER TEA
Я ВИПИВ ГІРКИЙ ЧАЙ
WITH NO SUGAR
БЕЗ ЦУКРУ
AND IT WAS EXTREMELY GOOD
І ЦЕ БУЛО НАДЗВИЧАЙНО ДОБРЕ
1.They poured me some tea
1.Вони налили мені трохи чаю,
2.and
2.i
3.I drank it with pleasure.
3.я випив його із задоволенням.
4.It was strong and bitter.
4.Він був дуже гіркий.
5.With no sugar at all.
5.Без цукру зовсім.
6.But
6.Але
7.it was extremely good.
7.він був надзвичайно гарний.
IF YOU DISLIKE IT,
ЯКЩО ВАМ ЦЕ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ,
YOU WILL GET YOUR MONEY BACK
ВИ ОТРИМАЄТЕ ГРОШІ НАЗАД
1.Now
1.Зараз
2.let us see this.
2.Дивимось це.
3.I want to show you this.
3.Я хочу показати вам це.
4.I am sure you will like it.
4.Я впевнений, ви полюбите це.
5.If not - money back.
5.Якщо ні - гроші назад.
6.You do not have to take it
6.Ви не повинні брати це,
7.if you dislike it.
7.якщо ви не любите це.
WE WERE OUT
МИ БУЛИ ЗОВНІ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
WE HAD LEFT BEFORE
МИ ПІШЛИ РАНІШЕ
1.He came to see us.
1.Він прийшов щоб побачитися з нами.
2.But we were not there.
2.Але ми були не там.
3.We had left
3.Ми пішли
4.a little earlier.
4.трохи раніше.
5.And they came.
5.І вони прийшли.
6.They were sure
6.Вони були впевнені,
that
що
7.we were in.
7.ми були вдома.
But
але
8.we were out.
8.ми вийшли.
YOU TOUCHED ME.
ВИ РОЗЧУЛИЛИ МЕНЕ
I AM VERY GRATEFUL
Я ДУЖЕ ВДЯЧНИЙ
1.I am touched
1.Я зворушений
to my very heart.
до щирого серця.
2.You showed so much
2.Ви виявили стільки
concern and care
участі та турботи,
3.and so much sympathy,
3.і стільки співчуття,
4.that you touched me
4.що ви зворушили мене
a great deal.
дуже сильно.
5.I am very grateful.
5.Я дуже вдячний.
6.I am a very lucky person
6.Мені дуже пощастило,
to have met you.
що я зустрів вас.
IN THE YEAR THERE ARE TWELVE MONTHS
У РОЦІ ДВАНАДЦЯТЬ МІСЯЦІВ
1.January is the first month.
1.Січень - перший місяць.
2.February is the second month.
2.Лютий другий місяць.
3.March is the third month.
3.Березень - третій місяць.
4.April is the fourth month.
4.Квітень - четвертий місяць.
5.May is the fifth month.
5.Травень - п'ятий місяць.
6.June is the sixth month.
6.Червень - шостий місяць.
7.July is the seventh month.
7.Липень сьомий місяць.
8.August is the eighth month.
8.Серпень восьмий місяць.
9.September is the ninth month.
9.Вересень дев'ятий місяць.
10.October is the tenth month.
10.Жовтень десятий місяць.
11.November is the eleventh month.
11.Листопад одинадцятий місяць.
12.December is the twelfth month.
12.Грудень дванадцятий місяць.
MY TOOTHACHE WILL PASS
У МЕНЕ ПРОЙДЕ ЗУБНИЙ БІЛЬ,
IF I LIE DOWN AND REST
ЯКЩО Я ЛЯЖУ І ВІДПОЧИНУ.
1.I can not go
1.Я не можу йти,
because
тому що
2.my tooth aches.
2.Мій зуб болить.
3.I shall not go,
3.Я не піду,
but
а
4.I shall lie down and rest.
4.я ляжу і відпочину.
5.And then
5.І тоді
6.I can go.
6.я можу йти.
YOU SHOULDN'T WAKE HIM UP
ВИ НЕ ПОВИННІ БУДИТИ ЙОГО.
1.Is he awake ?
1.Він прокинувся?
2.No, he is not awake.
2.Ні, він не прокинувся.
3.He is asleep.
3.Він спить.
4.If you want to speak to him,
4.Якщо ви хочете говорити з ним,
5.wait till he wakes up.
5.чекайте поки він прокинеться.
THE TIME IS GONE
ЧАС ПРОЙШОВ
NEVER TO RETURN
І НІКОЛИ НЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ
1.There will be no breakfast.
1.Не буде сніданку.
2.Why ?
2.Чому?
3.Because,you see,
3.Тому що, бачите,
4.it is already late.
4.Вже пізно.
5.Soon
5.Скоро
6.there will be lunch.
6.буде другий сніданок.
7.The time of breakfast is gone.
7.Час сніданку минув.
8.It will never come again.
8.Воно ніколи не повернеться.
THE TWO SISTERS
ДВІ СЕСТРИ
WORE SIMILAR DRESSES
НОСИЛИ ОДНАКОВІ ПЛАТТЯ
1.Those two girls
1.Ті дві дівчинки
2.always
2.завжди
3.wore similar dresses.
3.носили однакові сукні.
4.They did it
4.Вони робили це,
5.because
5.тому що
6.they were sisters.
6.вони були сестри.
7.Sisters nearly always
7.Сестри майже завжди
8.wear similar things.
8.носять однакові речі.
TO LEARN ENGLISH
ВИВЧИТИ АНГЛІЙСЬКУ -
IS EXTREMELY DIFFICULT
НАДЗВИЧАЙНО ВАЖКО,
EVEN IN ENGLAND
НАВІТЬ В АНГЛІЇ
1.It is not easy to learn English.
1.Нелегко вчити англійську.
2.Not easy at all.
2.Зовсім нелегко.
3.It is difficult.
3.Це - важко.
4.Extremely difficult.
4.Надзвичайно важко.
5.Even in England.
5.Навіть в Англії.
6.It is not easy.
6.Це не легко.
7.When they speak,
7.Коли вони говорять,
8.you understand nothing.
8.ви нічого не розумієте.
9.Nothing at all.
9.Зовсім нічого.
THE BLOODTHIRSTY RICH DO NOT WORK,
КРОВОЖАДНІ БАГАТІ НЕ ПРАЦЮЮТЬ,
BUT THEY KNOW WHAT TO DO
АЛЕ ВОНИ ЗНАЮТЬ, ЩО РОБИТИ
1.The rich have enslaved the poor.
1.Багаті поневолили бідних.
2.The poor work
2.Бідні працюють,
3.but
3.а
4.the rich do not work.
4.багаті не працюють.
5.The rich tell the poor
5.Багаті говорять бідним,
what to do.
що робити.
6.The work of the rich
6.Робота багатих -
is to know
це знати,
what the poor have to do.
що мають робити бідні.
7.But the poor say:
7.Але бідні кажуть:
the rich have to go.
багаті мають піти.
8.They drink our blood.
8.Вони п'ють нашу кров.
9.There is one thing
9.Є одне,
the poor do not know:
що бідні не знають:
10.They will never become rich
10.Вони ніколи не стануть багатими,
because they do not know
тому що вони не знають,
what to do.
що робити.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.accept
2.ache
3.alphabet
4.although
5.animals
6.anything
7.appear
8.april
9.asleep
10.august
11.autumn
12.awake
13.bathed
14.blood
15.bored
16.cards
17.care
18.cats
19.chairman
20.changes
21.chemistry
22.circus
23.cloudy
24.concern
25.data
26.deaf
27.deal
28.december
29.delicious
30.dogs
31.drew
32.eighth
33.eleventh
34.enslaved
35.enter
36.event
37.extremely
38.february
39.fetch
40.fifty
41.finish
42.french
43.frost
44.fruits
45.gallery
46.gardens
47.gather
48.german
49.grammar
50.grandmother's
51.grateful
52.ground
53.grow
54.heart
55.hood
56.hotel
57.hundred
58.interested
59.january
60.july
61.june
62.keeps
63.laws
64.lest
65.looking
66.march
67.mean
68.meaning
69.means
70.melts
71.miss
72.mistakes
73.mostly
74.mustn't
75.needed
76.ninth
77.occasion
78.october
79.order
80.palace
81.parliament
82.physics
83.picadilly
84.pictures
85.played
86.poured
87.pronounced
88.published
89.receive
90.received
91.regent
92.seemed
93.seldom
94.sent
95.september
96.sessions
97.seventh
98.shabby
99.showed
100.side
101.sides
102.silent
103.sisters
104.sittings
105.skate
106.slowly
107.snows
108.spelling
109.square
110.stories
111.straight
112.strong
113.sugar
114.sympathy
115.teeth
116.tenth
117.tooth
118.touched
119.trash
120.truth
121.twelfth
122.unknown
123.visit
124.visitor
125.wakes
126.waste
127.way
128.worn
Learned total: 1176