Урок 30

<< - Урок №29Урок №31 - >>
розмовна практика
<< - Урок №29Урок №31 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

GOD BLESS YOU.
ХАЙ ВАС БОГ БЛАГОСЛОВИТЬ.
IT IS SPLENDID
ЦЕ ЧУДОВО
1.YOU HAVE READ
1.Ви прочитали
THE PREVIOUS SENTENCE.
ПОПЕРЕДНЮ ПРОПОЗИЦІЮ.
2.NOW GO ON.
2.ТЕПЕР ПРОДОВЖУЙТЕ.
3.READ THE NEXT ONE.
3.ЧИТАЙТЕ НАСТУПНЕ.
4.STOP NOW.
4.Зупиніться ЗАРАЗ.
5.IT IS SPLENDID.
5.ЦЕ ЧУДОВО.
6.THAT IS
6.ОТ ТАК
HOW IT SHOULD BE DONE.
ЯК ЦЕ ПОВИННО РОБИТИСЯ.
7.IT IS THE BEST THING
7.ЦЕ - КРАЩА РІЧ,
I HAVE EVER HEARD
ЩО Я КОЛИ-НЕБУДЬ ЧИТАВ
IN MY LIFE.
В СВОЄМУ ЖИТТІ.
8.THANK YOU.
8.ДЯКУЮ.
9.GOD BLESS YOU.
9.ХАЙ ВАС БОГ БЛАГОСЛОВИТЬ.
I OFFER YOU
Я ПРОПОНУЮ ВАМ
TO CHANGE
ЗМІНИТИ
THIS ONE TO THAT ONE.
ЦЕЙ НА ТОЙ.
1.THIS ONE IS MINE
1.ЦЕЙ - МІЙ,
AND
А
2.THAT ONE IS YOURS.
2.ТОЙ - ВАШ.
3.I OFFER YOU A CHANGE.
3.Я ПРОПОНУЮ ВАМ ОБМІН.
4.I TAKE THAT ONE,
4.Я БЕРУ ТОЙ,
AND
А
5.YOU TAKE THIS ONE.
5.ВИ БЕРЕТЕ ЦЕЙ.
6.I TAKE YOURS,
6.Я БЕРУ ВАШ,
AND
А
7.YOU TAKE MINE.
7.ВИ БЕРЕТЕ МІЙ
I SHALL ANSWER
Я ВІДПОВІМ
NEXT TIME
НАСТУПНОГО РАЗУ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
I KNOW NOTHING.
Я НЕ ЗНАЮ НІЧОГО.
UNFORTUNATELY.
НА ЖАЛЬ.
1.I DO NOT KNOW THIS.
1.Я НЕ ЗНАЮ ЦЕ.
2.UNFORTUNATELY.
2.На жаль.
3.I HAVE NOT LEARNED.
3.Я НЕ вивчив.
4.I THOUGHT I KNEW IT.
4.Я ДУМАЛ, Я ЗНАВ ЦЕ.
5.BUT NOW I SEE
5.АЛЕ ЗАРАЗ Я БАЧУ,
THAT
ЩО
6.I WAS WRONG.
6.Я ПОМИЛЯВСЯ.
7.IT SEEMS
7.ЗДАЄТЬСЯ,
8.THAT
8.ЩО
9.I KNOW NOTHING.
9.Я НЕ ЗНАЮ НІЧОГО.
10.UNFORTUNATELY.
10.На жаль.
11.I SHALL ANSWER
11.Я ВІДПОВІМ
12.NEXT TIME.
12.В НАСТУПНИЙ РАЗ.
IT IS ENOUGH.
ВИСТАЧИТЬ.
PUT A FULL STOP.
ПОСТАВТЕ КРАПКУ.
I WANT NO MORE.
Я БІЛЬШЕ НЕ ХОЧУ.
1.HE CAME AND SAID:
1.ВІН ПРИШОВ І СКАЗАВ:
2.IT IS FINISHED.
2.КІНЧЕНО.
3.I AM FED UP.
3.Я НАГОДОВАНИЙ.
4.IT IS ENOUGH.
4.ВИСТАЧИТЬ.
5.I WANT NO MORE.
5.Я БІЛЬШЕ НЕ ХОЧУ.
6.ONE HAS TO PUT A FULL STOP.
6.ХТОСЬ ПОВИНЕН ПОСТАВИТИ КРАПКУ.
7.IT CANNOT GO ON FOR EVER,
7.ЦЕ НЕ МОЖЕ ТРИВАТИ ВІЧНО,
8.CAN IT ?
8.МОЖЕ?
9.NO, IT CAN NOT.
9.НІ, НЕ МОЖЕ.
IT IS LESS THAN
ЦЕ МЕНШЕ НІЖ
AN HOUR'S WALK
ГОДИНИ ХОДИ
FROM THIS PLACE
З ЦЬОГО МІСЦЯ
1.IT IS NOT VERY FAR.
1.ЦЕ НЕДАЛЕКО.
2.YOU CAN WALK THERE.
2.ТУДИ МОЖНА ДІТИ ПІШКИ.
3.IF YOU TAKE THE RIGHT WAY,
3.ЯКЩО ВИ ПІДЕТЕ ТУДИ КУДИ ТРЕБА,
4.YOU CAN GET THERE
4.ВИ МОЖЕТЕ ДІБРАТИСЯ ТУДИ
VERY SOON.
ДУЖЕ ШВИДКО.
5.IN ONE HOUR.
5.ЗА ОДНУ ГОДИННУ.
6.OR LESS.
6.АБО НАВІТЬ МЕНШЕ.
YOU KNOW NOTHING.
ВИ НІЧОГО НЕ ЗНАЄТЕ.
READ OVERLEAF
ЧИТАЙТЕ НА ЗВОРОТІ,
1.Read overleaf.
1.Читайте на звороті.
2.Turn the page
2.Переверніть сторінку
and read overleaf.
та читайте на звороті.
3.You see,
3.Чи бачите,
4.on this page
4.на цій сторінці
5.you know nothing.
5.ви нічого не знаєте.
6.Turn it overleaf
6.Переверніть її на інший бік,
7.and then
7.і тоді
8.we shall see.
8.ми побачимо.
I WANT TO BUY IT,
Я ХОЧУ КУПИТИ ЦЕ,
BUT
АЛЕ
I CANNOT PAY,
Я НЕ МОЖУ ЗАПЛАТИТИ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
IT IS EXPENSIVE.
ЦЕ ДОРОГО.
1.I WANT TO BUY THIS.
1.Я ХОЧУ КУПИТИ ЦЕ
2.YOU ARE WELCOME.
2.ПРОШУ ВАС.
3.HOW MUCH ?
3.СКІЛЬКИ?
4.A THOUSAND DOLLARS.
4.ТИСЯЧА ДОЛАРІВ.
5.IT IS EXPENSIVE.
5.ЦЕ - ДОРОГО.
6.I AM SORRY.
6.МЕНІ ДУЖЕ шкода.
7.I CANNOT PAY THIS MONEY.
7.Я НЕ МОЖУ ПЛАТИТИ ТАКІ ГРОШІ.
JOHN IS STUPID
ДЖОН - ТУПИЙ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
HE LEFT SCHOOL.
ВІН ЗАЛИШИВ ШКОЛУ.
1.JOHN IS TALL.
1.ДЖОН - ВИСОКИЙ.
2.HE IS STRONG.
2.ВІН - СИЛЬНИЙ.
3.HE IS GOOD-LOOKING.
3.ОН - ЧУДОВИЙ.
4.BUT
4.АЛЕ
5.HE IS STUPID.
5.ВІН - ТУПИЙ.
6.HE DOES NOT STUDY.
6.ВІН НЕ ВЧИТЬСЯ.
7.HE LEFT SCHOOL
7.ВІН ЗАЛИШИВ ШКОЛУ
8.AND
8.І
9.HE IS DOING NOTHING.
9.ВІН НЕ РОБИТЬ НІЧОГО.
10.HE DOES NOT UNDERSTAND
10.ВІН НЕ РОЗУМІЄ,
11.THAT
11.ЩО
12.IT IS BAD.
12.ЦЕ ПОГАНО.
13.YOU SEE,
13.БАЧИТЕ,
14.IN ORDER TO UNDERSTAND
14.ДЛЯ ТОГО ЩОБ
THINGS,
ЗРОЗУМІТИ РЕЧІ,
15.YOU HAVE TO STUDY.
15.ВИ ПОВИННІ ВЧИТИСЯ.
LET US TRY AND SEE
ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО І ПОБАЧИМО,
IF HE AGREES.
ЧИ ПОГОДИТЬСЯ ВІН.
1.DOES HE AGREE ?
1.ВІН ЗГОДЕН?
2.YES,HE AGREES.
2.ТАК,ВІН ЗГОДЕН.
3.WITH PLEASURE.
3.З ЗАДОВОЛЕННЯМ.
4.LET US TRY AND SEE.
4.ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО І ПОДИВИМОСЯ.
5.GO AND ASK HIM.
5.ІДІТЬ І ЗАПРОСИТЬ ЙОГО.
6.THEN
6.ТОДІ
7.YOU WILL SEE.
7.ВИ ПОБАЧИТЕ,
8.IF HE AGREES
8.ВІН ЗГОДЕН,
9.OR NOT.
9.АБО НІ.
FAREWELL, POLICE
ПРОЩАЙТЕ, ПОЛІЦІЯ
AND ALL MANKIND.
І ВСЕ ЛЮДСТВО.
1.HELP !
1.ДОПОМОЖІТЬ!
2.POLICE !
2.ПОЛІЦІЯ!
3.THEY WANT TO KILL ME !
3.ВОНИ ХОЧУТЬ ВБИТИ МЕНЕ!
4.THEY WANT TO ROB ME !
4.Вони хочуть пограбувати мене!
5.SHOOT THEM ALL !
5.ЗАСТРІЛІТЬ ЇХ ВСІХ!
6.THEY ARE ROBBERS.
6.ВОНИ - РОЗБІЙНИКИ.
7.A-A-A-A !
7.А-А-А-А!
8.O-O-O-O !
8.О-О-О-О!
9.IT IS LATE.
9.ПІЗНО.
10.FAREWELL.
10.ПРОЩАЙТЕ.
HE ASKED FOR MONEY
ВІН ПОПРОСИВ ГРОШЕЙ,
BUT
АЛЕ
THE BOSS THREW HIM OFF.
НАЧАЛЬНИК ВИКИНУВ ЙОГО.
1.HE CAME TO THE BOSS
1.ВІН ПРИШОВ ДО БОСА,
AND
І
2.HE ASKED FOR MONEY.
2.ВІН ПОПРОСИВ ГРОШЕЙ.
3.BUT
3.АЛЕ
4.THE BOSS SAID
4.БОС СКАЗАВ,
HE WAS A FOOL.
ЩО ВІН БУВ ДУРЕНЬ.
5.THE BOSS TOOK HIM
5.БОС ВЗЯВ ЙОГО
BY THE SCRUFF
ЗА ШИВОРОТ,
6.AND THREW HIM OFF.
6.І ВИКИНУВ ЙОГО.
THEIR VISIT WAS BRIEF
ВОНИ ПРИЙШЛИ НЕНАДОВГО
AND THEY LEFT SOON
І НЕЗАБАРОМ ПІШЛИ
1.They often visit
1.Вони часто приходять
this place.
сюди.
2.Yes, they do. Quite often.
2.Так, приходять. Досить часто.
3.Last time they appeared
3.Минулого разу вони з'явилися
very briefly.
зовсім ненадовго.
4.The visit was very unexpected
4.Вони прийшли зовсім несподівано
and very brief.
та дуже ненадовго.
5.What did they say ?
5.Що вони сказали?
6.They said
6.Вони сказали,
they would come soon.
що вони незабаром прийдуть.
7.And they left.
7.І вони пішли.
BRAND TEA IS EXTREMELY GOOD
ФІРМОВИЙ ЧАЙ НАДЗВИЧАЙНО ДОБРЕ
1.This tea is extremely good.
1.Цей чай надзвичайно гарний.
2.What is the brand ?
2.Що за фірма?
3.Indian brand.
3.Індійська фірма.
4.Is it good ?
4.Він хороший.
5.It is brand.
5.Це фірма.
6.All brand is good.
6.Всі марки хороші
7.No brand is bad.
7.Жоден бренд не є поганим.
8.What is brand is not bad.
8.Те, що бренд непогано.
TRY TO UNDERSTAND
СПРОБУЙТЕ ЗРОЗУМІТИ,
WHAT I MEAN
ЩО Я МАЮ НА УВАЗІ,
SINCE
ТАК ЯК
YOU DO NOT QUITE UNDERSTAND IT
ВИ НЕ ЗОВСІМ ЦЕ РОЗУМІЄТЕ
1.What do you mean ?
1.Що ви маєте на увазі?
2.Oh, nothing special.
2.О, нічого особливого.
3.I mean
3.Я маю на увазі,
that
що
there are certain things
є деякі речі,
4.that you do not quite understand.
4.які ви зовсім не розумієте.
5.Try to understand it
5.Спробуйте зрозуміти це,
6.and
6.і
7.everything will be O.K.
7.все буде гаразд.
8.And
8.І
9.try to understand
9.спробуйте зрозуміти,
what I mean.
що я маю на увазі.
THE BOY HAS WRITTEN A LETTER
ХЛОПЧИК НАПИСАВ ЛИСТ,
BUT HIS FATHER WAS SAD
АЛЕ ЙОГО БАТЬКО БУВ СУМНИМ
1.The boy knocked and came in.
1.Хлопчик постукав і увійшов.
2.He sat near the desk.
2.Він сів біля парти.
3.You have written a letter
3.Ви написали листа
to your father.
вашому батькові.
4.This letter
4.Це лист
will make your father sad.
засмутить вашого батька.
5.He does not want
5.Він не хоче
to know these things.
знати ці речі.
6.There are more important things.
6.Є важливіші речі.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.agree
2.agrees
3.appeared
4.best
5.bless
6.brand
7.brief
8.briefly
9.certain
10.change
11.dollars
12.ever
13.farewell
14.fool
15.full
16.god
17.help
18.indian
19.knocked
20.less
21.mine
22.off
23.offer
24.overleaf
25.page
26.pay
27.police
28.rob
29.robbers
30.sad
31.scruff
32.shoot
33.special
34.threw
35.yours
Learned total: 1227