Урок 4

<< - Урок №3Урок №5 - >>
розмовна практика
<< - Урок №3Урок №5 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

NOT ALL DO.
НЕ ВСІ РОБЛЯТЬ.
SOME DO NOT.
ДЕЯКІ НЕ РОБЛЯТЬ.
1.SOME DO,
1.ДЕЯКІ РОБЛЯТЬ,
BUT
А
2.OTHERS DO NOT.
2.ІНШІ НЕ РОБЛЯТЬ.
3.BUT HE DOES
3.АЛЕ ВІН РОБИТЬ
AND
І
4.SHE DOES.
4.ВОНА РОБИТЬ.
AND
І
5.WE DO,
5.МИ РОБИМО
6.TOO.
6.ТЕЖ.
7.BUT
7.АЛЕ
8.NOT ALL DO.
8.НЕ ВСІ РОБЛЯТЬ.
9.SOME DO NOT.
9.ДЕЯКІ НЕ РОБЛЯТЬ.
PETE IS A SCHOOLBOY,
ПІІТ - ШКОЛЯР.
BUT MARY IS NOT.
А МЕРІ – НІ.
SHE IS LITTLE.
ВОНА МАЛЕНЬКА.
1.PETE IS ELEVEN.
1.ПІТУ - ОДИННАДЦЯТЬ.
2.HE IS IN THE FOURTH FORM.
2.ВІН У ЧЕТВЕРТОМ КЛАСІ.
3.HE IS A SCHOOLBOY.
3.ВІН ШКОЛЯР.
4.AND WHO IS SHE?
4.А ХТО ВОНА?
5.SHE IS MARY.
5.ВОНА МЕРІ.
6.IS SHE A SCHOOLGIRL?
6.ВОНА ШКОЛЯРКА?
7.NO. SHE IS NOT.
7.НІ. ВОНА - НІ.
8.SHE IS LITTLE.
8.ВОНА - МАЛЕНЬКА.
9.SHE IS FOUR.
9.ВОНА - ЧОТИРИ.
10.ONLY FOUR.
10.ТІЛЬКИ ЧОТИРИ.
PUPILS HAVE BOOKS.
УЧНІ МАЮТЬ КНИГИ.
THEY READ AND WRITE.
ВОНИ ЧИТАЮТЬ І ПИШУТЬ.
1.THEY ARE AT SCHOOL.
1.ВОНИ - У ШКОЛІ.
2.THEY READ AND WRITE.
2.ВОНИ ЧИТАЮТЬ І ПИШУТЬ.
3.THEY HAVE BOOKS.
3.ВОНИ МАЮТЬ КНИГИ.
4.THEY HAVE COPY-BOOKS,
4.ВОНИ МАЮТЬ Зошити
5.TOO.
5.ТЕЖ.
6.AND PENS.
6.І РУЧКИ.
7.AND PENCILS.
7.І Олівці.
8.WHO ARE THEY?
8.ХТО ВОНИ?
9.PUPILS.
9.УЧНІ.
10.THEY ARE PUPILS.
10.ВОНИ УЧНІ.
11.GOOD PUPILS
11.ГАРНІ УЧНІ
12.OR
12.АБО
13.BAD PUPILS?
13.Погані учні?
14.GOOD PUPILS.
14.ДОБРІ УЧНІ.
SOME CHILDREN COME
ДЕЯКІ ДІТИ ПРИХОДЯТЬ
TO SCHOOL
У ШКОЛУ
TO STUDY.
ЩОБ ВЧИТИСЯ.
1.WHERE ARE THE CHILDREN?
1.ДЕ ДІТИ?
2.THEY ARE HERE.
2.ВОНИ ТУТ.
3.AT SCHOOL.
3.У ШКОЛІ.
4.WHAT FOR?
4.ДЛЯ ЧОГО?
5.TO STUDY.
5.ВЧИТИСЯ.
6.I SEE.
6.Я БАЧУ.
7.SO.
7.ТАК.
8.THEY COME TO STUDY.
8.ВОНИ ПРИХОДЯТЬ ВЧИТИСЯ.
9.DON'T THEY?
9.Чи не так?
10.THEY DO.
10.ВОНИ РОБИТЬ.
11.SOME.
11.ДЕЯКІ.
SOME CHILDREN LEARN
ДЕЯКІ ДІТИ ВЧАТЬСЯ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
THEY COME TO SCHOOL.
ВОНИ ПРИХОДЯТЬ В ШКОЛУ.
1.THEY COME HERE TO LEARN.
1.ВОНИ ПРИХОДЯТЬ СЮДИ ВЧИТИСЯ.
2.WHO?
2.ХТО?
3.CHILDREN.
3.ДІТИ.
4.WHERE DO THEY COME?
4.КУДИ ВОНИ ПРИХОДЯТЬ?
5.TO SCHOOL.
5.У ШКОЛУ.
6.FOR WHAT?
6.ДЛЯ ЧОГО?
7.TO LEARN.
7.ВЧИТИСЯ.
8.AND DO THEY?
8.І РОБЛЯТЬ ВОНИ?
9.NOT ALL.
9.НЕ ВСІ.
10.SOME DO.
10.ДЕЯКІ РОБЛЯТЬ.
11.SOME DO NOT.
11.ДЕЯКІ НЕ РОБЛЯТЬ.
12.SOME DO NOT LEARN.
12.ДЕЯКІ НЕ ВЧАТЬСЯ.
SOME HAVE IT,
ДЕЯКІ МАЮТЬ ЦЕ,
OTHERS HAVE NOT.
ІНШІ НЕ МАЮТЬ.
1.HAVE YOU THAT?
1.МАЄТЕ ВИ ТО?
2.NO.
2.НІ.
3.I HAVE NOT.
3.Я НЕ МАЮ.
4.AND
4.А
5.HAS SHE?
5.МАЄ ВОНА?
6.YES.
6.ТАК.
7.SHE HAS.
7.ВОНА МАЄ.
8.AND HE?
8.А ВІН?
9.HE HAS.
9.ВІН МАЄ.
10.BUT THEY HAVE NOT.
10.АЛЕ ВОНИ НЕ МАЮТЬ.
SOME LEARN, NOT ALL.
ДЕЯКІ ВЧАТЬСЯ, НЕ ВСІ.
1.THEY COME TO LEARN.
1.ВОНИ ПРИХОДЯТЬ ВЧИТИСЯ.
2.AND DO THEY?
2.І РОБЛЯТЬ ВОНИ?
3.THEY DO.
3.ВОНИ РОБЛЯТЬ.
4.NOT ALL.
4.НЕ ВСІ.
5.SOME DO.
5.ДЕЯКІ РОБЛЯТЬ.
6.SOME DO NOT.
6.ДЕЯКІ НЕ РОБЛЯТЬ.
7.SOME DO NOT LEARN.
7.ДЕЯКІ НЕ ВЧАТЬСЯ.
TELL ME,
СКАЖІТЬ МЕНІ,
WHAT IS IT?
ЩО ЦЕ?
1.A RED PENCIL IS
1.ЧЕРВОНИЙ ОЛІВЕЦЬ -
ON THE DESK.
НА ПАРТІ.
2.TELL ME,
2.СКАЖІТЬ МЕНІ,
3.PLEASE.
3.Будь ласка.
4.IS It ON THE DESK?
4.ВІН НА ПАРТІ?
5.YES.
5.ТАК.
6.It IS.
6.ВІН Є.
7.WHAT IS?
7.ЩО Є?
8.A PENCIL IS.
8.Олівець є.
9.WHAT PENCIL?
9.Який олівець?
10.RED PENCIL.
10.ЧЕРВОНИЙ Олівець.
11.NOT GREEN.
11.НЕ ЗЕЛЕНИЙ.
THE BOY'S NAME IS JOHN.
ХЛОПЧИКА ІМ'Я - ДЖОН.
1.THIS IS A BOY.
1.ЦЕ Хлопчик.
2.HE IS JOHN.
2.ВІН ДЖОН.
3.THE NAME IS JOHN.
3.ІМ'Я - ДЖОН.
4.THE BOY'S NAME IS JOHN.
4.Хлопчика ім'я - ДЖОН.
5.JOHN IS THE NAME.
5.ДЖОН ЦЕ ІМ'Я.
6.JOHN IS THE BOY'S NAME.
6.ДЖОН - Хлопчика ім'я.
THE WOMAN IN THE YARD IS
ЖІНКА У ДВОРІ -
A WORKER.
РОБІТНИЦЯ
1.THIS WOMAN IS A WORKER
1.ЦЯ ЖІНКА - РОБІТНИЦЯ.
2.AT A FACTORY.
2.НА ФАБРИЦІ.
3.SHE IS IN THE YARD.
3.ВОНА - У ДВОРІ.
4.SHE IS A GOOD WORKER.
4.ВОНА - ГАРНА РОБІТНИЦЯ.
THEY COME TO STUDY.
ВОНИ ПРИХОДЯТЬ ВЧИТИСЯ.
1.IS It THERE?
1.ЦЕ ТАМ?
2.NO, NOT THERE.
2.НІ, НЕ ТАМ.
3.HERE.
3.ТУТ.
4.THEY STUDY HERE.
4.ВОНИ ВЧАТЬСЯ ТУТ.
5.AT THIS SCHOOL.
5.У цій школі.
6.THEY COME HERE
6.ВОНИ ПРИХОДЯТЬ СЮДИ
7.TO STUDY.
7.ВЧИТИСЯ.
THEY COME TO STUDY
ВОНИ ПРИХОДЯТЬ ВЧИТИСЯ,
BECAUSE THEY ARE CHILDREN.
ТОМУ ЩО ВОНИ - ДІТИ.
1.THEY COME TO STUDY.
1.ВОНИ ПРИХОДЯТЬ ВЧИТИСЯ.
2.WHERE?
2.ДЕ?
3.HERE.
3.ТУТ.
4.AT SCHOOL.
4.У ШКОЛІ.
5.WHO?
5.ХТО?
6.CHILDREN.
6.ДІТИ.
7.TO STUDY?
7.ВЧИТИСЯ?
8.YES, TO STUDY.
8.ТАК, ВЧИТИСЯ.
9.WHY?
9.ЧОМУ?
10.BECAUSE
10.ТОМУ ЩО
11.THEY ARE CHILDREN.
11.ВОНИ ДІТИ.
ROSE AND A BAG.
ТРОЯНДА І СУМКА.
WHAT COLOR?
ЯКИЙ КОЛІР?
BLUE AND WHITE.
СИНІЙ І БІЛИЙ.
1.A blue bag.
1.Синя сумка.
2.Is it green?
2.Вона зелена?
3.What color?
3.Який колір?
4.Blue.
4.Синій.
5.That is a rose.
5.То троянда.
6.It is red
6.Вона червона.
7.That is white.
7.Та біла.
8.And that, too?
8.І та теж?
9.It is not.
9.Вона ні.
10.What color?
10.Який колір?
11.White.
11.Білий.
COME TOGETHER.
ПРИХОДИТИ РАЗОМ
1.LET US COME TOGETHER.
1.ДАВАЙТЕ ПРИЙДЕМО РАЗОМ.
2.TAKE ME AND
2.Візьміть МЕНЕ І
COME TOGETHER.
ПРИЙДЕМО РАЗОМ.
3.YOU TAKE ME
3.ВИ БЕРЕТЕ МЕНЕ,
AND
І
4.I TAKE YOU.
4.Я беру вас.
5.AND
5.І
6.WE COME TOGETHER.
6.МИ ПРИХОДИМО РАЗОМ.
7.YOU AND ME.
7.ВИ І Я.
GIVE ME THAT ONE
ДАЙТЕ МЕНІ ТОЙ
1.One is there
1.Один там,
and
і
2.one is here.
2.один тут.
3.I want that one.
3.Я хочу той.
4.Give me that one,
4.Дайте мені той,
5.please.
5.будь ласка.
6.Not this one,
6.Не цей,
7.that one.
7.той.
HOW OLD IS PETE?
СКІЛЬКИ РОКІВ ПІТУ?
HE IS THREE.
ЙОМУ ТРИ РОКИ.
AND HOW OLD IS MARY?
А СКІЛЬКИ РОКІВ МЕРІ?
1.THIS IS PETE.
1.ЦЕ ПІТ.
2.HE IS A BOY.
2.ВІН - Хлопчик.
3.AND
3.І
4.THIS IS A GIRL.
4.ЦЕ ДІВЧИНКА.
5.SHE IS MARY.
5.ВОНА МЕРІ.
6.SHE IS LITTLE.
6.ВОНА - МАЛЕНЬКА.
7.AND
7.І
8.HE IS LITTLE.
8.ВІН МАЛЕНЬКИЙ.
9.HOW OLD?
9.СКІЛЬКИ РОКІВ?
10.PETE IS THREE.
10.ПІТУ - ТРИ.
11.AND
11.І
12.MARY IS FOUR.
12.МЕРІ - ЧОТИРИ.
NICK'S FRIEND
НІКІВ ПРИЯТЕЛЬ
HAS BIG EYES.
МАЄ ВЕЛИКІ ОЧІ.
1.He is Nick's friend.
1.Він друг Ніка.
2.He is not tall.
2.Він не високий.
3.His eyes are big.
3.Його очі великі.
4.His hair is fair.
4.Його волосся світле.
5.His ears are not big.
5.Його вуха не великі.
I CAN NOT DO THIS WORK.
Я НЕ МОЖУ ЗРОБИТИ ЦЮ РОБОТУ.
1.DO THIS WORK!
1.ЗРОБІТЬ ЦЮ РОБОТУ!
2.I CAN NOT.
2.Я НЕ МОЖУ.
3.NO. I CAN NOT DO
3.НІ. Я НЕ МОЖУ ЗРОБИТИ
THIS WORK.
ЦЮ РОБОТУ.
4.I CAN NOT DO It.
4.Я НЕ МОЖУ ЗРОБИТИ ЇЇ.
5.HE CAN DO It.
5.ВІН МОЖЕ ЗРОБИТИ ЇЇ.
6.BUT
6.АЛЕ
7.I CAN NOT.
7.Я НЕ МОЖУ.
8.I CAN NOT DO THIS WORK.
8.Я НЕ МОЖУ ЗРОБИТИ ЦЮ РОБОТУ.
TAKE THIS THING.
ВІЗЬМІТЬ ЦЮ РІЧ.
I GIVE IT TO YOU.
Я ДАЮ ЇЇ ВАМ.
1.I GIVE It TO YOU.
1.Я ДАЮ ЦЕ ВАМ.
2.I HAVE It
2.Я МАЮ ЦЕ,
3.AND
3.І
4.YOU HAVE NOT.
4.ВИ НЕ МАЄТЕ.
5.TAKE It NOW.
5.Візьміть її ЗАРАЗ.
6.I GIVE It TO YOU.
6.Я ДАЮ ЇЇ ВАМ.
7.WHAT?
7.ЩО?
8.TAKE It.
8.Візьміть це.
9.TAKE It AND DRINK.
9.Візьміть це і пийте.
10.It IS GOOD.
10.ЦЕ - ДОБРЕ.
HE IS HERE
ВІН - ТУТ,
BUT
А
SHE IS THERE
ВОНА - ТАМ.
1.Where is she?
1.Де вона?
2.There.
2.Там.
3.And he?
3.А він?
4.Here.
4.Тут.
5.Well, and what?
5.Ну і що?
6.Nothing.
6.Нічого.
7.Pity.
7.Шкода.
MIKE SAYS
МАЙК КАЖЕ,
HE IS BIG
ВІН - ВЕЛИКИЙ,
AND
І
HE SAYS
ВІН КАЖЕ
MARY IS SMALL
МЕРІ - МАЛЕНЬКА
1.Mike says
1.Майк каже,
he is big.
що він великий.
2.He is five.
2.Йому п'ять.
3.And he says
3.І він каже,
4.his sister is
4.що його сестра -
small.
маленька.
5.Is she?
5.Це вона? (це так і є? щоправда?)
6.Yes, she is.
6.Так, вона це. (це так)
7.She is four.
7.Їй чотири.
8.Only four.
8.Лише чотири.
9.What is her name?
9.Як її звуть?
10.Her name is Mary.
10.Її звуть Мері.
HE SAYS
ВІН КАЖЕ,
HE DOES NOT DO BAD THINGS
ВІН НЕ РОБИТЬ ПОГАНІ РЕЧІ
1.He does not do it.
1.Він це не робить.
2.Why?
2.Чому?
3.He does not want.
3.Він не хоче.
4.He says
4.Він каже,
5.it is bad.
5.це погано.
6.He says
6.Він каже,
7.that
7.що
8.to do bad things is
8.робити погані речі -
bad.
погано.
SHOW IT.
ПОКАЖІТЬ ЦЕ.
WE MUST SEE.
МИ ПОВИННІ БАЧИТИ.
1.SHOW It.
1.ПОКАЖІТЬ ЦЕ.
2.I MUST SEE.
2.Я МАЮ БАЧИТИ.
3.SHOW ME.
3.Покажіть мені.
4.AND THEY MUST SEE.
4.І ВОНИ ПОВИННІ БАЧИТИ.
5.WE ALL MUST SEE.
5.МИ ВСЕ ПОВИННІ БАЧИТИ.
6.THEY MUST SEE
6.ВОНИ ПОВИННІ БАЧИТИ.
AND
І
7.I MUST SEE.
7.Я МАЮ БАЧИТИ.
8.SHOW, PLEASE!
8.Покажіть, будь ласка!
LITTLE CHILDREN DO NOT GO
МАЛЕНЬКІ ДІТИ НЕ ХОДЯТЬ
TO SCHOOL
У ШКОЛУ
1.They are children.
1.Вони діти.
2.Little children.
2.Маленькі діти.
3.Not big
3.Невеликі,
4.but little.
4.а малі.
5.Big children go to
5.Великі діти ходять до
school.
школи.
6.But little children
6.А маленькі діти
do not go to school.
не ходять до школи.
SOME UNDERSTAND
ДЕЯКІ РОЗУМІЮТЬ,
WHILE
У ТОЙ ЧАС ЯК
OTHERS DO NOT.
ІНШІ НЕ РОБИТЬ ЦЕ.
1.TO UNDERSTAND IS NOT EASY.
1.РОЗУМІТИ - НЕ ЛЕГКО.
2.BUT
2.АЛЕ
3.SOME DO.
3.ДЕЯКІ РОБЛЯТЬ ЦЕ.
4.SOME UNDERSTAND.
4.ДЕЯКІ РОЗУМІЮТЬ.
5.OTHERS DO NOT.
5.ІНШІ НІ.
6.BUT
6.АЛЕ
7.SOME DO.
7.ДЕЯКІ РОБЛЯТЬ.
8.SOME UNDERSTAND.
8.ДЕЯКІ РОЗУМІЮТЬ.
SOME ARE BAD. BUT NOT ALL
ДЕЯКІ - ПОГАНІ. АЛЕ НЕ ВСІ
1.They are pupils.
1.Вони учні.
2.They go to school.
2.Вони ходять до школи.
3.All pupils go to school.
3.Усі учні ходять до школи.
4.But not all are good.
4.Але не всі добрі.
5.Some are good.
5.Деякі гарні.
6.Others are bad.
6.Інші погані.
7.But all go to school.
7.Але всі ходять до школи.
I AM GOOD
Я - ДОБРИЙ,
BUT HE SAYS
АЛЕ ВІН КАЖЕ,
I AM BAD
Я - ПОГАНИЙ.
1.I am good,
1.Я - хороший,
2.he is bad.
2.він поганий.
3.I say
3.Я говорю,
4.he is bad.
4.він поганий.
5.but
5.а
6.he says
6.він каже,
7.I am bad.
7.я поганий.
8.And
8.І
9.he says
9.він каже,
10.he is good.
10.він добрий.
I CANNOT DO IT.
Я НЕ МОЖУ ЦЕ ЗРОБИТИ.
BUT
АЛЕ
YOU MUST.
ВИ ПОВИННІ.
1.You must.
1.Ви повинні.
2.No, I can not.
2.Ні, я не можу.
3.But you must
3.Але ви повинні
4.do it.
4.зробити це.
5.Because
5.Тому що
6.you must.
6.ви повинні.
SOME DO GOOD
ДЕЯКІ РОБЛЯТЬ ДОБРЕ,
BUT А SOME DO BAD.
ДЕЯКІ РОБЛЯТЬ ПОГАНО.
1.HE DID It.
1.ВІН ЗРОБИВ ЦЕ.
AND
І
2.It WAS GOOD.
2.ЦЕ БУЛО ДОБРЕ.
3.I DID It TOO.
3.Я ЗРОБИВ ЦЕ ТЕЖ.
BUT
АЛЕ
4.It WAS NOT GOOD.
4.ЦЕ БУЛО НЕ ДОБРЕ.
5.It WAS BAD.
5.ЦЕ БУЛО ПОГАНО.
6.YOU SEE,
6.ЧИ БАЧИТЕ,
7.NOT ALL DO GOOD.
7.НЕ ВСІ РОБЛЯТЬ ДОБРЕ.
8.SOME DO GOOD,
8.ДЕЯКІ РОБЛЯТЬ ДОБРЕ,
9.SOME DO BAD.
9.ДЕЯКІ РОБЛЯТЬ ПОГАНО.
ONE IS WELL
ОДНОМУ ДОБРЕ,
AND ONE IS BAD
А ОДНОМУ ПОГАНО.
1.How is Pete?
1.Як Піт?
2.He is well.
2.Йому добре.
3.How well?
3.Як добре?
4.Very well.
4.Дуже добре.
5.And
5.А
6.how is Mike?
6.як Майк?
7.Very bad.
7.Дуже погано.
8.He is sick.
8.Він хворий.
LITTLE CHILDREN
МАЛЕНЬКІ ДІТИ
GO TO GOOD SCHOOL
ХОДЯТЬ У ШКОЛУ
1.They do many things.
1.Вони роблять багато речей.
2.They go to school
2.Вони ходять до школи.
3.They are little.
3.Вони маленькі.
4.They are little children.
4.Вони маленькі діти.
5.A little boy and
5.Маленький хлопчик і
a little girl.
маленька дівчинка.
6.Good children and
6.Хороші діти та
good school.
гарна школа.
THEY ARE LITTLE
ВОНИ - МАЛЕНЬКІ
1.He and she.
1.Він та вона.
2.A boy and a girl.
2.Хлопчик та дівчинка.
3.Two children.
3.Двоє дітей.
4.Two little children.
4.Двоє маленьких дітей.
5.A little boy
5.Маленький хлопчик і
6.a little girl.
6.маленька дівчинка.
THEY ARE LITTLE CHILDREN.
ВОНИ – МАЛЕНЬКІ ДІТИ.
1.One little boy
1.Один маленький хлопчик
2.and
2.і
3.one little girl.
3.одна маленька дівчинка.
4.They are children.
4.Вони діти.
5.Two little children.
5.Двоє маленьких дітей.
6.One boy
6.Один хлопчик
7.and
7.та
8.one girl.
8.одна дівчинка.
SOME ARE BAD.
ДЕЯКІ - ПОГАНІ,
BUT NOT ALL.
АЛЕ НЕ ВСІ.
1.They are pupils.
1.Вони учні.
2.They go to school.
2.Вони ходять до школи.
3.All pupils
3.Усі учні
go to school.
ходять до школи.
4.But not all are good.
4.Але не всі добрі.
5.Some are good.
5.Деякі добрі.
6.Others are bad.
6.Інші погані.
7.But all go to school.
7.Але всі ходять до школи.
HER BROTHER IS
ЇЇ БРАТ -
A GOOD PUPIL.
ДОБРИЙ УЧЕНЬ
1.How is John?
1.Як Джон?
2.Bad. No well.
2.Погано. Не добре.
3.And how is his
3.А як його
brother?
брат?
4.His brother is
4.Його брат -
very well.
дуже добре.
5.He is a good pupil.
5.Він добрий учень.
6.it is very good.
6.Це дуже добре.
HER BROTHER IS
ЇЇ БРАТ -
A BAD PUPIL.
ПОГАНИЙ УЧЕНЬ.
1.How is Mary?
1.Як Мері?
2.Well. No bad.
2.Добре. не погано.
3.And how is
3.А як
her brother?
її брат?
4.Her brother is
4.Її братові
not well.
не добре.
5.He is a bad pupil.
5.Він поганий учень.
6.it is very bad.
6.Це дуже погано.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.bag
2.books
3.boy's
4.copy
5.desk
6.did
7.don't
8.easy
9.eleven
10.fair
11.for
12.form
13.fourth
14.friend
15.give
16.have
17.nothing
18.others
19.pencils
20.pens
21.pity
22.rose
23.say
24.says
25.schoolboy
26.schoolgirl
27.show
28.sister
29.so
30.some
31.tell
32.was
33.woman
34.worker
Learned total: 208