Урок 31

<< - Урок №30Урок №32 - >>
розмовна практика
<< - Урок №30Урок №32 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

TO ASK HIM FOR SOME
ПОПРОСИТИ ЙОГО ТРОХИ -
IS A GOOD IDEA
ХОРОША ІДЕЯ,
BUT
АЛЕ
IT IS NOT PRACTICAL.
ВОНА НЕ ПРАКТИЧНА.
1.DO YOU HAVE ANY ?
1.МАЄТЕ ВИ ЯКІ-НЕБУДЬ?
2.NO,I HAVE NONE.
2.НІ, Я НЕ МАЮ НІЯКИХ.
3.HE HAS SOME,
3.ВІН МАЄ ДЕЯКІ,
4.BUT
4.А
5.I HAVE NONE.
5.Я НЕ МАЮ НІЯКИХ.
6.UNFORTUNATELY.
6.На жаль.
7.ASK HIM TO GIVE YOU SOME.
7.ПОПРОСІТЬ ЙОГО ДАТИ ВАМ ТРОХИ.
8.IT IS A GOOD IDEA
8.ЦЕ - ДОБРА ІДЕЯ,
9.BUT
9.АЛЕ
10.I WILL NOT.
10.Я НЕ БУДУ.
BOYS WRITE LETTERS
ХЛОПЦІ ПИШУТЬ ЛИСТИ,
AND
А
THE TEACHER READS THEM
ВЧИТЕЛЬ ЧИТАЄ ЇХ
1.Gerald is a new pupil
1.Джеральд новий учень
at a boarding school.
в інтернаті.
2.He does not yet know its rules.
2.Він не знає його правила.
3.On Sundays
3.По неділях
boys can write home.
хлопчики можуть написати додому.
4.They write in the classroom.
4.Вони пишуть у класі.
5.There is a teacher on duty.
5.Є черговий учитель.
6.When a letter is written,
6.Коли лист написано,
7.the boy must put it
7.хлопчик повинен покласти його
into an envelope
у конверт
and give it to the teacher.
і дати його вчителю.
SHE HAS WRITTEN A LETTER
ВОНА НАПИСАЛА ЛИСТ
1.She has written to her.
1.Вона написала їй.
2.She has written a letter.
2.Вона написала листа.
3.In this letter
3.У цьому листі
4.she says:
4.вона пише:
5.Please, come.
5.Будь ласка, приїжджайте.
6.I want to see you.
6.Я хочу вас бачити.
CAUGHT IN THE SNOW,
ТІ, ЩО ЗАСТРЯГЛИ В СНІГУ,
SKIS CAN NOT MOVE.
ЛИЖІ НЕ МОЖУТЬ РУХАТИСЯ
1.It was very cold.
1.Було дуже холодно.
2.He could not ski
2.Він не міг кататися на лижах,
3.because
3.тому що
4.it was cold.
4.було холодно.
5.It is good to ski
5.Добре кататися на лижах,
6.when
6.коли
snow covers the ground.
сніг покриває землю.
7.But when it is too cold,
7.Але коли занадто холодно,
8.your skis get caught
8.ваші лижі застряють
in the snow,
в снігу,
9.and
9.і
10.you do not know what to do.
10.ви не знаєте, що робити.
CINDERELLA HAD SMALL FEET,
ПОПЕЛЮШКА МАЛА МАЛЕСЕНЬКІ НІЖКИ.
THAT IS WHY
ТОМУ
NOBODY COULD WEAR HER SHOES
НІХТО НЕ МІГ НОСИТИ ЇЇ ТУФЕЛЬКИ
1.Cinderella's feet
1.У Попелюшки були дуже
were very small.
маленькі ніжки.
2.That is why
2.Тому
3.she could wear
3.вона могла носити
very small shoes.
дуже маленькі туфельки.
4.Nobody could
4.Ніхто не міг
wear her shoes,
носити її туфельки,
because
тому що
5.they were very small.
5.вони були дуже малі.
6.Other girls'
6.У інших дівчаток
feet were so big,
ноги були такі великі,
that
що
7.they could not wear her shoes.
7.вони було неможливо носити її туфельки.
A SLAVE BECAME A FREE MAN.
РАБ СТАВ ВІЛЬНОЮ ЛЮДИНОЮ.
1.SPARTACUS WAS A SLAVE.
1.СПАРТАК БУВ РАБОМ.
2.BUT HE REVOLTED
2.АЛЕ ВІН ПОВСТАВ
3.AGAINST EVIL.
3.ПРОТИ ЗЛА.
4.HE REVOLTED
4.ВІН ПОВСТАВ
AND
І
5.HE WON.
5.ВІН ПЕРЕМІГ.
6.HE BECAME FREE.
6.ВІН СТАВ ВІЛЬНИМ.
SHE DID NOT KNOW
ВОНА НЕ ЗНАЛА,
THAT
ЩО
I SAW HER COME
Я БАЧИВ, ЯК ВОНА ПРИШЛА
1.I saw her come.
1.Я бачив, як вона прийшла.
2.She came and I saw her.
2.Вона прийшла, і я побачив її.
3.But she did not.
3.А вона не бачила.
4.She did not see me,
4.Вона мене не бачила,
5.and
5.і
6.she did not know.
6.вона не знала.
7.She did not know
7.Вона не знала,
8.that
8.що
9.I saw her.
9.я її бачив.
10.I saw her come.
10.Я бачив, як вона прийшла.
11.But
11.Але
12.she did not know.
12.вона не знала.
TO SAY WHICH IS BETTER
СКАЗАТИ, ЯКЕ КРАЩЕ
AND WHICH IS WORSE
І ЯКЕ ГІРШЕ -
IS NOT EASY.
НЕЛЕГКО.
1.THESE THINGS
1.ЦІ РЕЧІ -
ARE VERY INTERESTING.
ДУЖЕ ЦІКАВІ.
2.WHAT ABOUT THOSE THINGS ?
2.ЩО З ТИМИ РЕЧАМИ?
3.THOSE THINGS
3.ТІ РЕЧІ -
ARE INTERESTING, TOO.
ЦІКАВІ ТЕЖ.
4.BUT NOT SO INTERESTING.
4.АЛЕ НЕ ТАК ЦІКАВІ.
5.NOT SO INTERESTING
5.НЕ ТАК ЦІКАВІ
AS THESE.
ЯК ЦІ.
6.IT IS ALWAYS LIKE THIS.
6.ЦЕ ЗАВЖДИ ТАК.
7.ONE THING IS MORE INTERESTING
7.ОДНА РІЧ - БІЛЬШ ЦІКАВА,
THAN ANOTHER.
ЧИМ ІНША.
8.HOWEVER,
8.ОДНАК,
IT IS DIFFICULT TO DECIDE,
Важко вирішити,
9.WHICH IS BETTER AND
9.ЯКА КРАЩЕ, А
10.WHICH IS WORSE.
10.ЯКА ГІРША.
WHAT IS ON
ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ -
IS LESS IMPORTANT
МЕНШ ВАЖЛИВО,
AND
А
WHAT IS GOING TO BE
ЩО БУДЕ -
IS MORE IMPORTANT.
БІЛЬШ ВАЖЛИВО.
1.WHAT ARE WE GOING TO DO
1.ЩО МИ БУДЕМО РОБИТИ
2.TONIGHT ?
2.СЬОГОДНІ УВЕЧЕРІ?
3.NOTHING PARTICULAR.
3.НІЧОГО ОСОБЛИВОГО.
4.I THINK WE HAVE TO SEE
4.Я ДУМАЮ, МИ ПОВИННІ
WHAT IS ON.
ПОДИВИТИСЯ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ.
5.YES.
5.ТАК.
6.IT IS VERY IMPORTANT.
6.ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО.
7.HOWEVER,
7.ОДНАК,
8.WHAT IS MORE IMPORTANT,
8.ЩО БІЛЬШ ВАЖЛИВО,
9.IS
9.Є
10.WHAT IS GOING TO BE.
10.ТЕ, ЩО БУДЕ.
WHEN HE WAS IN JAIL,
КОЛИ ВІН БУВ У ТЮРМІ,
HE DECIDED TO ESCAPE.
ВІН ВИРІШИВ ВТЕКТИ.
1.THEY CAUGHT HIM,
1.ВОНИ ВПІВМАЛИ ЙОГО,
2.AND
2.І
3.PUT HIM INTO JAIL.
3.ПОСАДИЛИ ЙОГО У ТЮРМУ.
4.BUT
4.АЛЕ
5.WHEN HE WAS IN JAIL,
5.КОЛИ ВІН БУВ У ТЮРМІ,
6.HE DECIDED TO ESCAPE.
6.ВІН ВИРІШИВ ВТЕКТИ.
7.AND HE ESCAPED.
7.І ВІН ВТІК.
8.THIS TIME
8.НА ЦЕЙ РАЗ
9.THEY COULD NOT CATCH HIM.
9.ВОНИ НЕ МОГЛИ ЗЛОВИТИ ЙОГО.
YOU LEARN READING AND
ВИ ВЧИТЕСЬ ЧИТАННЮ І
COUNTING
РАХУВАННЮ
BUT NOT
А НЕ
ROBBING AND STEALING.
ГРАБУВАННЮ І КРАДІЖЦІ.
1.WHAT DO YOU LEARN AT SCHOOL ?
1.ЩО ВИ ВЧИТЕ У ШКОЛІ?
2.YOU LEARN HOW TO READ,
2.ВИ ВЧИТЕ ЯК ЧИТАТИ,
3.HOW TO WRITE,
3.ЯК ПИСАТИ,
4.AND
4.І
5.HOW TO COUNT.
5.ЯК РАХУВАТИ.
6.YOU DO NOT LEARN
6.ВИ НЕ ВЧИТЕ,
HOW TO ROB AND STEAL.
ЯК ГРАБИТИ І КРАСТИ.
7.NOR HOW TO KILL.
7.НІ ЯК ВБИВАТИ.
8.NOR HOW TO CHEAT.
8.НІ ЯК ОБМАНУВАТИ.
DO NOT WAIT.
НЕ ЧЕКАЙТЕ.
I AM PHONING
Я ДЗВОНЮ
TO SAY
ЩОБ СКАЗАТИ,
I AM NOT COMING.
Я НЕ ПРИЙДУ.
1.WHAT ARE YOU DOING ?
1.ЩО ВИ РОБИТЕ?
2.I AM EXPECTING YOU.
2.Я ЧЕКАЮ ВАС.
3.YOU PROMISED TO COME
3.ВИ ОБІЦЯЛИ ПРИЙТИ,
4.AND I AM WAITING.
4.І Я ЧЕКАЮ.
5.BUT YOU ARE NOT COMING.
5.АЛЕ ВИ НЕ ПРИХОДИТЕ.
6.WHY ARE YOU PHONING ?
6.ЧОМУ ВИ ТЕЛЕФОНУЄТЕ ?
7.TO SAY
7.ЩОБ СКАЗАТИ,
8.I AM NOT COMING.
8.ЩО Я НЕ ІДУ.
9.I AM SORRY.
9.Я шкодую.
IF YOU LOOK CAREFULLY,
ЯКЩО ВИ ПОДИВІТЬСЯ РЕТЕЛЬНО
YOU WILL REALLY FIND HER
ВИ НАСПРАВДІ ЗНАЙДЕТЕ ЇЇ
BY ALL MEANS.
ОБОВ'ЯЗКОВО.
1.BY NOW
1.До справжнього часу
2.SHE MUST BE HERE.
2.ВОНА ПОВИННА БУТИ ТУТ,
3.REALLY ?
3.Насправді?
4.DO YOU REALLY THINK SO ?
4.ВИ НАСПРАВДІ ТАК ДУМАЄТЕ?
5.I DO.
5.Я РОБЮ.
6.I REALLY THINK SO.
6.Я НАСПРАВДІ ТАК ДУМАЮ.
7.SHE MUST BE SOMEWHERE HERE.
7.ВОНА ПОВИННА БУТИ ДЕСЬ ТУТ.
8.IF YOU LOOK CAREFULLY,
8.ЯКЩО УВАЖНО ПОДИВИТИСЯ,
9.YOU WILL FIND HER
9.ВИ ЗНАЙДЕТЕ ЇЇ
10.BY ALL MEANS.
10.ОБОВ'ЯЗКОВО.
WHO WILL WORK
ХТО БУДЕ ПРАЦЮВАТИ,
IF EVERYBODY DOES BUSINESS?
ЯКЩО ВСІ РОБЛЯТЬ БІЗНЕС?
1.Papa explained
1.Папа пояснив,
that opportunity is
що можливість це
a chance to make money.
шанс робити гроші.
2.To make money
2.Щоб робити гроші,
you go into business.
ви займаєтеся бізнесом.
3.The child asked:
3.Дитина запитала:
4.If everybody goes into business
4.Якщо всі займатимуться бізнесом,
who will work?
хто працюватиме?
5.Everybody can not
5.Всі не можуть
go into business
займатись бізнесом,
6.because
6.тому що
7.they don't have the money.
7.вони не мають грошей.
THE BOYS PLAYED AND HAD LESSONS
ХЛОПЧИКИ ГРАЛИ І СИДІЛИ НА УРОКАХ,
BUT ONE BOY HAD TO GO
АЛЕ ОДИН ХЛОПЧИК ПОВИНЕН БУВ ПІТИ
TO THE HEADMASTER
ДО ДИРЕКТОРА ШКОЛИ
1.Boys ran and played.
1.Хлопчики бігали та грали.
2.Then they went to class.
2.Потім вони пішли до класу.
3.They took books from the bookcase.
3.Вони взяли книги з книжкової шафи.
4.Gerald also took the book
4.Джеральд теж взяв книгу
and sat down.
та сів.
5.At that moment
5.У цей момент
6.one boy came up to the teacher.
6.один хлопчик підійшов до вчителя.
7.The teacher said:
7.Учитель сказав:
8.You must go
8.Ви повинні піти
and see the headmaster.
та поговорити з директором школи.
NEITHER SHE NOR I KNOW IT
НІ ВОНА, НІ Я НЕ ЗНАЄМО ЦЬОГО,
BUT WE WILL KNOW IT SOON
АЛЕ МИ ШВИДКО ДІЗНАЄМО ЦЕ
1.Do I know about that?
1.Я знаю про це?
2.Definitely not.
2.Безперечно ні.
3.And does she?
3.А вона знає?
4.She does not, either.
4.Вона не знає теж.
5.Is it a secret?
5.Це секрет?
6.It is interesting to know it but
6.Це цікаво знати, але
7.it is not a secret.
7.це не секрет.
8.Wait a little.
8.Почекайте трохи.
9.You will know it very soon.
9.Ви дізнаєтеся це дуже скоро.
10.And so will she.
10.І вона теж.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.against
2.boarding
3.carefully
4.caught
5.chance
6.cheat
7.child
8.covers
9.decide
10.definitely
11.duty
12.envelope
13.escape
14.explained
15.headmaster
16.idea
17.its
18.jail
19.opportunity
20.particular
21.revolted
22.rules
23.secret
24.skis
25.slave
26.steal
27.won
28.yet
Learned total: 1257