Урок 5

<< - Урок №4Урок №6 - >>
розмовна практика
<< - Урок №4Урок №6 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

EVERYTHING IS VERY GOOD ВСЕ
ДУЖЕ ДОБРЕ,
AND WE ARE VERY GLAD
І МИ ДУЖЕ РАДІ.
1.How are you?
1.Як ви?
2.Who? Me?
2.Хто? Я?
3.Yes. You.
3.Так. Ви.
4.No bad.
4.Не погано.
5.Even well.
5.Навіть добре.
6.And you?
6.А ви?
7.Not bad either.
7.Не погано також.
8.Oh, I am very glad.
8.О, я дуже радий.
9.Me, too.
9.Я також.
10.We all are very glad.
10.Ми всі дуже раді.
SHE SPEAKS ENGLISH
ВОНА РОЗМОВЛЯЄ АНГЛІЙСЬКОЮ
VERY WELL.
ДУЖЕ ДОБРЕ.
1.SHE DOES It.
1.ВОНА РОБИТЬ ЦЕ.
2.SHE SPEAKS ENGLISH.
2.ВОНА ГОВОРИТЬ АНГЛІЙСЬКОЮ.
3.HOW?
3.ЯК?
4.NOT BAD.
4.НЕ ПОГАНО.
5.SHE SPEAKS WELL.
5.ВОНА ГОВОРИТЬ ДОБРЕ.
6.HOW WELL?
6.ЯК ДОБРЕ?
7.VERY WELL.
7.ДУЖЕ ДОБРЕ.
SHE SPEAKS WELL
ВОНА ГОВОРИТЬ ДОБРЕ
AND
І
THEY DO.
ВОНИ РОБЛЯТЬ.
1.THIS GIRL SPEAKS ENGLISH.
1.ЦЯ ДІВЧИНКА ГОВОРИТЬ АНГЛІЙСЬКОЮ.
2.SHE DOES It QUITE WELL.
2.ВОНА РОБИТЬ ЦЕ ПОВНІ ДОБРЕ.
3.AND
3.А
4.DO THEY?
4.РОБЛЯТЬ ВОНИ? (насправді?)
5.YES,
5.ТАК,
6.THEY DO.
6.ВОНИ РОБЛЯТЬ. (так дійсно)
7.THEY SPEAK QUITE WELL.
7.ВОНИ РОЗМОВЛЯЮТЬ ЦІЛКОМ ДОБРЕ.
8.HOW WELL?
8.ЯК ДОБРЕ?
9.QUITE WELL.
9.Цілком добре.
COME AND SEE THESE THINGS
ПРИХОДЬТЕ І ДИВІТЬСЯ ЦІ РЕЧІ
1.Come!
1.Приходьте!
2.Me?
2.Я?
3.Yes, you.
3.Так, ви.
4.Come here.
4.Приходьте сюди.
5.Come and see
5.Приходьте та подивіться
some things.
деякі речі.
6.These things are good.
6.Ці речі добрі.
7.They are good.
7.Вони добрі.
CAN YOU HEAR ME?
ВИ ЧУЄТЕ МЕНЕ?
1.Hallo, do you hear?
1.Алло, ви чуєте?
2.Yes, I hear.
2.Так, я чую.
3.Do you hear me?
3.Ви чуєте мене?
4.Yes, I hear you.
4.Так, я чую вас.
5.Do you understand?
5.Ви розумієте?
6.Yes, I understand.
6.Так, я розумію.
7.I understand
7.Я розумію
8.and
8.і
9.I hear.
9.я чую.
FRIENDS LIVE AND STUDY
ДРУЗІ ЖИВУТЬ І ВЧАТЬСЯ
TOGETHER
РАЗОМ.
1.THEY ARE FRIENDS.
1.ВОНИ - ДРУЗІ.
2.THEY LIVE TOGETHER.
2.ВОНИ ЖИВУТЬ РАЗОМ.
3.AND
3.І
4.THEY STUDY TOGETHER.
4.ВОНИ ВЧАТЬСЯ РАЗОМ.
5.It IS GOOD TO STUDY
5.ДОБРЕ - ВЧИТИСЯ
6.TOGETHER.
6.РАЗОМ.
7.AND
7.І
8.TO LIVE TOGETHER
8.ЖИТИ РАЗОМ
9.IS VERY GOOD
9.ДУЖЕ ДОБРЕ.
DO YOU SEE THE SUN?
ВИ БАЧИТЕ СОНЦЕ?
1.What is it?
1.Що це?
2.it is the sun.
2.Це сонце.
3.Do you see?
3.Ви бачите?
4.Yes, I see.
4.Так, я бачу.
5.Do you see the sun?
5.Ви бачите сонце?
6.Yes, I see the sun.
6.Так, я бачу сонце.
7.Do you see it?
7.Ви бачите його?
8.Yes, I see it.
8.Так, я бачу його.
AT SCHOOL
У ШКОЛІ
THEY DO
ВОНИ РОБЛЯТЬ
MANY DIFFERENT THINGS.
БАГАТО РІЗНИХ РЕЧІВ.
1.TO READ AND TO WRitE.
1.ЧИТАТИ І ПИСАТИ.
2.THESE ARE THINGS
2.ЦІ - РЕЧІ,
THAT
ЯКІ
THEY DO AT SCHOOL.
ВОНИ РОБЛЯТЬ У ШКОЛІ.
3.THEY DO OTHER THINGS TOO.
3.ВОНИ РОБЛЯТЬ ІНШІ РЕЧІ ТЕЖ.
4.THEY PLAY.
4.ВОНИ ГРАЮТЬ.
5.THEY SING.
5.ВОНИ СПІВАЮТЬ.
6.THEY STUDY.
6.ВОНИ ВЧАТЬСЯ.
HE CAN DRAW
ВІН МОЖЕ МАЛЮВАТИ
AND
І
HIS FAMILY IS LARGE.
ЙОГО СІМ'Я ВЕЛИКА.
1.CAN HE READ AND DRAW?
1.МОЖЕ ВІН ЧИТАТИ І МАЛЮВАТИ?
2.HE CAN DRAW.
2.ВІН МОЖЕ МАЛЮВАТИ.
3.IS HIS FAMILY LARGE?
3.ЙОГО СІМ'Я ВЕЛИКА?
4.HIS FAMILY IS LARGE.
4.ЙОГО СІМ'Я - ВЕЛИКА.
5.THE MEMBERS OF HIS FAMILY ARE:
5.ЧЛЕНИ ЙОГО РОДИНИ:
-FATHER,
-БАТЬКО,
-MOTHER,
-МАТИ,
-SISTER,
-СЕСТРА,
-BROTHER.
-БРАТ.
WE SPEAK ENGLISH
МИ ГОВОРИМО АНГЛІЙСЬКО
AT OUR LESSON.
НА НАШОМУ УРОЦІ.
1.READ, PLEASE.
1.ЧИТАЙТЕ, БУДЬ ЛАСКА.
2.AND SPEAK.
2.І ГОВОРІТЬ.
3.SPEAK ENGLISH.
3.Говоріть англійською.
4.NOT UKRAINIAN,
4.НЕ УКРАЇНСЬКОЮ,
5.BUT ENGLISH.
5.А(але) англійською.
6.OUR LESSON IS ENGLISH,
6.НАШ УРОК - АНГЛІЙСЬКА,
7.AND
7.І
8.WE SPEAK ENGLISH.
8.МИ ГОВОРИМО АНГЛІЙСЬКОЮ.
HOW OLD ARE THEY?
СКІЛЬКИ РОКІВ ЇМ?
1.How old?
1.Скільки років?
2.Ten.
2.Десять.
3.Who?
3.Хто?
4.Mary.
4.Мері.
5.And John?
5.А Джон?
6.How old is John?
6.Скільки років Джону?
7.He is ten,
7.Йому десять
8.too.
8.теж.
IT IS TIME TO GO
ЧАС ЙТИ
1.Time.
1.Час.
2.It is time to go.
2.Час йти.
3.Sorry,
3.Вибачте,
4.But
4.але
5.it is time.
5.час.
6.I can not stay.
6.Я не можу залишитись.
7.Good-bye.
7.До побачення.
WHAT IS THERE?
ЩО ТАМ?
1.Is there?
1.Там?
2.Yes,
2.Так,
3.there is.
3.там.
4.What is there?
4.Що там?
5.A chair.
5.Стілець.
6.There is a chair.
6.Там стілець.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.chair
2.draw
3.either
4.even
5.family
6.friends
7.glad
8.hallo
9.hear
10.large
11.members
12.mother
13.sing
14.sorry
15.sun
16.these
Learned total: 228