Урок 40

<< - Урок №39Урок №41 - >>
розмовна практика
<< - Урок №39Урок №41 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

NATURE CHANGES
ПРИРОДА ЗМІНЮЄТЬСЯ
ACCORDING TO SEASON.
ЗГІДНО ЧАСУ РОКУ.
1.THE DAY LENGTHENS.
1.ДЕНЬ ПОДОВЖУЄТЬСЯ.
2.FIELDS BLOSSOM.
2.Поля розцвітають.
3.THE SUN BURNS.
3.СОНЦЕ ПАЛИТЬ.
4.WHEAT RIPENS.
4.ПШЕНІЦЯ дозріває.
5.THE DAY SHORTENS.
5.ДЕНЬ ВКОРОЧУЄТЬСЯ.
6.THE TREE BECOMES NAKED.
6.ДЕРЕВО СТАЄ ГОЛИМ.
7.COVERED WITH ICE,
7.ПОКРИТА ЛЬОДОМ,
8.THE RIVER KEEPS SILENCE.
8.РІЧКА МОВЧИТЬ.
GOD BLESS YOU.
БЛАГОСЛОВИТЬ ВАС БОГ.
IT IS SPLENDID
ЦЕ ЧУДОВО
1.YOU HAVE READ
1.Ви прочитали
THE PREVIOUS SENTENCE.
ПОПЕРЕДНЄ РЕЧЕННЯ.
2.NOW GO ON.
2.ТЕПЕР ПРОДОВЖУЙТЕ.
3.READ THE NEXT ONE.
3.ЧИТАЙТЕ НАСТУПНЕ.
4.STOP NOW.
4.Зупиніться ЗАРАЗ.
5.IT IS SPLENDID.
5.ЦЕ ЧУДОВО.
6.THAT IS
6.ОСЬ
HOW IT SHOULD BE DONE.
ЯК ЦЕ ПОВИННО РОБИТИСЯ.
7.IT IS THE BEST THING
7.ЦЕ - КРАЩА РІЧ,
I HAVE EVER HEARD
ЩО Я КОЛИ-НЕБУДЬ ЧИТАВ
IN MY LIFE.
В СВОЄМУ ЖИТТІ.
8.THANK YOU.
8.ДЯКУЮ.
9.GOD BLESS YOU.
9.БЛАГОСЛОВИТЬ ВАС БОГ.
SHE DISLIKES TO OBEY
ВОНА НЕ ЛЮБИТЬ СЛУХАТИСЯ
1.She will not do what you say.
1.Вона не робить те, що їй кажуть.
2.Why?
2.Чому?
3.You know,
3.Чи знаєте,
4.she is disobedient.
4.вона неслухняна.
5.She does not like to obey.
5.Вона не любить слухатися.
6.She says that
6.Вона каже, що
those who obey are fools.
ті, хто слухаються дурні.
7.She says you always have
7.Вона каже, що завжди потрібно
to disobey.
не слухатись.
BEING SICK HE COULD NOT ANSWER
БУДУЧИ ХВОРИМ, ВІН НЕ МІГ ВІДПОВІСТИ
1.He wrote a letter
1.Він написав листа
to the company manager.
до керівника компанії.
2.However,
2.Однак,
3.the latter was sick
3.останній був хворий.
4.and could not receive it.
4.і не міг отримати його.
5.And naturally,
5.І звичайно,
6.he could not answer
6.він не міг відповісти.
I OFFER YOU
Я ПРОПОНУЮ ВАМ
TO CHANGE
ЗМІНИТИ
THIS ONE TO THAT ONE.
ЦЕЙ НА ТОЙ.
1.THIS ONE IS MINE
1.ЦЕЙ - МІЙ,
AND
А
2.THAT ONE IS YOURS.
2.ТОЙ - ВАШ.
3.I OFFER YOU A CHANGE.
3.Я ПРОПОНУЮ ВАМ ОБМІН.
4.I TAKE THAT ONE,
4.Я БЕРУ ТОЙ,
AND
А
5.YOU TAKE THIS ONE.
5.ВИ БЕРЕТЕ ЦЕЙ.
6.I TAKE YOURS,
6.Я БЕРУ ВАШ,
AND
А
7.YOU TAKE MINE.
7.ВИ БЕРЕТЕ МІЙ
I SHALL ANSWER
Я ВІДПОВІМ
NEXT TIME
НАСТУПНОГО РАЗУ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
I KNOW NOTHING.
Я НЕ ЗНАЮ НІЧОГО.
UNFORTUNATELY.
НА ЖАЛЬ.
1.I DO NOT KNOW THIS.
1.Я НЕ ЗНАЮ ЦЕ.
2.UNFORTUNATELY.
2.Прикро.
3.I HAVE NOT LEARNED.
3.Я НЕ вивчив.
4.I THOUGHT I KNEW IT.
4.Я ДУМАВ, Я ЗНАВ ЦЕ.
5.BUT NOW I SEE
5.АЛЕ ЗАРАЗ Я БАЧУ,
THAT
ЩО
I WAS WRONG.
6.Я ПОМИЛЯВСЯ.
6.IT SEEMS
7.ЗДАЄТЬСЯ,
7.THAT
7.ЩО
8.I KNOW NOTHING.
8.Я НЕ ЗНАЮ НІЧОГО.
9.UNFORTUNATELY.
9.На жаль.
10.I SHALL ANSWER
10.Я БУДУ ВІДПОВІДАТИ
11.NEXT TIME.
11.В НАСТУПНИЙ РАЗ.
IT IS ENOUGH.
ВИСТАЧИТЬ.
PUT A FULL STOP.
ПОСТАВТЕ КРАПКУ.
I WANT NO MORE.
Я БІЛЬШЕ НЕ ХОЧУ.
1.HE CAME AND SAID:
1.ВІН ПРИШОВ І СКАЗАВ:
2.IT IS FINISHED.
2.СКІНЧЕНО.
3.I AM FED UP.
3.Я НАГОДОВАНИЙ.
4.IT IS ENOUGH.
4.ВИСТАЧИТЬ.
5.I WANT NO MORE.
5.Я БІЛЬШЕ НЕ ХОЧУ.
6.ONE HAS TO PUT A FULL STOP.
6.ХТОСЬ ПОВИНЕН ПОСТАВИТИ КРАПКУ.
7.IT CANNOT GO ON FOR EVER,
7.ЦЕ НЕ МОЖЕ ТРИВАТИ ВІЧНО,
8.CAN IT ?
8.МОЖЕ?
9.NO, IT CAN NOT.
9.НІ, НЕ МОЖЕ.
IT IS LESS THAN
ЦЕ МЕНШЕ НІЖ
AN HOUR'S WALK
ГОДИНИ ХОДИ
FROM THIS PLACE
З ЦЬОГО МІСЦЯ
1.IT IS NOT VERY FAR.
1.ЦЕ НЕДАЛЕКО.
2.YOU CAN WALK THERE.
2.ТУДИ МОЖНА ДІТИ ПІШКИ.
3.IF YOU TAKE THE RIGHT WAY,
3.ЯКЩО ВИ ПІДЕТЕ ТУДИ КУДИ ТРЕБА,
4.YOU CAN GET THERE
4.ВИ МОЖЕТЕ ДІСТАТИСЯ ТУДИ
VERY SOON.
ДУЖЕ ШВИДКО.
5.IN ONE HOUR.
5.ЗА ОДНУ ГОДИННУ.
6.OR LESS.
6.АБО НАВІТЬ МЕНШЕ.
YOU KNOW NOTHING.
ВИ НІЧОГО НЕ ЗНАЄТЕ.
READ OVERLEAF
ЧИТАЙТЕ НА ЗВОРОТІ,
1.Read overleaf.
1.Читайте на звороті.
2.Turn the page
2.Переверніть сторінку
and read overleaf.
та читайте на звороті.
3.You see,
3.Чи бачите,
4.on this page
4.на цій сторінці
5.you know nothing.
5.ви нічого не знаєте.
6.Turn it overleaf
6.Переверніть її на інший бік,
7.and then
7.і тоді
8.we shall see.
8.ми подивимося.
I WANT TO BUY IT,
Я ХОЧУ КУПИТИ ЦЕ,
BUT
АЛЕ
I CANNOT PAY,
Я НЕ МОЖУ ЗАПЛАТИТИ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
IT IS EXPENSIVE.
ЦЕ ДОРОГО.
1.I WANT TO BUY THIS.
1.Я ХОЧУ КУПИТИ ЦЕ
2.YOU ARE WELCOME.
2.ПРОШУ ВАС.
3.HOW MUCH ?
3.СКІЛЬКИ?
4.A THOUSAND DOLLARS.
4.ТИСЯЧА ДОЛАРІВ.
5.IT IS EXPENSIVE.
5.ЦЕ - ДОРОГО.
6.I AM SORRY.
6.МЕНІ ДУЖЕ шкода.
7.I CANNOT PAY THIS MONEY.
7.Я НЕ МОЖУ ПЛАТИТИ ТАКІ ГРОШІ.
JOHN IS STUPID
ДЖОН - ТУПИЙ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
HE LEFT SCHOOL.
ВІН ЗАЛИШИВ ШКОЛУ.
1.JOHN IS TALL.
1.ДЖОН - ВИСОКИЙ.
2.HE IS STRONG.
2.ВІН - СИЛЬНИЙ.
3.HE IS GOOD-LOOKING.
3.ВІН - ЧУДОВИЙ.
4.BUT
4.АЛЕ
5.HE IS STUPID.
5.ВІН - ТУПИЙ.
6.HE DOES NOT STUDY.
6.ВІН НЕ ВЧИТЬСЯ.
7.HE LEFT SCHOOL
7.ВІН ЗАЛИШИВ ШКОЛУ
8.AND
8.І
9.HE IS DOING NOTHING.
9.ВІН НЕ РОБИТЬ НІЧОГО.
10.HE DOES NOT UNDERSTAND
10.ВІН НЕ РОЗУМІЄ,
11.THAT
11.ЩО
12.IT IS BAD.
12.ЦЕ ПОГАНО.
13.YOU SEE,
13.БАЧИТЕ,
14.IN ORDER TO UNDERSTAND
14.ДЛЯ ТОГО ЩОБ
THINGS,
ЗРОЗУМІТИ РЕЧІ,
15.YOU HAVE TO STUDY.
15.ВИ ПОВИННІ ВЧИТИСЯ.
LET US TRY AND SEE
ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО І ПОДИВИМОСЬ,
IF HE AGREES.
ЧИ ПОГОДИТЬСЯ ВІН.
1.DOES HE AGREE ?
1.ВІН ЗГОДЕН?
2.YES, HE AGREES.
2.ТАК, ВІН ЗГОДЕН.
3.WITH PLEASURE.
3.З ЗАДОВОЛЕННЯМ.
4.LET US TRY AND SEE.
4.ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО І ПОДИВИМОСЯ.
5.GO AND ASK HIM.
5.ІДІТЬ І ЗАПРОСІТЬ ЙОГО.
6.THEN
6.ТОДІ
7.YOU WILL SEE.
7.ВИ ПОБАЧИТЕ,
8.IF HE AGREES
8.ВІН ЗГОДЕН,
9.OR NOT.
9.АБО НІ.
FAREWELL, POLICE
ПРОЩАВАЙТЕ, ПОЛІЦІЯ
AND ALL MANKIND.
І ВСЕ ЛЮДСТВО.
1.HELP !
1.ДОПОМОЖІТЬ!
2.POLICE !
2.ПОЛІЦІЯ!
3.THEY WANT TO KILL ME !
3.ВОНИ ХОЧУТЬ ВБИТИ МЕНЕ!
4.THEY WANT TO ROB ME !
4.Вони хочуть пограбувати мене!
5.SHOOT THEM ALL !
5.ЗАСТРІЛІТЬ ЇХ ВСІХ!
6.THEY ARE ROBBERS.
6.ВОНИ - РОЗБІЙНИКИ.
7.A-A-A-A !
7.А-А-А-А!
8.O-O-O-O !
8.О-О-О-О!
9.IT IS LATE.
9.ПІЗНО.
10.FAREWELL.
10.ПРОЩАВАЙТЕ.
HE ASKED FOR MONEY
ВІН ПОПРОСИВ ГРОШЕЙ,
BUT
АЛЕ
THE BOSS THREW HIM OFF.
БОС ВИКИНУВ ЙОГО ГЕТЬ.
1.HE CAME TO THE BOSS
1.ВІН ПРИШОВ ДО БОСУ,
AND
І
2.HE ASKED FOR MONEY.
2.ВІН ПОПРОСИВ ГРОШЕЙ.
3.BUT
3.АЛЕ
4.THE BOSS SAID
4.БОС СКАЗАВ,
HE WAS A FOOL.
ЩО ВІН БУВ ДУРЕНЬ.
5.THE BOSS TOOK HIM
5.БОС ВЗЯВ ЙОГО
BY THE SCRUFF
ЗА ШИВОРОТ,
6.AND THREW HIM OFF.
6.І ВИКИНУВ ЙОГО ГЕТЬ.
THEIR VISIT WAS BRIEF
ВОНИ ПРИЙШЛИ НЕНАДОВГО
AND THEY LEFT SOON
І НЕЗАБАРОМ ПІШЛИ
1.They often visit
1.Вони часто приходять
this place.
сюди.
2.Yes, they do. Quite often.
2.Так, приходять. Досить часто.
3.Last time they appeared
3.Минулого разу вони з'явилися
very briefly.
зовсім ненадовго.
4.The visit was very unexpected
4.Вони прийшли зовсім несподівано
and very brief.
та дуже ненадовго.
5.What did they say ?
5.Що вони сказали?
6.They said
6.Вони сказали,
they would come soon.
що вони незабаром прийдуть.
7.And they left.
7.І вони пішли.
BRAND TEA IS EXTREMELY GOOD
ФІРМОВИЙ ЧАЙ НАДЗВИЧАЙНО ХОРОШИЙ
1.This tea is extremely good.
1.Цей чай надзвичайно гарний.
2.What is the brand ?
2.Що за фірма?
3.Indian brand.
3.Індійська фірма.
4.Is it good ?
4.Він хороший.
5.It is brand.
5.Це фірма.
6.All brand is good.
6.Будь-яка фірма хороша.
7.No brand is bad.
7.Поганий фірми немає.
8.What is brand is not bad.
8.Те, що фірма непогано.
TRY TO UNDERSTAND
СПРОБУЙТЕ ЗРОЗУМІТИ,
WHAT I MEAN
ЩО Я МАЮ НА УВАЗІ,
SINCE
ТАК ЯК
YOU DO NOT QUITE UNDERSTAND IT
ВИ НЕ ЗОВСІМ ЦЕ РОЗУМІЄТЕ
1.What do you mean ?
1.Що ви маєте на увазі?
2.Oh, nothing special.
2.О, нічого особливого.
3.I mean
3.Я маю на увазі,
that
що
there are certain things
є деякі речі,
4.that you do not quite understand.
4.які ви зовсім не розумієте.
5.Try to understand it
5.Спробуйте зрозуміти це,
6.and
6.і
7.everything will be O.K.
7.все буде гаразд.
8.And
8.І
9.try to understand
9.спробуйте зрозуміти,
what I mean.
що я маю на увазі.
THE LUCKY DOG SPILT
ЩАСЛИВИЙ ПЕС ПРОЛИВ
WHAT LATER APPEARED TO BE POISON
ТЕ, ЩО ПІЗНІШЕ ВИЯВИЛОСЯ ОТРУТОЮ
1.I took a bowl from the cupboard.
1.Я взяв миску з буфету.
2.I wanted to drink some juice but
2.Я хотів випити соку, але
3.fortunately I spilt it.
3.на щастя, я пролив його.
5.I was a lucky dog
5.Мені пощастило,
to have spilt it,
що я пролив його,
6.because later
6.тому що пізніше
7.it proved to be a poison.
7.виявилося, що це - отрута.
THE BOY HAS WRITTEN A LETTER
ХЛОПЧИК НАПИСАВ ЛИСТ,
BUT HIS FATHER WAS SAD
АЛЕ ЙОГО БАТЬКО БУВ СУМНИМ
1.The boy knocked and came in.
1.Хлопчик постукав і увійшов.
2.He sat near the desk.
2.Він сів біля парти.
3.You have written a letter
3.Ви написали листа
to your father.
вашому батькові.
4.This letter
4.Це лист
will make your father sad.
засмутить вашого батька.
5.He does not want
5.Він не хоче
to know these things.
знати ці речі.
6.There are more important things.
6.Є важливіші речі.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.blossom
2.bowl
3.burns
4.covered
5.disobedient
6.disobey
7.juice
8.latter
9.lengthens
10.manager
11.obey
12.poison
13.proved
14.ripens
15.shortens
16.silence
17.spilt
18.wheat
Learned total: 1800