Урок 41

<< - Урок №40Урок №42 - >>
розмовна практика
<< - Урок №40Урок №42 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

SURPRISINGLY,
ДИВНО,
IT HAPPENED
ЦЕ СТАЛОСЯ
VERY UNEXPECTEDLY.
ДУЖЕ НЕСПОДІВАНО.
1.HOW IS It GOING ?
1.ЯК ЦЕ ЙДЕ?
2.It IS GOING QUITE WELL.
2.ЦЕ ЙДЕ ДОВОЛІ ДОБРЕ.
3.THEN
3.ТОДІ
4.WHAT IS THE TROUBLE ?
4.ЯКА біда?
5.NO TROUBLE AT ALL.
5.ЖОДНОЇ біди ЗОВСІМ.
6.THE MATTER IS,
6.СПРАВА У ТОМУ ЩО
7.It ALL HAPPENED
7.ЦЕ ВСЕ СТАЛОСЯ
8.VERY UNEXPECTEDLY.
8.Дуже неочікувано.
9.It WAS QUITE a SURPRISE.
9.ЦЕ БУЛО ПОВНИМ СЮРПРИЗОМ.
THE DEAFENING NOISE
ОГЛУШЛИВИЙ ШУМ
WAS SO LOUD
БУВ ТАКИЙ ГУЧНИЙ,
THAT
ЩО
WE COULD GO DEAF.
МИ МОГЛИ СТАТИ ГЛУХИМИ.
1.It WAS a VERY LOUD
1.ЦЕ БУЛО ДУЖЕ Гучне
SOURCE OF NOISE.
ДЖЕРЕЛА ШУМУ.
2.WE COULD GO DEAF.
2.МИ МОГЛИ СТАТИ ГЛУХИМИ.
3.WE COULD NOT BELIEVE
3.МИ НЕ МОГЛИ ПОВІРИТИ
OUR OWN EARS.
НАШИМ ВЛАСНИМ ВУХАМ.
4.AND OUR OWN EYES.
4.І НАШИМ ВЛАСНИМ ОЧАМ.
5.WE COULD SEE NOTHING.
5.МИ НЕ МОГЛИ БАЧИТИ НІЧОГО
6.AND
6.І
7.WE COULD HEAR NOTHING.
7.МИ НЕ МОГЛИ ЧУТИ НІЧОГО.
8.THE NOISE WAS DEAFENING.
8.ШУМ БУВ Оглушливим.
9.It WAS LIKE HELL.
9.ЦЕ БУЛО ЯК ПЕКЛО.
SOME FISHES THINK
ДЕЯКІ РИБИ ДУМАЮТЬ,
IT IS ENTERTAINMENT,
ЩО ЦЕ РОЗВАГА.
WHILE OTHERS THINK
У ТІ ЧАС ЯК ІНШІ ДУМАЮТЬ,
IT IS NOT
ЩО ЦЕ НЕ ТАК
1.Fishes in the pond
1.Риби у ставку
2.are wondering.
2.дивуються.
3.Why is it calm?
3.Чому так спокійно?
4.Why is it silent?
4.Чому так тихо?
5.Why is it dull?
5.Чому так нудно?
6.And all of a sudden
6.І раптом
7.a worm appears.
7.з'являється черв'як.
8.on a hook.
8.на гачку.
9.Some may think:
9.Деякі можуть подумати:
10.It is some entertainment.
10.Це - якась розвага.
11.At least some entertainment.
11.Принаймні якась розвага
12.What is entertainment?
12.Що таке розвага?
13.To eat worms?
13.Їсти черв'яків?
14.No. To see others
14.Ні. Бачити як інші
eat worms.
їдять черв'яків.
15.Off hook.
15.З гачка.
16.So fishes think.
16.Так думають риби.
17.Some. Not all.
17.Деякі. Але не всі.
HE WENT THERE
ВІН ПОЇХАВ ТУДИ
AND TOOK
І ВЗЯВ
A SCIENTIST WITH HIM
ІЗ СОБОЙ ВЧЕНОГО
TO DO SOME RESEARCH
ДЛЯ ТОГО ЩОБ РОБИТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.When he went there,
1.Коли він поїхав туди,
he took some person with him.
він узяв із собою одну людину.
2.No one knew who that person was.
2.Ніхто не знав, хто був цей чоловік.
3.It was a mystery.
3.Це була таємниця.
4.Later it appeared
4.Пізніше виявилося,
5.that that person was a scientist.
5.що ця людина була вченою.
6.They did some research.
6.Вони робили якісь дослідження.
7.It was a great mystery.
7.Це була велика таємниця.
CHANGE MY BED LINEN
ЗМІНІТЬ МОЮ ПОСТІЛЬНУ БІЛИЗНУ
IMMEDIATELY,
НЕГАЙНО,
OR I SHALL HAVE TO MOVE.
ІНАКШЕ МЕНІ ДОВЕДЕТЬСЯ ПЕРЕЇХАТИ
1.I want you to change
1.Я хочу, щоб ви змінили
my bed linen immediately.
мою постільну білизна негайно.
2.But it is very clean.
2.Але воно абсолютно чисте.
We changed it only yesterday.
Ми змінили його лише вчора.
3.That is what I say.
3.Якраз я про це й кажу.
My sheets are to be changed
Мені потрібно міняти простирадла
each day.
кожен день.
4.They are so black
4.Вони такі чорні,
that you can write using chalk
що можна писати крейдою
on them.
на них.
5.If you don't change them
5.Якщо ви не зміните їх
right away,
зараз же,
I shall move to another hotel.
я переїду до іншого готелю.
6.Yes, Sir.
6.Так, сер.
I shall have them changed
Я накажу змінити їх
immediately.
негайно.
7.Don't worry, Sir.
7.Не турбуйтеся, сер.
Thank you, Sir.
Дякую вам, сер.
It is a pleasure, Sir.
Із задоволенням, сер.
Have a good day, Sir.
Бажаю вам приємно провести день, сер.
YOU CAN PICK ME UP
ВИ МОЖЕТЕ ПІДІБРАТИ МЕНЕ
AT THE JUNCTION
НА ПЕРЕХРЕСТІ,
IF YOU AGREE TO MEET ME
ЯКЩО ВИ ЗГОДНІ МЕНЕ ЗУСТРІТИ
1.I want to meet you.
1.Я хочу зустрітися з вами.
2.You are welcome.
2.Прошу вас.
3.How can I see you ?
3.Як можна з вами побачитися?
4.I am going out now.
4.Я зараз виїжджаю.
5.Where can I pick you up ?
5.Де я можу вас підібрати?
6.At the main junction.
6.На головному перехресті.
7.I shall be waiting there.
7.Я чекатиму там.
ROUGH VOICE WANTED TO EAT KIDS
ГРУБИЙ ГОЛОС ХОТІВ З'ЇСТИ ДІТОЧОК
1.There was a knock and
1.У двері постукали,
2.a rough voice asked:
2.і грубий голос попросив:
3.You, kids ! Open the door.
3.Гей ви, козенята! Відкрийте двері.
4.I will eat you !
4.Я вас з'їм!
5.But the kids were not fools.
5.Але козенята були не дурні.
6.They did not open.
6.Вони не відкрили.
7.The rough voice went away.
7.Грубий голос пішов.
NOBODY CAN DO ANYTHING
НІХТО НІЧОГО НЕ МОЖЕ ЗРОБИТИ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
NOTHING CAN BE DONE
НІЧОГО НЕ МОЖЕ БУТИ ЗРОБЛЕНО
1.Nothing can be done.
1.Нічого не можна зробити.
2.There is no other thing to do.
2.Більше нічого не можна зробити.
3.We have done everything.
3.Ми зробили все.
4.Now we can do nothing.
4.Зараз ми не можемо нічого вдіяти.
5.And not only we.
5.І не лише ми.
6.Nobody can do anything
6.Ніхто нічого не може зробити.
IF YOU PAY IN CASH,
ЯКЩО ВИ ЗАПЛАТИТЕ ГОТІВКОЮ,
A HUNDRED BUCKS WILL BE ENOUGH
СТО ДОЛАРІВ БУДЕ ДОСИТЬ
1.How much ?
1.Скільки?
2.Two hundred bucks.
2.Двісті доларів.
3.Oh, it is too expensive.
3.О, це дуже дорого.
4.Please, discount.
4.Прошу вас, зробіть знижку.
5.O.K. If you give cash,
5.Добре. Якщо ви даєте готівку,
let it be a hundred.
нехай буде сто.
6.Very fine. Here is your money.
6.Дуже добре. Ось ваші гроші.
7.Thank you very much.
7.Дякую.
IT WAS SO DULL
БУЛО ТАК СУМНО,
THAT
ЩО
EVERYBODY WAS DYING OF BOREDOM
ВСІ ПОМИРАЛИ ВІД НУДЬГИ
1.It was so dull
1.Було так нудно,
that
що
2.nobody could say anything.
2.ніхто не міг сказати нічого.
3.Everybody was yawning
3.Всі позіхали
and saying nothing.
і нічого не говорили.
4.Everything was terrible.
4.Все було жахливо.
5.People were dying of boredom.
5.Люди вмирали від нудьги.
6.The boredom was so terrible
6.Нудьга була така жахлива,
that
що
7.one could go mad.
7.людина могла збожеволіти.
WHAT IS REMARKABLE
ЩО ПРИМІТНО -
IS
ЦЕ
THE TRANSITION
ПЕРЕХІД
BETWEEN SADNESS AND HAPPINESS.
МІЖ СУМОМ І ЩАСТЯМ.
1.FIRST It APPEARED.
1.СПОЧАТКУ ЦЕ З'ЯВИЛОСЯ.
2.ALL WERE HAPPY.
2.ВСІ БУЛИ ЩАСЛИВІ.
3.BUT THEN
3.АЛЕ ПОТІМ
4.VERY SUDDENLY,
4.Дуже раптово,
It DISAPPEARED.
Воно зникло.
6.ALL WERE SAD.
6.ВСІ БУЛИ СУМНІ.
7.It IS REMARKABLE,
7.ЦЕ ПРИМІТНО,
8.HOW EASY It IS
8.ЯК ЛЕГКО БУВАЄ
TO BECOME SAD
СТАТИ СУМНИМ,
WHEN YOU ARE HAPPY
КОЛИ ВИ ЩАСЛИВІ,
10.AND
10.І
11.HOW EASY It IS
11.ЯК ЛЕГКО БУВАЄ
TO BECOME HAPPY
СТАТИ ЩАСЛИВИМ,
12.WHEN YOU ARE SAD.
12.КОЛИ ВИ СУМНІ.
YOU CANNOT PERSUADE ME
ВИ НЕ МОЖЕТЕ ПЕРЕКОНАТИ МЕНЕ,
FOR
БО
OUR OPINIONS DO NOT COINCIDE.
НАШІ ДУМКИ НЕ ЗБІГАЮТЬСЯ.
1.DO NOT TRY TO PERSUADE ME.
1.НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ПЕРЕКОНАТИ МЕНЕ.
2.I DISAGREE ALL THE SAME.
2.Я НЕ ПОГОДЖУСЯ ВСЕ РІВНО.
3.WHATEVER YOU SAY,.
3.ЩО БИ ВИ НЕ ГОВОРИЛИ,
I DISAGREE
Я НЕ ЗГОДЕН.
4.DO NOT PRESSURE ME.
4.НЕ ДАВІТЬ НА МЕНЕ.
5.OUR INTERESTS DO NOT COINCIDE.
5.НАШІ ІНТЕРЕСИ НЕ Збігаються.
6.WHATEVER I DO IN YOUR FAVOR,
6.ЩО Б Я НЕ ЗРОБИВ У ВАШУ КОРИСТЬ,
7.WILL BE AGAINST ME.
7.БУДЕ ПРОТИ МЕНЕ.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.appears
2.boredom
3.calm
4.cash
5.changed
6.clean
7.coincide
8.disappeared
9.discount
10.dying
11.entertainment
12.favor
13.fishes
14.happened
15.hook
16.interests
17.junction
18.linen
19.loud
20.mad
21.mystery
22.persuade
23.pick
24.pond
25.pressure
26.remarkable
27.research
28.scientist
29.sheets
30.source
31.sudden
32.trouble
33.unexpectedly
34.wondering
35.worm
36.worms
37.yawning
Learned total: 1841