Урок 46

<< - Урок №45Урок №47 - >>
розмовна практика
<< - Урок №45Урок №47 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

TRANSPARENT AIR
ПРОЗОРЕ ПОВІТРЯ
ALLOWS TO OBSERVE
ДОЗВОЛЯЄ СПОСТЕРІГАТИ
CELESTIAL BODIES.
НЕБЕСНІ ТІЛА.
1.IT IS SO GOOD
1.ЦЕ ТАК ДОБРЕ
TO BREATHE FRESH AIR.
ДИХАТИ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ.
2.WHEN YOU BREATHE IT,
2.КОЛИ ВИ ДИШИТЕ ЇМ,
3.YOU FEEL
3.ВИ ВІДЧУВАЄТЕ.
4.THAT
4.ЩО
5.THERE IS
5.НІ НІЧОГО
NOTHING BUT OXYGEN
КРІМ КИСНЮ
IN IT.
В НЬОМУ.
6.IT IS
6.ЦЕ
AS IF
НІБИ
YOU BREATHE PURE OXYGEN.
ВИ ДИХАЙТЕ ЧИСТИМ КИСНЕМ.
7.IT IS INTERESTING
7.ЦІКАВО,
THAT
ЩО
8.PURE AIR IS TRANSPARENT.
8.ЧИСТЬ ПОВІТРЯ ПРОЗОРЕНЕ.
9.YOU SEE THE SUN
9.ВИ БАЧИТЕ СОНЦЕ
THROUGH IT.
ЧЕРЕЗ НЬОГО
10.AND EVEN STARS.
10.І НАВІТЬ ЗІРКИ.
THE HATEFUL BASTARD
НЕНАВИСНИЙ ВИРОДОК
IS AS GOOD AS DEAD.
МАЙЖЕ МЕРТВИЙ.
1.I HATE THAT MAN.
1.Я НЕНАВИЖУ ТУ ЛЮДИНУ.
2.HE IS MY ENEMY.
2.ВІН - МІЙ ВОРОГ.
3.HE HAS KILLED MY FATHER,
3.ВІН УБИВ МОГО БАТЬКА,
MY BROTHER
МОГО БРАТА,
AND MY LITTLE SISTER.
І МОЮ МАЛЕНЬКУ СЕСТРУ.
4.AND HE KILLED MY LIVER,
4.І ВІН УБИВ МОЮ ПЕЧІНКУ,
5.AND MY LUNGS,
5.І МОЇ ЛЕГЕНІ,
6.AND MY KIDNEYS,
6.І МОЇ НИРКИ,
7 AND
7.І
8.MY HEART.
8.МОЄ СЕРЦЕ.
9.I WANT TO KILL THE BASTARD.
9.Я ХОЧУ ВБИТИ ВИРОДКА.
10.HE IS AS GOOD AS DEAD.
10.ВІН МАЙЖЕ МЕРТВИЙ.
THE PRODUCT RESULTING
РЕЗУЛЬТАТ, ОТРИМАНИЙ
FROM THE MULTIPLICATION
ПРИ МНОЖЕННІ, -
IS IN BRACKETS
В ДУЖКАХ
1.The product of these
1.Продукт цих
two numbers is unknown.
двох чисел невідомо.
2.It would not be too difficult
2.Його було б не надто важко
to calculate.
обчислити.
3.First you add,
3.Спочатку ви додаєте,
4.then subtract,
4.потім віднімаєте,
5.then divide,
5.потім ділите,
6.then multiply.
6.Потім множите.
7.The result of the multiplication
7.Результат множення -
is the product.
це продукт.
8.It is in brackets.
8.Воно у дужках.
YOU CANNOT UNDERSTAND
ВИ НЕ МОЖЕТЕ ЗРОЗУМІТИ,
HOW STRANGE CREATURES MOVE
ЯК РУХАЮТЬСЯ ДИВНІ СВОРІННЯ
1.That was a strange creature.
1.Це була дивна істота.
2.It had no legs.
2.Воно було без ніг.
3.But it moved somehow.
3.Але якимось чином рухалося.
4.How it moved was a mystery.
4.Як воно рухалося було таємницею.
5.It was a strange creature.
5.Це була дивна істота.
SOME PEOPLE UNDERSTAND
ДЕЯКІ ЛЮДИ РОЗУМІЮТЬ
THINGS
РЕЧІ,
WITHOUT BEING TOLD
І ЇМ НІЧОГО НЕ ТРЕБА ГОВОРИТИ
1.Have you called Mike?
1.Ви дзвонили Майку?
2.No, I have not called
2.Ні, я не дзвонив,
3.but
3.але
4.he knows already.
4.він уже знає.
5.Some people
5.Деяким людям
do not have to be told things.
не треба нічого казати.
6.They understand things
6.Вони розуміють усе
without saying.
без розмов.
7.You have to say nothing
7.Нічого не треба говорити,
to make them understand.
щоб вони зрозуміли.
STRIKERS WILL SHOW
СТРАЙКАРІ ПОКАЖУТЬ
WHAT DEMONSTRATORS COULD NOT
ТЕ, ЩО НЕ МОГЛИ ДЕМОНСТРАНТИ
1.All roads to the city
1.Всі дороги до міста
are guarded by soldiers.
охороняються солдатами.
2.The authorities are afraid
2.Влада боїться
of the people.
народу.
3.The city is frozen
3.Місто паралізоване
by general strike.
загальним страйком.
4.People decided
4.Люди вирішили
to stay away from work.
не ходити працювати.
5.There will be no more
5.Більше не буде
demonstrations.
демонстрацій.
6.And no work.
6.І роботи.
7.Then we shall see.
7.Тоді подивимося.
THANK GOD
СЛАВА БОГУ
I HAVE SEEN THE BLOCKBUSTER
Я БАЧИВ СЕНСАЦІЙНИЙ ФІЛЬМ,
WHICH WAS SMASHING
ЯКИЙ БУВ ВРАЖАЮЧИМ
1.The show is over.
1.Сеанс закінчено.
2.It was very good.
2.Це було добре.
3.In fact,
3.Насправді,
4.it was smashing.
4.це було приголомшливо.
5.It was a blockbuster.
5.Це був сенсаційний фільм.
6.I cannot regain my senses.
6.Я не можу прийти до тями.
7.My impressions are indelible.
7.Мої враження незабутні.
8.It is unforgettable.
8.Це було незабутньо.
9.Thank God I have seen it.
9.Слава Богу, що я це бачив.
THE BLINKING STARS
МИГОТЛИВІ ЗІРКИ
STARE THROUGH THE COLD NIGHT
ДИВЛЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ ХОЛОДНУ НІЧ
1.It was a cold night.
1.Була холодна ніч.
2.The stars shone.
2.Зірки сяяли.
3.They always do.
3.Вони завжди сяють.
4.On a cold night.
4.В холодну ніч.
5.Stars shine at night.
5.Зірки сяють уночі.
6.They blink and stare.
6.Вони блимають і дивляться.
THE PLEASANT JUBILATION
ПРИЄМНЕ СВЯТО
WAS ACCOMPANIED BY GRIM FIGHTING
СУПРОВОЖУВАЛОСЯ ВАЖКИМИ БОЯМИ
1.That was a great occasion.
1.Це була важлива подія.
2.We celebrated.
2.Ми відзначали.
3.We jubilated.
3.Ми святкували.
4.We sang and danced.
4.Ми співали та танцювали.
5.We even fought.
5.Ми навіть побилися.
6.It was extremely pleasant.
6.Було надзвичайно приємно.
7.On the next day
7.Наступного дня
8.there were
8.було
9.quite a few
9.досить багато
10.grim faces.
10.похмурих осіб.
SUPERFLUOUS DATA
НАДЛИШКОВІ ДАНІ
ARE READABLE
РОЗБІРЛИВІ,
BUT THEY ARE
АЛЕ ВОНИ
COMPLETELY MEANINGLESS
ЗОВСІМ НЕЗНАЧНІ
1.Superfluous data are not needed.
1.Надлишкові дані не потрібні.
2.They are meaningless.
2.Вони безглузді.
3.And are they readable?
3.А вони перебірливі?
4.They are perfectly readable.
4.Вони ідеально читаються.
5.You can read them very well.
5.Ви можете прочитати дуже добре.
6.But you can understand nothing.
6.Але не можна нічого зрозуміти.
7.They have no meaning.
7.Вони не мають сенсу.
8.They are superfluous.
8.Вони надмірні.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.add
2.authorities
3.blink
4.blockbuster
5.brackets
6.breathe
7.calculate
8.creature
9.danced
10.demonstrations
11.divide
12.frozen
13.grim
14.guarded
15.impressions
16.indelible
17.jubilated
18.kidneys
19.liver
20.meaningless
21.moved
22.oxygen
23.perfectly
24.product
25.pure
26.readable
27.regain
28.sang
29.senses
30.shone
31.soldiers
32.somehow
33.stare
34.stars
35.strange
36.strike
37.subtract
38.superfluous
39.transparent
40.unforgettable
Learned total: 2354