Урок 6

<< - Урок №5Урок №7 - >>
розмовна практика
<< - Урок №5Урок №7 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

THEY TEACH,
ВОНИ НАВЧАЮТЬ,
BUT
А
WE SEE AND LEARN.
МИ БАЧИМО І ВЧИМОСЯ.
1.THEY TEACH.
1.ВОНИ НАВЧАЮТЬ.
2.WE LEARN.
2.МИ ВЧИМОСЯ.
3.WE SIT.
3.МИ СИДИМО.
4.AND LEARN.
4.І Вчимося.
5.THEY SPEAK.
5.ВОНИ КАЖУТЬ.
6.WE LISTEN.
6.МИ СЛУХАЄМО.
7.AND
7.І
8.WE LEARN.
8.МИ Вчимося.
IS IT YOUR FACE?
ЦЕ - ВАШЕ ОБЛИЧЧЯ?
NO, IT IS NOT MY FACE
НІ, ЦЕ НЕ МОЄ ОБЛИЧЧЯ.
1.Is it a lip?
1.Це губа?
2.No.
2.Ні.
3.It is not a lip.
3.Це не губа?
4.It is a nose.
4.Це ніс.
5.Where is the nose?
5.Де ніс?
6.The nose is on the face.
6.Ніс - на обличчі.
7.Is it my face?
7.Це моє обличчя?
8.No, it is my face.
8.Ні, це моє обличчя.
9.It is not your face.
9.Це не вашому обличчі.
THEY WAIT HERE.
ВОНИ ЧЕКАЮТЬ ТУТ.
1.HERE!
1.СЮДИ!
2.TO ME!
2.ДО МЕНІ!
3.COME TO ME!
3.ІДІТЬ ДО МЕНІ!
4.COME HERE!
4.ЙДІТЬ СЮДИ!
5.THEY ARE HERE.
5.ВОНИ - ТУТ.
6.THEY ARE WITH ME.
6.ВОНИ - ЗІ МНОЮ.
7.THEY WAIT.
7.ВОНИ ЧЕКАЮТЬ.
READING AND WRITING.
THEY ЧИТАННЯ І ПИСЬМО.
THEY ARE DONE AT SCHOOL
ВОНИ ВИКОНАЛИ У ШКОЛІ
1.Reading is done
1.Читання виконано
2.at school.
2.у школі.
3.And writing is done at school.
3.І письмо виконано у школі.
4.They are done at school.
4.Вони виконали у школі.
5.Who are they?
5.Хто вони?
6.They are reading and writing.
6.Вони - читання та письмо.
7.They are done.
7.Вони виконані.
8.Where?
8.Де?
9.At school.
9.У школі.
THEY DO MANY THINGS
ВОНИ РОБЛЯТЬ БАГАТО РЕЧЕЙ
1.At school they do
1.У школі вони роблять
reading and writing.
читання та письмо.
2.And other things.
2.та інші речі.
3.Playing and singing.
3.Гра та спів.
4.Playing is good and
4.Гра - добре і
5.singing is good.
5.спів добре.
6.And reading is good.
6.І читання добре.
7.And writing is good.
7.І писанина добре.
AT SCHOOL
У ШКОЛІ
THEY DO MANY
ВОНИ РОБЛЯТЬ БАГАТО
DIFFERENT THINGS.
РІЗНИХ РЕЧЕЙ.
1.TO READ AND TO WRITE.
1.ЧИТАТИ І ПИСАТИ.
2.THESE ARE THINGS
2.ЦІ - РЕЧІ,
THAT
ЯКІ
THEY DO AT SCHOOL.
ВОНИ РОБИТЬ У ШКОЛІ.
3.THEY DO OTHER THINGS TOO.
3.ВОНИ РОБЛЯТЬ ІНШІ РЕЧІ ТЕЖ.
4.THEY PLAY.
4.ВОНИ ГРАЮТЬ.
5.THEY SING.
5.ВОНИ СПІВАЮТЬ.
6.THEY STUDY.
6.ВОНИ ВЧАТЬСЯ.
I WANT TO SEE
Я ХОЧУ БАЧИТИ,
IF IT IS GOOD OR BAD
ДОБРЕ ЦЕ АБО ПОГАНО
1.Let us see,
1.Давайте подивимося
2.how it is.
2.як це є.
3.You say,
3.Ви кажете, що
4.it is good.
4.це добре.
5.But
5.Але
6.I want to see,
6.я хочу бачити,
7.if it is good.
7.чи добре це.
8.I want to see.
8.Я хочу бачити.
I LIKE IT VERY MUCH.
Я ЛЮБЛЮ ЦЕ ДУЖЕ.
1.THIS PEN WRITES WELL.
1.ЦЯ РУЧКА ПИШЕ ДОБРЕ.
2.IT WRITES ON PAPER.
2.ВОНА ПИШЕ НА ПАПЕРІ.
3.IT WRITES WELL
3.ВОНА ПИШЕ ДОБРЕ
AND
І
4.I LIKE IT VERY MUCH.
4.Я ЛЮБЛЮ ЇЇ ДУЖЕ.
5.I LIKE IT
5.Я ЛЮБЛЮ ЇЇ
6.BECAUSE
6.ТОМУ ЩО
7.IT WRITES.
7.ВОНА ПИШЕ.
IN A GOOD SCHOOL
У ХОРОШІЙ ШКОЛІ
IT IS EASY TO STUDY.
ЛЕГКО ВЧИТИСЯ.
1.HERE THEY STUDY.
1.ТУТ ВОНИ ВЧАТЬСЯ.
2.IT IS EASY.
2.ЦЕ ЛЕГКО.
3.TO STUDY HERE IS EASY.
3.ВЧИТИСЯ ТУТ ЛЕГКО.
4.QUITE EASY.
4.ЗОВСІМ ЛЕГКО.
5.NOT DIFFICULT.
5.НЕ Важко.
6.WHY?
6.ЧОМУ?
7.BECAUSE
7.ТОМУ ЩО,
8.YOU SEE,
8.БАЧИТЕ,
9.IT IS A GOOD SCHOOL.
9.ЦЕ - ДОБРА ШКОЛА.
I DO
Я РОБЛЮ,
BUT
А
SHE DOES NOT
ВОНА НЕ РОБИТЬ.
1.DO YOU WANT IT?
1.ВИ ХОЧЕТЕ ЦЕ?
2.YES, I DO.
2.ТАК.
3.I WANT.
3.Я ХОЧУ.
4.AND SHE?
4.А ВОНА?
5.SHE DOES NOT.
5.ВОНА НЕ РОБИТЬ.
6.SHE DOES NOT WANT.
6.ВОНА НЕ ХОЧЕ.
7.WHY?
7.ЧОМУ?
8.I DO NOT KNOW.
8.Я НЕ ЗНАЮ.
9.BUT SHE DOES NOT.
9.АЛЕ ВОНА НЕ РОБИТЬ.
10.SHE DOES NOT WANT.
10.ВОНА НЕ ХОЧЕ.
IT IS FAR,
ЦЕ ДАЛЕКО,
BUT
АЛЕ
IT IS GOOD.
ЦЕ ДОБРЕ.
1.BRING IT.
1.ПРИНЕСІТЬ ЦЕ.
2.THERE IS NOT ANY HERE.
2.ТАМ НЕМАЄ ЖОДНОГО.
3.I WANT TO HAVE IT.
3.Я ХОЧУ МАТИ ЦЕ.
4.IT IS FAR,
4.ЦЕ ДАЛЕКО,
BUT
АЛЕ
5.I WANT TO HAVE IT HERE.
5.Я ХОЧУ МАТИ ЦЕ ТУТ.
6.I WANT TO HAVE IT
6.Я ХОЧУ МАТИ ЦЕ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
7.IT IS GOOD.
7.ЦЕ - ДОБРЕ.
IT IS TIME TO GO
ЧАС ЙТИ
AND TO READ ABOUT ROSE
І ЧИТАТИ ПРО РОЗУ
1.I must go.
1.Я маю йти.
2.Why?
2.Чому?
3.Why must you go?
3.Чому маєте ви йти?
4.I must go
4.Я маю йти
5.to read.
5.читати.
6.It is time.
6.Час.
7.To read about what?
7.Читати про що?
8.About Rose.
8.Про Розу.
9.To read about Rose.
9.Читати про Розу.
DO NOT KEEP HIM.
НЕ ЗАТРИМУЙТЕ ЙОГО.
HE IS LATE.
ВІН ЗАПІЗНЮЄТЬСЯ.
1.He must go.
1.Він має йти.
2.It is time.
2.Час.
3.He is late.
3.Він спізнюється.
4.Do not keep him.
4.Не затримуйте його.
5.He has no time.
5.В нього немає часу.
6.Let him go.
6.Нехай він іде.
7.He must go now.
7.Він має йти зараз.
8.He must go
8.Він повинен йти,
because
тому що
he has no time.
він не має часу.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.about
2.any
3.difficult
4.done
5.face
6.him
7.if
8.keep
9.know
10.late
11.like
12.lip
13.much
14.nose
15.paper
16.playing
17.reading
18.singing
19.teach
20.wait
21.writes
22.writing
Learned total: 253