Урок 7

<< - Урок №6Урок №8 - >>
розмовна практика
<< - Урок №6Урок №8 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

HE GOES FROM SCHOOL
ВІН ЙДЕ З ШКОЛИ,
THAT IS FAR.
ЯКА ДАЛЕКО.
1.Does Pete go?
1.Піт йде?
2.He does.
2.Він йде.
3.Where from?
3.Звідки?
4.From school.
4.Зі школи.
5.Is it far?
5.Вона далеко?
6.Yes, it is far.
6.Так, вона далеко.
7.It is bad
7.Погано
8.to live far
8.жити далеко
9.from school.
9.від школи.
10.But
10.А
11.to live near
11.жити близько
12.to school
12.до школи -
13.is good.
13.добре.
HE LIVES FAR AND COMES LATE
ВІН ЖИВЕ ДАЛЕКО І ПРИХОДИТЬ ПІЗНО
1.He lives not near.
1.Він живе близько.
2.He lives with his family.
2.Він живе зі своєю сім'єю.
3.He comes from work late.
3.Він приходить із роботи пізно.
4.His work is far.
4.Його робота далеко.
5.When he goes to work,
5.Коли він іде працювати,
6.he takes a bus.
6.він сідає на автобус.
I HAVE A BROTHER
У МЕНЕ Є БРАТ
AND A SISTER
І СЕСТРА.
AND I CAN DRAW
І Я ВМІ МАЛЮВАТИ
1.I can draw, but
1.Я вмію малювати, але
2.I can not write.
2.я не вмію писати.
3.My sister's name is Rita.
3.Мою сестру звуть Рита.
4.She isn't a good pupil.
4.Вона не хороша учениця.
5.I have a brother.
5.Я маю брата.
6.He is twenty.
6.Йому двадцять років.
THIS WOMAN IS A YOUNG WORKER
ЦЯ ЖІНКА - МОЛОДИЙ ПРАЦІВНИК
1.Look.
1.Дивіться.
2.Describe it.
2.Опишіть це.
3.This woman is a worker
3.Ця жінка є працівником.
4.She is in the yard.
4.Вона у дворі.
5.She is a young woman.
5.Вона молода жінка
6.And a young worker.
6.І молодий робітник.
TO KNOW IS GOOD
ЗНАТИ - ДОБРЕ
1.When you know, it is easy.
1.Коли ви знаєте, це добре.
2.But
2.Але
3.when not,
3.коли ні -
4.it is not.
4.це не добре.
5.Why?
5.Чому?
6.You see,
6.Ви бачите,
7.it is easy
7.це - легко,
8.when you know.
8.коли ви знаєте.
THE END OF WINTER IS GOOD.
КІНЕЦЬ ЗИМИ ЦЕ ДОБРЕ.
1.SOME LIKE SUMMER.
1.ДЕЯКІ ЛЮБЛЯТЬ ЛІТО.
2.SOME LIKE WINTER.
2.ДЕЯКІ ЛЮБЛЯТЬ ЗИМУ.
3.PEOPLE WEAR WARM CLOTHES.
3.ЛЮДИ НОСЯТЬ ТЕПЛИЙ ОДЯГ.
4.CHILDREN RUN AND PLAY.
4.ДІТИ БІГАЮТЬ І ГРАЮТЬ.
5.FIELDS ARE WHITE.
5.ПОЛЯ - БІЛІ.
6.WHEN WINTER ENDS,
6.КОЛИ ЗИМА КІНЧАЄТЬСЯ,
7.IT IS VERY GOOD.
7.ЦЕ - ДУЖЕ ДОБРЕ.
WHAT YOU SAY IS VERY FUNNY
ТЕ, ЩО ВИ ГОВОРИТЕ - ДУЖЕ СМЕШНО
1.Ha-ha-ha!
1.Ха-ха-ха!
2.It is very funny.
2.Це дуже смішно.
3.You say it
3.Ви кажете це,
and
і
4.it is very funny.
4.це дуже смішно.
5.What you say is funny.
5.Що ви кажете смішно.
6.What I say is not funny.
6.Що я кажу не смішно.
7.But what you say is funny
7.А що ви кажете - смішно.
A CAT AND A DOG.
КІТ І ПЕС.
WHAT KIND?
ЯКОГО ТИПУ?
GOOD
ДОБРІ
1.THE CAT IS NOT BLACK.
1.КІШКА - НЕ ЧОРНА
2.IT IS WHITE.
2.ВОНА - БІЛА.
3.WHAT KIND OF CAT?
3.Якого типу кішка?
4.A WHITE CAT.
4.Біла кішка.
5.A NICE CAT.
5.Приємна кішка.
6.A GOOD CAT.
6.Гарна кішка.
7.AND THAT?
7.А ТО?
8.THAT IS A DOG.
8.ТО ПЕС.
9.THIS IS A CAT
9.ЦЕ - КІШКА,
10.AND
10.А
11.THAT IS A DOG.
11.ТО ПЕС.
I CAN TAKE
Я МОЖУ ВЗЯТИ
ONLY WHAT IS GOOD.
ТІЛЬКИ ТЕ, ЩО ДОБРЕ.
1.It is not good.
1.Це не гарне.
2.I do not want it.
2.Я це не хочу.
3.I want that.
3.Я хочу те.
4.Give me that,
4.Дайте мені те,
5.please.
5.будь ласка.
6.I can take it
6.Я можу взяти його,
because
тому що
7.it is good.
7.воно хороше.
THAT ONE IS GOOD.
ТОЙ ХОРОШИЙ.
1.He is a good pupil.
1.Він добрий учень.
2.Is he?
2.Щоправда?
3.Yes, he is.
3.Так, правда.
4.Of course, he is.
4.Звичайно, він добрий.
5.He is a good one.
5.Він добрий.
6.He is not a bad one.
6.Він не поганий.
SHE DID NOT BUT І DID.
ВОНА НЕ ЗРОБИЛА. А Я ЗРОБИВ.
BUT SHE DOES NOT KNOW.
АЛЕ ВОНА НЕ ЗНАЄ.
1.Did she see?
1.Вона бачила?
2.No, she did not.
2.Ні, вона не бачила.
3.And did you see?
3.А ви бачили?
4.I did.
4.Я бачив.
5.She did not but I did.
5.Вона не зробила, а я зробив.
6.And does she know that you did?
6.А вона знає, що ви зробили?
7.She does not know.
7.Вона не знає.
8.But I did.
8.Але я зробив.
9.And she did not.
9.А вона не зробила.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.cat
2.clothes
3.comes
4.course
5.describe
6.dog
7.ends
8.fields
9.from
10.funny
11.isn't
12.kind
13.lives
14.nice
15.people
16.run
17.sister's
18.summer
19.twenty
20.warm
21.wear
22.winter
Learned total: 275