Урок 8

<< - Урок №7Урок №9 - >>
розмовна практика
<< - Урок №7Урок №9 - >>


Письмове завдання до цього уроку

Заповніть пропущені слова.

SAY GOOD-BYE
СКАЖІТЬ ДО ПОБАЧЕННЯ
AND GO
І ЙДІТЬ
WITH THE BOOKS.
З КНИГАМИ.
1.I PUT ON MY SHIRT.
1.Я одягаю мою сорочку.
2.I TAKE OUT MY SCARF.
2.Я ДІСТАЮ МІЙ ШАРФ.
3.I GO TO THE KITCHEN.
3.Я Йду на кухню.
4.I HAVE BREAD AND BUTTER.
4.Я МАЮ ХЛІБ І МАСЛО.
5.I PUT MY BOOKS
5.Я КЛАДУ МОЇ КНИГИ
INTO MY BAG.
В МОЮ СУМКУ.
6.I SAY GOOD-BYE.
6.Я КАЖУ ДО ПОБАЧЕННЯ.
SHE COULD NOT COME.
ВОНА НЕ МОГЛА ПРИЙТИ.
1.SHE COULD NOT.
1.ВОНА НЕ МОГЛА.
2.SHE COULD NOT COME.
2.ВОНА НЕ МОГЛА ПРИЙТИ.
3.COULD SHE COME?
3.МОГЛА ВОНА ПРИЙТИ?
4.NO. SHE COULD NOT COME.
4.НІ. ВОНА НЕ МОГЛА ПРИЙТИ.
5.HE COULD,
5.ВІН МІГ,
6.BUT
6.А
7.SHE COULD NOT.
7.ВОНА НЕ МОГЛА.
8.HE COULD COME,
8.ВІН МІГ ПРИЙТИ,
9.BUT
9.А
10.SHE COULD NOT COME.
10.ВОНА НЕ МОГЛА.
DO WHAT I SAY
ЗРОБІТЬ ЩО Я КАЖУ
AND І GIVE IT TO HIM.
І ДАЙТЕ ЦЕ ЙОМУ.
1.HE WANTS TO READ It.
1.ВІН ХОЧЕ ЧИТАТИ ЦЕ.
2.IF HE WANTS It,
2.ЯКЩО ВІН ХОЧЕ ЦЕ,
3.GIVE It TO HIM.
3.ДАЙТЕ ЦЕ ЙОМУ.
4.HE CAME HERE.
4.ВІН ПРИШОВ СЮДИ.
5.HE WAITS NOW.
5.ВІН ЧЕКАЄ ЗАРАЗ.
6.SO, PLEASE,
6.ТАК ОТ, БУДЬ ЛАСКА,
7.DO WHAT I SAY
7.РОБІТЬ ЩО Я КАЖУ
AND
І
8.GIVE It TO HIM
8.ДАЙТЕ ЦЕ ЙОМУ.
9.TO READ.
9.ЧИТАТИ.
TAKE COFFEE, ANN
ВІЗЬМІТЬ КАВИ, АННА
AND
І
READ THE BOOK
ЧИТАЙТЕ КНИГУ.
1.Read paragraph one.
1.Читайте параграф перший.
2.Take the book and read.
2.Візьміть книгу та читайте.
3.Your name?
3.Ваше ім'я?
4.Ann.
4.Анна.
5.My name is Ann.
5.Моє ім'я Анна.
6.This is my place.
6.Це моє місце.
7.And
7.А
8.this is my face.
8.Це моє обличчя.
9.Take tea and coffee,
9.Візьміть чай та каву,
10.please.
10.будь ласка.
SHE HAS BEAUTIFUL EYES
У НЕЇ ЧУДОВІ ОЧІ
AND HAIR.
І ВОЛОССЯ.
1.HER EYES ARE ROUND.
1.ЇЇ ОЧІ - КРУГЛІ.
2.THEY ARE BLACK.
2.ВОНИ ЧОРНІ.
3.THEY ARE BEAUTIFUL.
3.ВОНИ - ЧУДОВІ.
4.VERY BEAUTIFUL EYES.
4.ДУЖЕ ЧУДОВІ ОЧІ.
5.AND HAIR, TOO.
5.І ВОЛОССЯ ТЕЖ.
6.HER HAIR IS LONG.
6.ЇЇ ВОЛОССЯ - ДОВГІ.
7.It IS BLACK AND BEAUTIFUL.
7.ВОНИ - ЧОРНІ І ЧУДОВІ.
THE NOSE AND HANDS OF MARY
НОС І РУКИ МЕРІ -
ARE SMALL
МАЛЕНЬКІ
1.Her nose is short.
1.Її ніс короткий.
2.Thin and red lips.
2.Тонкі та червоні губи.
3.Not tall.
3.Чи не висока.
4.Small hands.
4.Маленькі руки.
5.A nice girl.
5.Гарна дівчинка.
6.What is her name?
6.Як її ім'я?
7.Mary.
7.Мері.
8.Her name is Mary.
8.Її ім'я Мері.
THERE IS A DESK
Є ПИСЬМОВИЙ СТІЛ
AND І THERE IS A CHAIR
А І Є СТІЛЕЦЬ
1.This is a desk.
1.Це парта.
2.What is on the desk?
2.Що на парті?
3.Lamp in on desk.
3.Лампа на парті.
4.A book, a copy-book
4.Книга, зошит
and a pen, too.
і ручка також.
5.And a pencil-box.
5.І пенал.
6.A bag is on the chair.
6.Сумка на стільці.
7.Look!
7.Дивіться!
8.Flowers and books are
8.Квіти і книжки -
on the shelf.
на полиці.
YOU MUST STUDY A LOT
ВИ ПОВИННІ ВЧИТИСЯ БАГАТО
1.To read
1.Читати
and
і
2.to write
2.писати
3.is not easy.
3.Нелегко.
4.It is difficult.
4.Це важко.
5.You must study
5.Ви повинні вчитися
6.a lot.
6.багато.
7.Quite a lot.
7.Досить багато.
THERE IS NO COFFEE
НЕМАЄ КАВИ,
BUT
АЛЕ
THERE IS TEA
Є ЧАЙ
1.There is tea.
1.Є чай.
2.What?
2.Що?
3.Tea.
3.Чай.
4.What is there?
4.Що там?
5.There is tea.
5.Там чай.
6.Coffee too?
6.Кава теж?
7.No.
7.Ні.
8.No coffee.
8.Нема кави.
9.Only tea.
9.Лише чай.
LOOK THERE!
ДИВІТЬСЯ ТУДИ!
IT IS BEAUTIFUL
ЦЕ - КРАСИВО
1.Look!
1.Дивіться!
2.Where?
2.Куди?
3.There.
3.Туди.
4.Do you see?
4.Ви бачите?
5.Yes, I see.
5.Так, я бачу.
6.I do.
6.Я роблю.
7.Of course, I do.
7.Звісно, я роблю.
JANE WHO IS IN THE
ДЖЕЙН, ЯКА В
SIXTH GRADE,
ШОСТОМ КЛАСІ,
IS TWELVE.
ДВАНАДЦЯТИ РОКІВ.
1.HOW OLD IS MIKE?
1.СКІЛЬКИ РОКІВ МАЙКУ?
2.HE IS ELEVEN.
2.ЙОМУ ОДИННАДЦЯТЬ.
3.WHAT ABOUT JANE?
3.ЩО ПРО ДЖЕЙН?
4.HOW OLD IS SHE?
4.СКІЛЬКИ ЇЙ РОКІВ?
5.SHE IS TWELVE.
5.ЇЇ ДВАНАДЦЯТЬ.
6.WHERE ARE THEY?
6.ДЕ ВОНИ?
7.THEY ARE AT SCHOOL.
7.ВОНИ - У ШКОЛІ.
8.WHAT GRADE?
8.ЯКИЙ КЛАС?
9.MIKE IS IN THE FIFTH.
9.Майк у п'ятому.
10.AND JANE IS IN THE SIXTH.
10.А ДЖЕЙН - У ШОСТОМУ.
IT IS FAR,
ЦЕ - ДАЛЕКО,
BUT
АЛЕ
IT IS GOOD.
ЦЕ - ДОБРЕ.
1.BRING It.
1.ПРИНЕСІТЬ ЦЕ.
2.THERE IS NOT ANY HERE.
2.НЕМАЄ НІЧОГО ТУТ.
3.I WANT TO HAVE It.
3.Я ХОЧУ МАТИ ЦЕ.
4.It IS FAR,
4.ЦЕ - ДАЛЕКО,
BUT
АЛЕ
5.I WANT TO HAVE It HERE
5.Я ХОЧУ МАТИ ЦЕ ТУТ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
6.It IS GOOD.
6.ВОНО - ДОБРЕ.
I LIKE IT
МЕНІ ЦЕ ПОДОБАЄТЬСЯ,
BECAUSE
ТОМУ ЩО
IT WORKS
ВОНО ПРАЦЮЄ
1.Like it?
1.Подобається?
2.Very much.
2.Дуже.
3.Why?
3.Чому?
4.Because
4.Тому що
5.it works.
5.воно працює.
6.It works well.
6.Воно працює добре.
7.And
7.І
8.I like it very much.
8.Мені це дуже подобається.
IT IS NOT VERY COMFORTABLE
НЕ ДУЖЕ ЗРУЧНО
TO LIVE FAR FROM SCHOOL
ЖИТИ ДАЛЕКО ВІД ШКОЛИ
1.DOES HE GO FAR?
1.ВІН ходить далеко?
2.HE GOES VERY FAR.
2.ВІН ходить дуже далеко.
3.WHY?
3.ЧОМУ?
4.HE LIVES FAR
4.ВІН ЖИВЕ ДАЛЕКО
5.FROM SCHOOL.
5.ВІД ШКОЛИ.
6.THEREFORE
6.ТОМУ
7.HE GOES FAR.
7.ВІН ходить далеко.
8.TO LIVE FAR FROM SCHOOL
8.ЖИТИ ДАЛЕКО ВІД ШКОЛИ
9.IS NOT VERY COMFORTABLE.
9.НЕ ДУЖЕ ЗРУЧНО.
IT TIME TO RUN TO SCHOOL.
ЧАС БІГТИ ДО ШКОЛИ.
1.THE ALARM CLOCK RINGS.
1.БУДИЛЬНИК ДЗВОНИТЬ.
2.It IS TIME TO GET UP.
2.ЧАС ВСТАВАТИ.
3.I MUST GO TO SCHOOL.
3.Я МАЮ ЙТИ ДО ШКОЛИ.
4.I JUMP OUT OF BED.
4.Я ВИСТРИБУЮ З ЛІЖКА.
5.TURN ON RADIO.
5.ВМИКАЮ РАДІО.
6.DO EXERCISES.
6.РОБЛЮ ВПРАВИ.
7.I HAVE DONE EXERCISES.
7.Я ЗРОБИВ ВПРАВИ.
8.WASH HANDS.
8.МИЮ РУКИ.
9.RUN.
9.БІЖУ.
IT WAS JUST SO.
ЦЕ БУЛО ПРОСТО ТАК.
1.It WAS SO.
1.ЦЕ БУЛО ТАК.
2.HOW?
2.ЯК?
3.SO.
3.ТАК.
4.JUST SO?
4.ПРОСТО ТАК?
5.YES.
5.ТАК.
6.It WAS JUST SO.
6.ЦЕ БУЛО ПРОСТО ТАК.
LEAVE ME HERE
ЗАЛИШТЕ МЕНЕ ТУТ
TO THINK
ЩОБ Я ПОДУМАВ
1.LEAVE ME.
1.ЗАЛИШТЕ МЕНЕ.
2.LEAVE ME HERE
2.ЗАЛИШТЕ МЕНЕ ТУТ
AND GO.
І ЙДІТЬ.
3.I SHALL STAY.
3.Я МАЮ ЗАЛИШИТИСЯ.
4.YOU GO
4.ВИ ЙДІТЬ,
AND
А
5.I STAY.
5.Я ЗАЛИШАЮСЯ.
6.I SHALL STAY AND THINK.
6.Я ЗАЛИШАТИмуСЯ І ДУМАТИМУ.
7.YOU KNOW,
7.ВИ ЗНАЄТЕ,
8.I HAVE TO THINK.
8.Я МАЮ ПОДУМАТИ.
MY FRIEND WILL COME
МІЙ ДРУГ ПРИЙДЕ
TO HEAR WHAT I SAY.
ЩОБ ПОЧУТИ, ЩО Я КАЖУ.
1.WILL HE COME?
1.ВІН ПРИЙДЕ?
2.YES, HE WILL.
2.ТАК, ВІН БУДЕ.
3.YOU SEE,
3.БАЧИТЕ,
4.I WANT TO SEE HIM.
4.Я ХОЧУ БАЧИТИ ЙОГО.
5.WHY?
5.ЧОМУ?
6.HE IS MY FRIEND.
6.ВІН - МІЙ ДРУГ.
7.I WANT TO SAY SOMETHING
7.Я ХОЧУ СКАЗАТИ ЩОСЬ
TO HIM.
ЇМУ.
8.HE MUST HEAR WHAT I SAY.
8.ВІН ПОВИНЕН ЧУТИ, ЩО Я КАЖУ.
MY KNOWLEDGE OF WORDS IS
МОЄ ЗНАННЯ СЛОВ -
GOOD.
ДОБРЕ.
1.SAY It!
1.СКАЖІТЬ ЦЕ!
2.WHAT?
2.ЩО?
3.THIS WORD.
3.ЦЕ СЛОВО.
4.WHAT WORD?
4.ЯКЕ СЛОВО?
5.THE WORD knowledge.
5.СЛОВО ЗНАННЯ.
6.VERY GOOD. I SAY
6.ДУЖЕ ДОБРЕ. Я КАЖУ:
7.KNOWLEDGE.
7.ЗНАННЯ.
8.VERY GOOD.
8.ДУЖЕ ДОБРЕ.
9.YOUR KNOWLEDGE IS GOOD.
9.ВАШЕ ЗНАННЯ - ГАРНЕ.
MY SISTER AND I ARE CHILDREN,
МОЯ СЕСТРА І Я - ДІТИ,
AND А MY FATHER AND MOTHER
МОЇ ТАТО І МАМА
ARE PARENTS.
- БАТЬКИ.
1.THIS IS MY FATHER.
1.ЦЕ МІЙ ТАТО.
2.I AM HIS SON.
2.Я ЙОГО СИН.
3.MY SISTER IS HIS DAUGHTER.
3.МОЯ СЕСТРА - ЙОГО ДОЧКА.
4.MY MOTHER IS AN ENGINEER.
4.МОЯ МАМА ІНЖЕНЕР.
5.SHE IS FORTY-FIVE.
5.ЇЙ - СОРОК П'ЯТЬ.
6.FATHER AND MOTHER ARE
6.ТАТО І МАМА -
PARENTS.
БАТЬКИ.
WE SAW WHEN IT BEGAN
МИ БАЧИЛИ, КОЛИ ЦЕ ПОЧАЛОСЯ
1.He told me all.
1.Він сказав мені все.
2.And he was very sure.
2.І він був дуже впевнений.
3.He said he saw it
3.Він сказав, що він бачив це
4.with his own eyes.
4.на власні очі.
5.He saw when it began.
5.Він бачив, коли це почалося.
6.He is quite sure.
6.Він цілком упевнений.
A BAD MAN
ПОГАНА ЛЮДИНА
DOES ONLY BAD THINGS
РОБИТЬ ТІЛЬКИ ПОГАНІ РЕЧІ
1.A bad man is the man
1.Погана людина - це людина,
2.who does bad things.
2.що робить погані речі.
3.He is not the man
3.Він - не та людина,
4.who does good things.
4.яка робить гарні речі.
5.On the contrary,
5.Навпаки,
6.he does not do good things.
6.він робить хороші речі.
7.He does only bad things.
7.Він робить лише погані речі.
HE EATS AND DRINKS
ВІН ЇСТЬ І П'Є
A LOT OF DIFFERENT THINGS
БАГАТО РІЗНИХ РЕЧЕЙ
1.He eats a lot.
1.Він ЇСТЬ багато.
2.Does he?
2.Ось як?
3.Yes, he does.
3.Так, він їсть.
4.What does he eat?
4.Що він їсть?
5.Vegetables.
5.Овочі.
6.And meat.
6.І м'ясо.
7.Sometimes.
7.Іноді.
8.And
8.А
9.does he drink?
9.він п'є?
10.Yes,
10.Так,
11.he drinks a lot,
11.він п'є багато
12.too.
12.теж.
13.What does he drink?
13.Що він п'є?
14.Water and tea.
14.Воду та чай.
15.Sometimes water,
15.Іноді воду,
16.sometimes tea.
16.іноді чай.
DAY IS GOOD,
ДЕНЬ - ДОБРИЙ
BUT А NIGHT IS BAD.
НІЧ - ПОГАНА.
1.It WAS NIGHT,
1.БУЛА НІЧ,
2.BUT
2.АЛЕ
3.It FINISHED.
3.ВОНА Скінчилася.
4.THE NIGHT FINISHED,
4.НІЧ Скінчилася,
5.AND
5.І
6.THE DAY BEGAN.
6.ДЕНЬ ПОЧАВСЯ.
7.It IS SO GOOD
7.ЦЕ ТАК ДОБРЕ,
8.WHEN
8.КОЛИ
9.It IS DAY.
9.БУВАЄ ДЕНЬ.
10.BUT
10.А
11.NIGHT IS BAD.
11.НІЧ - ПОГАНА.

* натисніть на номер рядка для аудіо підказки.

Нові вивчені слова

1.alarm
2.bed
3.began
4.bread
5.butter
6.came
7.clock
8.comfortable
9.contrary
10.could
11.daughter
12.engineer
13.exercises
14.fifth
15.finished
16.forty
17.hands
18.into
19.jump
20.just
21.kitchen
22.knowledge
23.lamp
24.lips
25.lot
26.man
27.meat
28.out
29.own
30.paragraph
31.parents
32.place
33.radio
34.rings
35.said
36.saw
37.shall
38.shelf
39.sixth
40.something
41.sometimes
42.son
43.sure
44.therefore
45.thin
46.think
47.told
48.turn
49.twelve
50.vegetables
51.waits
52.wants
53.wash
54.water
55.will
56.word
Learned total: 332